Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Description: logo

NR. 3

MAI / JUNI 2023

80. ÅRG.

Gleden over én synder som omvender seg

Evangeliet på 3. s. e. tref..

 

Men alle tollere og syndere holdt seg nær til ham for å høre ham. Og fariseerne og de skriftlærde knurret seg imellom og sa: Denne tar imot syndere og eter med dem! Men han talte denne lignelse til dem og sa: Hvilket menneske iblant eder som har hundre får og mister ett av dem, forlater ikke de ni og nitti i ørkenen og går etter det tapte, inntil han finner det? Og når han har funnet det, legger han det på sine skuldrer med glede. Og når han kommer hjem, kaller han venner og naboer sammen og sier til dem: Gled eder med meg; for jeg har funnet mitt får som var tapt! Jeg sier eder: Således skal det være mer glede i himmelen over én synder som omvender seg, enn over ni og nitti rettferdige som ikke trenger til omvendelse. Eller hvilken kvinne som har ti penninger og mister én penning, tenner ikke et lys og feier huset og leter med flid inntil hun finner den? Og når hun har funnet den, kaller hun sine venninner og nabokvinner sammen og sier: Gled eder med meg; for jeg har funnet den penning som jeg hadde mistet! Således, sier jeg eder, skal det være glede for Guds engler over én synder som omvender seg. Luk. 15, 1 – 10.

Les mer her.

Haugianismens tid,

1796 – 1850.

Fra Heggtveits Kirkehistorie, del 52.

 

Etter oppofring av mange venner begynte han deretter å utarbeide et lite skrift om «Hans Nielsen Hauges liv og virksomhet og dens følger.» Det er ennå verdifullt og merkelig vitnesbyrd om hans evner og åndskraft, selv om det er skrevet under tiltakende sykelighet og først ble ferdig dagen før hans død.

                                                       Les mer her


Gjenfødelsen

Fra N. P. Wetterlunds bok Andens Lag. Oversatt og kommentert av Matheus Holte.

Del. 2.

 

Således innefatter hvert og ett av disse uttrykk hele rettferdiggjørelsen eller "troens rettferdighet", som består av troen selv såsom livsrettferdighet (dvs. et nytt liv « skapt til likhet med Gud i sannhets rettferdighet og hellighet", Ef. 4,24, og troen så som regnet til rettferdighet.

Les mer her

Brev fra venn til venn!

Nr. 5.

Askø, den 16/5 -42.

 

Til L. H. H. Elskelige broder i Herren, Guds nåde og fred er deg med alle dine hjertelig til ønsket i Jesu navn amen.

Vil i denne aftenstund forsøke å sende deg en liten hilsen. Vil først takke deg for ditt kjærkomne brev til oss ja også for de brevene du har skrevet til de andre venner her. 

Les mer her


Den hellige Clemens brev til Korinterne

Del 2

 

Kapittel. For skriften sier også i Esekiel: At dersom Noa, Job, og Daniel oppstod, så skulle de ikke frelse deres barn i trengselen (Esek.14.14-20). Men dersom slike rettferdige, med deres rettferdigheter ikke kunne redde deres barn, men med hva tillit skulle vi inngå i Guds Rike, dersom vi ikke har en ren samvittighet?         

Les mer her

Evangeliet på 3. Pinsedag

Fra Hans Nielsen Hauges Postille.

Joh. 10, 1 – 10.

 

Sannelig, sannelig sier jeg eder: Den som ikke går inn i fårestien gjennom døren, men stiger over annen steds, han er en tyv og en røver. Men den som går inn gjennom døren, er fårenes hyrde. For ham lukker dørvokteren opp, og fårene hører hans røst; og han kaller sine egne får ved navn og fører dem ut. Og når han har drevet sine får ut, går han foran dem; og fårene følger ham, fordi de kjenner hans røst. Men en fremmed vil de ikke følge, men flyr fra ham, fordi de ikke kjenner de fremmedes røst. Denne lignelse sa Jesus til dem: men de forstod ikke hva det var han talte til dem. Derfor sa Jesus atter til dem: Sannelig, sannelig sier jeg eder: Jeg er fårenes dør. Alle de som er kommet før meg, er tyver og røvere; men fårene hørte dem ikke. Jeg er døren; dersom noen går inn ved meg, han skal bli salig, og han skal gå inn og gå ut og finne føde. Tyven kommer ikke for annet enn å stjele og myrde og ødelegge; jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod.           

Les mer her

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

E-post til redaktør kan sendes til: post(a)haugianeren.net