Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Description: logo

NR. 5

SEPTEMBER/OKTOBER 2022

79. ÅRG.

Såre vel

Evangeliet på 19. søndag etter Trefoldighet.

Mat. 9, 1 – 8.

 

Og han gikk inn i båten og for over og kom til sin egen by. Og se, de førte til ham en verkbrudden som lå på en seng; og da Jesus så deres tro, sa han til den verkbrudne: Sønn, vær frimodig, dine synder er deg forlatt! Og se, noen av de skriftlærde sa ved seg selv: Denne spotter Gud. Og da Jesus så deres tanker, sa han: Hvorfor tenker I så ondt i eders hjerter? For hva er lettest å si: Dine synder er deg forlatt? Eller å si: Stå opp og gå? Men for at I skal vite at Menneskesønnen har makt på jorden til å forlate synder – da sier han til den verkbrudne: Stå opp og ta din seng og gå til ditt hus! Og han sto opp og gikk bort til sitt hus. Men da folket så det, undret de seg og priste Gud, som hadde gitt menneskene en sådan makt.

Les mer her.

Er uavlatelig bønn mulig?

Hvordan er det mulig å be uavlatelig?

Når vi synger fra Salmenes bok, når vi leser Skriften, når vi tjener vår neste, er det fort gjort at tanken vandrer til uvesentlige ting. Men Skriften krever ikke det umulige. Paulus selv sang fra Salmenes bok, leste Skriften, og gjorde apostolisk tjeneste, og likevel ba han uavbrutt.

                                                       Les mer her


Brev fra venn til venn Nr. 1.

Askø den 15/6 – 1930

Til L. H.

Elskelige broder i Herren! Guds Nåde og Fred er deg med ditt hus hjertelig tilønsket i Jesu Navn Amen!

Les mer her


Boten

Av Matheus Holte, del 2.

 

Martin Luther sier med rette, at synderinnen var i besittelse av den skjulte (hemmelige) syndsforlatelse før hun fikk den åpenbare ved Jesu tilsigelse: «Dine synder er deg forlatte. Gå bort i fred». Hvorfor trodde og sa Luther dette? Jo fordi synderinnens tårer og kjærlighet var et klart bevis og vitnesbyrd om at både hennes anger og tro var rett.

Les mer her

Haugianismens tid,

1796 – 1850

Fra Heggtveits Kirkehistorie, del 48.

 

Nordmøre tilbragte en av Hauges kjente venner, Trond Nilsen Grendahl 113, det meste av sin levetid. Han ble født på Grendalen i Rennebu den 17. juni 1781 og var sønn av gårdbruker Nils Michelsen og hustru Randi Olsdatter. De ble omtalt som aktverdige og ærbare folk, som opptro sine barn i tukt og lydighet samt formante dem til å føre en moralsk vandel.

Les mer her


Brev fra Luther til Mattias Weller fra Freiberg.

Askø Wittenberg, 7. Oktober 1534

Frå Tysk. (C.J.H.)

 

En anvisning på, hvorledes han skal overvinne sine fryktsomme tanker. Matthias Weller var en av Luthers varmeste venner. Han var borger og medlem av rådet i Freiberg. I 1530 ble han ansatt hos Hertug Henrik av Sachsen som organist med en lønn av 2 1/2 gylden i kvartalet. Nåde fred i Kristus. Ærbare, gunstige, kjære venn! Eders kjære broder har meddelt meg, at I er meget bekymret og lider av sørgmodighetens anfektelse. Han vil antagelig fortelle Eder, hva jeg har uttalt til ham.

Les mer her

Evangeliet på 20. søndag etter Trefoldighet

Fra Hans N. Hauges Postille.

Mat. 22, 1 – 14.

 

Og Jesus tok til orde og talte atter til dem i lignelser og sa: Himmerikes rike er å ligne med et menneske, en konge, som gjorde bryllup for sin sønn. Og sendte sine tjenere ut for å kalle de innbudte til bryllupet, men de ville ikke komme. Han sendte atter andre tjenere ut og sa: Si til de innbudte: Se, jeg har beredt mitt måltid, mine okser og mitt fete kveg er slaktet, og allting er rede; kom til bryllupet! Men de foraktet det og gikk sin vei, den ene til sin aker, den andre til sitt kjøpmannskap. Men de andre grep hans tjenere, hånte dem og slo dem i hjel. Men da kongen hørte det, ble han vred og sendte sine hærer ut og ødela disse manndrapere og satte ild på deres by.

Da sa han til sine tjenere: Bryllupet er vel beredt; men de innbudte var det ikke verd. Gå derfor ut på veiskillene og innby til bryllupet så mange som I finner! Og tjenerne gikk ut på veiene og samlet sammen alle dem de fant, både onde og gode, så bryllupshuset ble fullt av dem som satt til bords. Da gikk kongen inn for å se dem som satt til bords, og han så der et menneske som ikke hadde iført seg bryllupskledningen. Og han sa til ham: Venn, hvorledes er du kommet hit inn og har ikke bryllupskledningen på? Men han tidde. Da sa kongen til tjenerne: Bind hender og føtter på ham, og ta ham bort, og kast ham ut i det ytterste mørke! Der skal være gråt og tenners gnissel. For mange er kalt; men få utvalgt.

Les mer her


Hvorfor henger Guds dom over Norge og andre land?

Jo fordi vi dreper barnet i mors liv! Vi kristne vet det, men vi tier om det eller er likegyldige om det! Våre hender drypper av blod! Det livet Gud skaper er hellig og ukrenkelig. Livet starter ved unnfangelsen, og kvinnens egg og mannes sæd er levende liv som Gud har skapt. Gud har ikke gitt oss rett til å misbruke det, derfor har Han innstiftet ekteskapet som et vern om barnet – ikke som en morderstad!

WHO har nå besluttet at det ingen tidsgrense skal være for å drepe barnet i mors liv! Når FN har slike organisasjoner som WHO så vil Gud slå dem med blindhet og forvirring, Es. 29, 9. Blindhet har alt rammet dem og forvirringen følger på. Vi må rope til Gud at Han må stoppe massedrapene!

                                                                                   Trygve Einar Gjerde


Den hellige Nattverd

La oss avlegge all byrde, og synden som så lett besnærer oss! Heb. 12, 1.

Luthers Skrifter del 20, Leipzigerutgaven. S. 261.

 

Det har en og annen gang hendt meg, jeg har satt meg fore å gå til den hellige Nattverd den eller den dag. Når så dagen kom, så har min gudelige oppløftelse vært borte, eller der er kommet en annen hindring i veien, eller jeg har forekommet meg selv uforberedt, så at jeg har sagt: Nåvel, så vil jeg utsette det til i dag 8 dager. Den åttende dag følte jeg meg likeså uskikket eller fant likeså mange hindringer som den forrige. Nåvel, så vil jeg vente 8 dager til, og således blev det som mange av slike 8 dager, at det aldri ble noe av. Men så gav Gud meg nåde til å kjenne Satans skjermstykker, og så sa jeg: Nå vil vi likevel gå, Satan, og give din og min beredelse en god dag. Dermed brøt jeg gjennom og gikk til alters uten å bekymre meg om Djevelen, ja noen ganger enda til uten å ha vært til skrifte, hvilket jeg ellers ikke pleier å gjøre.          

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

E-post til redaktør kan sendes til: post(a)haugianeren.net