Brev til Tollef Aaraas fra Ludvig H. Østervold

Østervold den 2/7 1918.

Til Tollef Aaraas Nes i Telemarken.

 

Da jeg fikk fatt på deres lille bok «Et ord i kjærlighed» som er utgitt i år 1899. Og leste denne bok igjennom. Fikk jeg den forståelse at De var en mann som har syn på tiden og dens ånd. Mens jeg leste i boken minte det meg om tiden skulle være bedre nå som den tid boken var skrevet. Jeg leste boken med oppmerksomhet og ettertanke og jeg fant der mye som stemte med mitt syn etter som Guds Ånd hadde gitt meg på tiden. Men nå er gode råd dyre, for jeg tror at tiden ikke er bedre nå, antikristens ånd og de falske røster er vel ikke mindre nå som den tid. Om det er dem bekjent at her på Vestlandet er noen som er gått ut av Statskirken på grunn av den lære som nå er fremme både i skoler og kirker – som heter den Evangeliske Frikirke - som er kommet fra Østlandet. Disse bruker ikke Landstad salmebok men Johnsens salmebok i kirke og forsamlinger.

Jeg må i-gjenta at da jeg leste i boken kom jeg til å få se at Tollef uttalte seg om Landstads salmebok er vel også en god bok? På dette spørsmål svares med bestemthet et nei! Mange av tåresalmene av Kingo, Brorson, Paul Gerhard m/flere er meget svekkede og omskapte og forkastede, og det er nok sant. Jeg leste også at De ikke har bundet Dem til denne bok verken i skoler eller i deres forsamlinger. Fordi læren er svekket og ikke stemmer overens med de gamle kirkefedre? Her vil jeg stille et spørsmål: Hva skal jeg gjøre som står i Statskirken og må bruke Landstads salmebok både i kirken og i skolen, skal jeg stå i Statskirken, eller skal jeg gå ut derfra og slutte meg til den evangeliske Frikirke. Her må jeg atter si at gode råd er dyre og ikke minst for meg. Da både barneskolen som man skal sende sine barn på og kirken som det heter er forfalsket for de vet selv hva bøker som brukes der nemlig Rolfsens lesebok og den nye forklaring og disse bøker må barna lese i. Hva skal man si om slike bøker, er de gode å lse i for barna. I den samme bok taler vel de også om skolen, at det er på tide å tenke seg om. Nå vil jeg be dem være så vennlig og skrive tilbake til meg og gi meget råd for jeg tror at de har et godt syn på tiden. Gud hjelpe oss alle å handle forsiktig og så be Gud om Hans Ånds opplysning. Jeg for min del tror det lakker med tidene for da heter det at falske kristuser og falsk lære skal tilta både her og der. Så vil jeg slutte min skrivelse med det håp at jeg ønsker en skrivelse tilbake på mitt spørsmål for jeg synes tiden er inne til å gjøre noe. Herren hjelpe både meg og oss alle til å handle forstandig den tid man har igjen. Til slutt en vennlig hilsen til dem fra din ringe venn,

                                                                Ludvig H. Østervold, Østervolds brevhus.