Den nye fødsel

Evangeliet på trefoldighetssøndag.

Joh. 3, 1 – 15.

 

Men det var et menneske av fariseerne som hette Nikodemus, en øverste iblant jødene. Han kom til Jesus om natten og sa til ham: Mester, vi vet at du er en lærer kommet fra Gud; for ingen kan gjøre de tegn som du gjør, uten at Gud er med ham. Jesus svarte og sa til ham: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at noen blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. Nikodemus sier til ham: Hvorledes kan et menneske fødes når han er gammel? Mon han annen gang kan komme inn i sin mors liv og fødes? Jesus svarte: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at noen blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjødet, er kjød, og det som er født av Ånden, er ånd. Undre deg ikke over at jeg sa til deg: Det bør eder å fødes på ny! Vinden blåser hvor den vil, og du hører dens susen, men du vet ikke hvor den kommer fra, og hvor den farer hen; således er (det med) hver den som er født av Ånden. Nikodemus svarte og sa til ham: Hvorledes kan dette skje? Jesus svarte og sa til ham: Er du en Israels lærer, og vet ikke dette? Sannelig, sannelig sier jeg deg: Vi taler det vi vet, og vitner det vi har sett, og I tar ikke imot vårt vitnesbyrd. Dersom jeg sier eder de jordiske ting, og I ikke tror, hvorledes skal I tro om jeg sa eder de himmelske? Og ingen farer opp til himmelen uten han som for ned fra himmelen, Menneskesønnen, som er i himmelen. Og likesom Moses opphøyet slangen i ørkenen, så bør det Menneskesønnen å opphøyes, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.

 

Det er ikke alltid at den store kunnskap leder til et rett liv med Gud. Nikodemus var nok kommet i uro om sin sjels tilstand, dette var Åndens verk. Han søkte den rette kilde, Jesus, for å få klarhet i sitt åndelige liv. Jesus som klart så hans sjels tilstand, svarte egentlig ikke på hans tiltale men viste han vennlig til gjenfødelsens trange port. Nikodemus syntes i utgangspunktet at den var for trang. Han undret seg og sa: Hvorledes kan et menneske fødes når han er gammel? Mon han annen gang kan komme inn i sin mors liv og fødes? Jesus måtte så lede ham inn gjennom denne trange port og vise vei for de grunnleggende ting som må skje med den sjel som vil komme i et rett forhold til Gud ved en sann omvendelse, gjenfødelse og rettferdiggjørelse.

 

Dette er et under som er umulig for mennesker i egen kraft, det må skje ved vann og Ånd sier Jesus. Så viser Han Nikodemus mildt til det vakre billede om vindens susen, som ikke menneske kan styre, men Gud kan! Han irettesetter også Nikodemus mildt og kjærlig for hans uvitenhet om dette, da han jo var Israels lærer og ikke visste hvorledes dette kunne skje. Vi må huske at djevelen er en tusenkunstner som vet å forblinde og forføre folk, særlig de lærde.

 

Jeg tror Nikodemus gikk glad hjem igjen, men ennå undrende og hvem gjør ikke det etter et møte med Jesus? Tenk at jeg en stor synder kan bli årsak til en så stor oppmerksomhet og kjærlighet, at Himmelens Konge, Jesus, vil vise meg vei inn gjennom gjenfødelsens trange og nye fødsel, fødes til et Guds barn, få tilgivelse for all synd, et nytt liv, en himmelsk nåde som jeg ikke ante fantes? Var det rart at du, jeg og Nikodemus gikk glade og undrene hjem fra det glade møte.

                                                                                                              Trygve E. Gjerde.