Litt om vårt arbeid for Jødenes frelse

Fra Den kristelige Lægmand 1918.

A.H. Gjerve.

Herr Redaktør!

Tør jeg be deg om plass i Deres ærede blad for en kort beretning om vårt arbeide for Jødenes frelse, da jeg vet, at de kjære Israels venner hist og her i landet ønsker å få litt nærmere beskjed. Først vil jeg med inderlig takk til Gud si, at Han har styrket min helse forunderlig, langt over forventning, og gitt meg nåde til å arbeide fra morgen tidlig til langt på natt. Du, kjære leser, vil vel spørre: Kommer der noen Jøder til vårt Misjonshus for å høre på Guds Ord? Til dette svarer vi ja. Store mengder kommer der jo ikke. Og de som kjenner til arbeidet forn Israels frelse, vet, at vi har ikke lov til å nevne det. Men Gud skje lov! Vi har hatt besøk av flere, og noen er hos oss rett ofte, når spesielle grunner ikke holder dem borte. En ung Jøde som kan tale 5 språk, kom til oss i sommer, og han har siden besøkt oss rett ofte, og jeg har gitt ham undervisning om frelsens vei, og han har flere ganger bekjent, at Jesus er større og større for ham, jo mer han leser i Det nye Testamente, og hører vår preken. Han har fortalt, at en gammel Rabbi her i byen søkte å bevege ham til å gå på jødisk skole, og utdanne seg til Rabbi, men denne unge mann ville ikke det. Han ønsket heller å bli til noe iblant de kristne, sa han. Nylig har han i sitt jødisk-tyske språk skrevet et slags dikt, der han lovpriser Jesus Messias, og ber og håper, at han blir døpt. En annen Jøde, 64 år gammel, kom for flere uker siden til vårt Misjonshus, straks før prekenen skulle begynne. Vi var ikke viss på, om han var Jøde, vi spurte om hans navn og fikk ikke svar. Jeg begynte min preken på engelsk, men så ble vår Janitor (dørvokter), Hr. Heitman, oppmerksom på, at han leste i en hebraisk Bibel, og da jeg ble underrettet om det, slo jeg straks over til å tale jødisk, og ved enden av talen var mannen blitt svært forandret, han gav oss sitt navn og adresse, og siden har han vært en oppmerksom tilhører ved våre møter. Han har vært med og sunget kristelige salmer og reist seg opp under meddelelse av Herrens velsignelse, så det har fylt[TEG1]  oss med inderlig glede. Og videre: En svært lærd Jøde, som kan tale 14 språk, deriblant arabisk, da han i flere år har vært kjøpmann i Kairo i Egypt, er svært påvirket av kristendommen. Denne mann har også vært med Nordmenn på tur til Grønland. Jeg ble kjent med ham for flere år siden. For flere uker siden traff jeg ham i en Synagoge her i byen og vi ble svært glade da vi traff hverandre igjen, og vi hadde en hyggelig samtale, omringet av flere jøder, som også tok del i samtalen. Han og hans hustru kom ofte til vår preken i Misjonshuset og var andektige tilhørere. Han har fått gode skrifter av meg. Ifølge innbydelse har jeg besøkt ham og spist i hans hjem, og bedt til Gud i Jesu navn, og han sa ammen til bønnen. Neste gang jeg besøkte ham, lå han syk, og til min store glede hadde han Det nye Testamente jeg hadde gitt ham hos seg i sengen, og hadde lest i dette. Å, hvor det fylte mitt hjerte med glede og takk til Gud! Jeg holdt en varm bønn for ham, og han gav sitt bifall med Amen!

I Misjonshuset hadde vi bønnemøte samme dags kveld, hvor vi innesluttet denne syke og andre Jøder i brennende bønn til Gud og neste dag traff jeg den samme Jøde nede i byen, hvor han strevde med å tjene litt til å oppholde seg selv og sin familie. Gud hadde hørt bønnene, han var noe bedre, og jeg lot ham forstå, at bønnen i Jesu navn hadde styrket ham. Han takket og sa til en personsom stod sammen med dem, om meg: «Han er min prest.» Her ser vi at Guds Ord bærer frukt også hos Jøder, og at vårt arbeide begynner å bære frukt, - Pris skje Gud! Han skal ha all ære, kjære venner! – Be inderlig til Gud for disse kjære Israelitter at de må gi seg helt til Jesus  og bli frelst.

Etter at vi hadde hatt en hyggelig Julefest, som har vært nevnt i flere blad, har vi hatt gode og oppbyggelige møter. Jøder har i alminnelighet vært til stede, likeledes fromme Israelitter, og disse har ved bønner og personlige vitnesbyrd bidratt mye til å gjøre møtene oppbyggelige og til å varme opp Jøder og andre til å tro på Jesus.

                                                                                                            Siste del n. nr.   

 

 

 

 

 

 


 [TEG1]