Det Haugianske Vennesamfunns Boklager

V/  Trygve Einar Gjerde,

Nordre Naustbakken 12,

5440 Mosterhamn.

Tlf. 93030803

 

Nedenforstående priser gjelder fra 1/8 - 2008. Portoen kommer i tillegg.

 

Bokliste:

 

Tittel

Forfatter/utgiver:

Pris kr

Johan Arndts prekener   (over 1 kg) 

Johan Arndt

220,-

Den Sanne Kristendom  (over 1 kg)

Johan Arndt

200,-

Lars Linderots Huspostill    

Lars Linderots

380,-

Dr. Martin Luthers Lille Katekisme

Dr. Martin Luther

15,-

200 perler av Luthers skrifter

Dr. Martin Luther

25,-

Sannhet til Gudfryktighet

Erik Pontoppidan

50,-

Troens Speil

Erik Pontoppidan

80,-

Nåde og Sannhet. Andaktsbok

Heinrich Müller

80,-

Hellige Betraktninger

Paul Gerhard

40,-

Evangeliet i Kamptider

Amund Bentzen

45,-

Det Nye Testamentet, (Bentzen’s utgave etter Luther)

 

250,-

Menneskehjertets Speil. (Oversatt utgave av 1842) 

 

20,-

Vægterraab i Sion

Tollef Aaraas

12,-

Det Haugianske Vennesamfunns Melodibok

 

80,-

Det Haugianske Vennesamfunns Salmebok.

Et utvalg av våre beste salmer

 

 

60,-

Billig Tro Frelser Ingen

Matheus Holte

35,-

Rettferdiggjørelsen

Matheus Holte

35,-

Trenger Vår Kirke en reformasjon

Matheus Holte

20,-

Bibelens  Lære Om Ekteskapet

Matheus Holte

15,-

En Sann Omvendelse  

Matheus Holte

17,-

Endetiden i lys av D.H. Skrift og Kirkefedrenes vitnesbyrd.

Matheus Holte

12,-

Matheus Holtes Testamente til Det Haugianske Vennesamfunn (Gratis – kun porto)

 

Matheus Holte

 

(Porto 25,-)

Åndens Lov (forkortet utgave av M. Holte).

N.P. Wetterlund

45,-

Andens Lag  (svensk , 2 bind, over 2 kg)

N.P. Wetterlund

250,-

Jesu Lära

N.P. Wetterlund

50,-

De trefastafrälsningsorden 

N.P. Wetterlund

35,-

Uppsatsar och Tankar, Guds Trälar m.m.

N.P. Wetterlund

75,-

Guds Vredes Skålar

N.P. Wetterlund

75,-

Guds Tempel      

N.P. Wetterlund

80,-

De sju Domstolarna, m.fl. uppsatsar

N.P. Wetterlund

60,-

I de levandes land 

N.P. Wetterlund

50,-

Elling Eielsen og DELK i Amerika

E. O. Mørstad

170,-

Guds Indgriben  

M. Basilea Schlink

40,-

Lidelsens skjulte perle

M. Basilea Schlink

35,-

Jesus, den Eneste 

M. Basilea Schlink

47,-

Jesu Kristi Brud 

M. Basilea Schlink

22,-

Patmos - da himmelen åpnet seg

M. Basilea Schlink

24,-

Slik blir man annerledes 

M. Basilea Schlink

40,-

Der Mesteren vandret   

M. Basilea Schlink

37,-

Usporlige er Hans veier. Selvbiografi, bind I

M. Basilea Schlink

36,-

Gud fuldender sitt verk. Selvbiografi, bind II

M. Basilea Schlink

55,-

Hva min frelse kostet har

M. Basilea Schlink

30,-

Jesu Lidelsesvei i dag  

M. Basilea Schlink

20,-

Den Herren elsker

M. Basilea Schlink

20,-

Jeg er i Herrens hender

M. Basilea Schlink

60,-

Hvad kommer efter døden

M. Basilea Schlink

35,-

Bønnens vei

M. Basilea Schlink

12,-

Når Gud trer ut av sin taushet

M. Basilea Schlink

20,-

Suksess i Kristenlivet?

M. Basilea Schlink

10,-

New Age - sett fra bibelsk synsvinkel  

M. Basilea Schlink

10,-

Rock - hvorfra - hvorhen?  

M. Basilea Schlink

10,-

Jesus, min Herre hates slik i dag  

M. Basilea Schlink

6,-

 

M. Basilea Schlink har skrevet mange andre bøker, småskrifter og traktater.

Skriv eller ring til:

De Evangeliske Mariasøstre, 2266 Arneberg, Tlf. 62 95 31 02, Fax. 62 95 36 90.

Be også om å få tilsent deres vakre bokmerker!

Husk også på dem med en gave: Post giro: 0814 3630944;  B.giro 7195.30.34411.

 

N.P. Wetterlund sine bøker kan også bestilles fra: N.P.Wetterluns Skriftkommitté, Käringbergsvägen 30,79332 Leksand, Sverige.

 

Wetterlunds bøker er fascinerende og alvorlig lesning og løfter våre hjerter over ”skinkristendommens sumppropaganda”, som ikke er annet enn «helvedes og villdyrets kalde materialismeande» i endens tid.

 

Det Nye Testamentet, (Amund Bentzen, sin omskriving av Waisenhusutgaven av 1744), kan du også bestille hos den Læstadianske Menighet i Alta, tlf. 78431239

Fedrene, M. Baselia Schlink og Wetterlund har en ting felles: ”DE ELSKER SIN HERRE; JESUS KRISTUS; OVER ALT OG FREMFOR ALLE TING”

De har sagt verden farvel. Det også vi gjøre for å vinne seier.

 

Gamle sanger og salmer

 

Matheus Holte og Helga Sundsvalen fikk begge toner på mange kjente og kjære sanger og salmer. Ja fler lovsalmer og lovsanger fra Bibelen og Salmenes Bok. Disse sang de inn på kassetter og noen ble oppbevart utenat de var vesentlig brukt. Disse fikk jeg hånd om og organisten i Norheim kirke, Håvard Skaadel, har hjulpet meg med å få disse tilrettelagt for CD. Et firma i Skudenes har spilt dem over på CD og kvaliteten høres veldig bra ut. Det ble i alt 12 CDer, men det er noen sanger som går igjen på flere slik at disse 12 CD som inneholder 12 timer sang, ikke inneholder helt ulike sanger og salmer hele veien. Vi har fått dem kopiert hos samme firma og har dem nå for salg på Boklageret til Kr. 60,- pr. stk.  De kan bestilles på e-post: teinagje(a)frisurf.no eller tlf. 93030803 (SMS), eller 53500898.

 

 

Det Haugianske Vennesamfunn sitt blad Haugianeren, Kr. 250,- år.

Boklageret v/ Trygve Einar Gjerde, 5440 Mosterhamn.    

Tlf. 93030803 (SMS), eller 53500898., E-post: post(a)haugianeren.net