Noen velmente ord

Fra Den kristelige Lægmand, 1918

 

Skolen er god, man kan samle mange nyttige kunnskaper, når de brukes rett. «Meg å fornedres, og ham å opphøyes.» Men dessverre, med den største del av de studerende går det motsatt. Den sanne kirke har ikke noe skinn. Den ligner kirkens Hode, Jesus. Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet, og vi så ham, men han hadde ikke et utseende, så vi kunne ha lyst til ham. Es. 53, 2. Derfor trekker den veldig få til seg. Men den har Herrens løfter om at Han vil gi sine kraft til å etterfølge Ham. Den falske kirke har stort skinn, som folk strømmer til, men ingen kraft. De har skinn av visdom i selvgjort dyrkelse. De bruker det for å dra menneskene til seg, dem som ikke er grunnfestet i Ordet.

 

Gud sa om Paulus: «Denne er meg et utvalgt redskap. – Jeg vil vise ham hvor meget det bør ham å lide for mitt navns skyld.» Ap. Gj. 9, 15 – 16. Skal han lide ondt for å utbre Guds rike? Han skammer seg ikke ved Herrens vitnesbyrd. I Ap. Gj. 14, 19 står, at de steinet Paulus og slepte ham ut av byen, da de mente at han var død. Er ikke høydepunktet nådd? Gud sa, at Paulus var Ham et utvalgt vitne, og Han ville vise ham hvor mye han skulle lide for Hans navn. Er det å lide ondt? Dette fikk han til fulle erfare, når han ble steinet og slept ut av byen som død.

 

Nå ble han vel skremt? Nei, han fortsatte med å preke. Noe liknende hadde Satan planlagt ved sine venner ved å slepe Eielsen i gapende tilskue for folket, men denne gang slo hans plan feil. Eielsen ba visst som David: «Bevar meg, Herre, fra ugudeliges hender.» Han fortsatte med å preke. Han var sitt kall tro. Han elsket folket, som sa mitt hjerte brister i meg, jeg kan ikke tie. Paulus sier: «For jeg holder for at lidelsene i denne tid som nå er, ikke er for noe å akte mot den herlighet som skal åpenbares oss.» Rom.8, 18. Vår mor Eva trodde mer på hva den træske (falske) slange enn Gud. Denne feil har vi arvet. Han prøvde seg med Frelseren, da han førte Ham opp på et høyt berg og viste ham verdens herlighet og ville gi Ham denne herlighet, hvis Han ville falle ned og tilbe ham. Han lovet det som ikke var hans. Hans løgn hjalp ham ikke. Med denne løgn har han bedradd mange, lovet dem stor eiendom, mange penger, ære og å bli stor i verden.

 

Herren byder nå alle mennesker alle vegne å omvende seg, Ap. Gj. 17, 30. Den som ikke etterfølger det, faller som over seg selv.

Saul sa: «Velsignet være I av Herren, fordi I hadde medynk med meg.» 1 Sam. 23, 21.Dette synes jeg passer på meg.

Jeg takker Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd, at de hadde medynk med meg, tok seg av meg i min fortapte tilstand, og brakte meg på trengselsveien, som fører til målet.

                                                                                                                       Chas. Newton.