Litt om vårt arbeid for Jødenes frelse

Fra Den kristelige Lægmand 1918.

A. H. Gjerve. Siste del.

 

Vi har også hatt besøk av fremragende israelitter, som har holdt foredrag i vårt lokale se deres har det vi den 18. januar 1918 den glede å høre engelskmannen Rev. Arthur Bayne, som har arbeidet som jødemisjonær i Jerusalem, og den 1. mars holdt den kristne jøde Rev. Flachs, som er en reisende evangelist, et særdeles varmt og interessant foredrag. Det var oppvarmende og godt å høre disse kjære brødre taler så varmt om Israels frelse, og vi er meget takknemlige for deres besøk. Pastor Flachs sa, at han finner en hel del jøder hist og her omkring, som tror på Jesus og Gud være lovet for det!

Til stor oppmuntring for oss er det at jøder setter stor pris på den undervisning vi gir dem om frelsens vei. De tørster etter kunnskap og lys, og de er aldeles ikke tilfreds mer tomme fraser og overfladisk snakk. I dette arbeidet får vi tydelig se å erfare, hvor særdeles verdifullt det er å forstå Bibelens grunnspråk, og enda de beslektede ord og uttrykk i det gamle og det nye Testamente. En jøde har flere ganger sagt, at han gjerne ville gå i skole hos oss for å få klar lys over frelsens vei, i Lov og Evangelium. Han bekjenner at han har lært meget allerede.

De småskrifter, som vi har fått nåde til å utgi, virker til stor velsignelse. Vi har utbredt en hel del her i byen, en mengde er blitt sendt til vår jødemisjon i Chicago, likeledes er noen blitt sendt til Grand Forts Nord Dakota, samt til jøder i New York og andre steder. Jøder har selv bedt om å få dem, og vi har fått gode brever, som viser, at arbeidet er ikke forgjeves. Dem vi ikke kan nå med den muntlig forkynnelse, kan vi således nå ved å sende dem litteratur gjennom posten.

Ei meget lærde jødisk dame, som bor i Philadelphia, sendte meg et varmt brev med takk for min pamflett: «The Jewish Problem and its Solution», lovet å la andre lese den, og håpet, at den ville bære frukt.

I disse vanskelige tider det det for mange vanskelig å tjene nok for å kunne holde seg livet, det får mange med små midler føle og ikke minst en hel del jøder. Flere jøder har henvendt seg til meg ofte, om vår misjon kunne yte noen hjelp til fattige jøder, og det smerter meg ofte, at jeg ikke har den nødvendige forsyning til å drive den herlige gjerning slik som jeg ville og burde. Hadde vi midler, så kunne vi utrette mer for å vinne disse arme jøder for Jesus, enn tilfelle nå er. Zionsforeningen bevilger nemlig på sine årsmøter et vis beløp til å hjelpe fattige jøder, nemlig 100 dollar til vår misjon her i Minneapolis, men i fjor fikk vi intet fra dem, (senere fikk jeg tilbakebetalt 30 dollar for utlegg som jeg hadde hatt), og i år har jeg fått 25 dollar men det forslår ikke langt. Håper og ber, at de kristne venner rundt om i landet vil komme jødemisjonen ihu med rimelig bidrag, så vi kan få det bevilgede beløp og bli satt i stand til å fortsette dette herlige arbeid med nytt mot og ny glede og oppmuntring, og likeledes ber vi, at de kjære brødre og søstre vil be mye til Gud for jødenes frelse og om Guds Rikes komme til alle folk, og i det hele vise jødene i ord og handling, at de elsker dem. Det er alminnelig klage hos kristne like så vel som hos jøder, at det er kulde likegyldighet og hat fra såkalte kristnes side, som har holdt dem borte fra Jesus. Jødene sier selv, at der er flere jøder, som tror på Jesus, enn mange har anelse om, men den ukristelige behandling de ofte får enda midt inne i kristenheten, skremmer dem fra å bekjenne Kristus offentlig.

En kristen jøde har ofte sagt, at det tok en lang tid, etter at han hadde blitt en kristen, før han kunne tro de kristne vel, fordi han var blitt fylt av mistanke til dem på grunn av falske kristnes behandling av jødene. Kun sann kristen kjærlighet i det daglige liv har fjernet mistanken, så nå skjønner han at vi sanne kristne mener det godt med jødene. Å, hvor nødvendig at kristenheten trenger til å våkne opp her, se og følge sinn synd å rette på sitt forhold til jødene! Kjære venner! Det ser ut til, at vi nå må mere og mere komme inn i den store trengsel. Nå gjelder det for alvor, at vi gir oss til helt Jesus og hjelper andre, også jødene å komme til Jesus og blir bestående for Jesus på Dommens Dag. Herren gi oss alle den nåde for Jesu skyld!

Eders for Israels frelse, A. H.  Gjerve.

Minneapolis, Minnesota, den 19. mars, 1918.