Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Description: logo

NR. 5

September/Oktober 2019

76. ÅRG.

Mikaels Dag

Fra Hans N. Hauges Postille.

Lektietekst Joh. Åp. 12, 7 – 12.

                                    

Og det ble strid i himmelen: Mikael og hans engler stred mot dragen. Og dragen stred og dens engler; men de maktet ikke, heller ikke ble deres stad mer funnet i himmelen. Og den store drage ble kastet ned, den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan, han som forfører det hele jorderike; han ble kastet ned på jorden, og hans engler ble kastet ned med ham. Og jeg hørte en høy røst i himmelen som sa: Nå er saliggjørelsen og makten og riket blitt vår Guds, og myndigheten hans Salvede; for våre brødres anklager er kastet ned, han som anklager dem for vår Gud, dag og natt. Og de har vunnet over ham ved Lammets blod og sitt vitnesbyrds ord; og de elsket ikke sitt (eget) liv inntil døden. Derfor fryd eder, I himler, og I som bor i dem! Ve dem som bor på jorden og havet! For djevelen er faret ned til eder. Han har stor vrede, fordi han vet at han (bare) har en liten tid. Åp. 12, 7 – 12.

Les mer her.

Haugianismens tid, 1796 – 1850

Heggtveits Kirkehistorie Del. 30

 

Av den haugianske vekkelse på Kongsberg fremgikk en av hin tids merkeligste legmenn, med en forunderlig dramatisk, ja tragisk liv. Det var Niels Iversen Riis. Han ble antakelig født 1780 77, kom tidlig til vekkelse og ble grepet av en brennende kjærlighet til sine medmennesker og en glødende iver etter å arbeide i Guds Vingård, så lenge det var dag.

 Les mer her


«Du skal ikke stjele»

Av Dr. Michael L. Brown.

Fra bladet Israels Røst

Del 2.

 

Jesaja 62 er et annet klassisk eksempel. Her trygler profeten Gud i en uendelig forbønn. Han vil ikke gi opp i bønn. Hvem er det han ber for?

«For Sions skyld vil jeg ikke tie, og for Jerusalems skyld vil jeg ikke være stille, før dets rettferdighet går fram som en stråleglans, og dets frelse som et brennende bluss.» (62,1).

Bare sett i gang og anvend dette både på menigheten og det himmelske Sion-fjellet. Men stjel det bare ikke fra dets jordiske motpart!

Les mer her

Hans Nielsen Hauges reiser viktige hendelser

Og tildragelser – Religionspartier.

Nest siste del.

 

Ved denne bekjennelse kommer kors og trengsel, dette visste Kristus vel forut, og derfor straks gir undervisning om i de etterfølgende vers fra Mat. 10. De formaner oss svært ettertrykkelig i Mat. 16 og Luk. 9, å ta på oss dette kors og ikke skamme oss ved å bekjenne Ham.

Les mer her


GJENFØDELSEN

Fra N. P. Wetterlunds bok Andens Lag.

Oversatt og kommentert av Matheus Holte.

Som Boten hører med til Skriftens lære om Rettferdiggjørelsen, slik og med Gjenfødelsen. Og fordi Gjenfødelsen er absolutt nødvendig for å komme i et rett forhold til Gud og bli salig, så taler Bibelen klart om den:

«Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at noen blir født på ny, kan han ikke se Guds rike», Joh. 3. 3. «Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at noen blir født av vann og ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike», v.5.

Les mer her

Å velsigne og forbanne!

Herre, velsign hans kraft, - Knus hoftene på hans motstandere. 5 Mos. 33, 11.

Luthers Skrifter del 20, Leipzigerutgaven. Side 344.

 

Jeg kan ikke be uten at jeg også må forbanne. Skal jeg si: Helliget vorde ditt navn! Så må jeg også si: Forbannede, fordømte, beskjemmede vorde alle deres navn, som bespotter Ditt Navn! Skal jeg si: Komme ditt Rike! Så må jeg også si: Gid alle riker på jorden, som motstår ditt Rike, måtte vorde forbannede, fordømte og ødelagte! Skal jeg si: Skje din vilje! Så må jeg også si: Forbannede, fordømte, beskjemmede og forpurrede vorde alle tanker og gjerninger som strider imot din vilje og ditt råd! Sannelig, således ber jeg hver dag med hjertet og munnen uten opphold, og det samme gjør muligens alle de med meg, som tror på Kristus, og jeg føler også, at det blir bønnhørt. Ikke desto mindre bevarer jeg et godt, vennlig, fredelig og kristelig hjerte mot alle og enhver. Det vet selv mine største fiender.


Brev til Tollef Aaraas, 29. april 1918.

Min velsignede venn i Herren Tollef Aaraas.

 

Skjønt gammel og ofte svak, vil jeg dog i Jesu navn forsøke om jeg kan klare å svare på ditt hjertelige brev med boken til meg. En velsignet glede i denne mørke verden å få høre fra en Jesu Kristi stridsmann. Å min venn! Veien til Himmelen går gjennom trengsler og ofte tunge prøvelser, ennå er Herren vår usvikelige Hyrde, så fører Han sine den rette vei til livets herlige land. Derom kan vi være trygge. Jeg bor lik Lot i Sodoma, men dag og natt er Herren vår velsignede hjelp. Vi er bare to mennesker i mitt lille gamle hjem, jeg og en granne fra Stavanger som har vært i mitt hjem i 41 år. Han er et stille lys i Herren. Min kone var svak i over 30 år og døde litt før Jul 1917. Å min broder i Herren, jeg lengter ofte så meget hjem til Den Salige Fristad, der hvor Solen aldri går ned, og da er våre sorgens klage fullendte. Her har vi om enn i stor skrøpelighet å være stille og rolige under Herrens førelser mot oss, så kommer forløsningstimen fra Herren i rette tid.

Jeg gleder meg i den velsignede tanke, at Herren har sine, en her og en der, som står i gapet i denne tid og holder hendene mot Himmelen som Aron og Hur med Moses, og da må den store Amalek vike og Herrens folk seire. Mangt og meget er igjen som jeg kunne berøre, men mine små krefter byder meg å hilse et broderlig farvel til min broder i Herren, Tollef Aaraas.

Hjertelig takk for bok og brev.

                                              Vikevåg 29/4 – 1918.

                                                                                        Tjørand Olsen

Hils Herrensvenner broderlig.

 

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

E-post til redaktør kan sendes til: post(a)haugianeren.net