Det Haugianske Vennesamfunns Boklager

V/  Trygve Einar Gjerde,

Nordre Naustbakken 12,

5440 Mosterhamn.

Tlf. 93030803

 

Nedenforstående priser gjelder fra 14/4 – 2019. Portoen kommer i tillegg.

 

Bokliste:

 

Tittel

Forfatter/utgiver:

Pris kr

Johan Arndts prekener   (over 1 kg) 

Johan Arndt

230,-

Den Sanne Kristendom  (over 1 kg)

Johan Arndt

210,-

Lars Linderots Huspostill    

Lars Linderots

390,-

Dr. Martin Luthers Lille Katekisme

Dr. Martin Luther

20,-

200 perler av Luthers skrifter

Dr. Martin Luther

30,-

Sannhet til Gudfryktighet

Erik Pontoppidan

50,-

Troens Speil

Erik Pontoppidan

80,-

Nåde og Sannhet. Andaktsbok (nytt opplag)

Heinrich Müller

120,-

Hellige Betraktninger

John Gerhard

130,-

Evangeliet i Kamptider

Amund Bentzen

50,-

Reiser, viktige hendelser, del 1.

H. N. Hauge

15,-

Hans Nielsen Hauges Postille

H. N. Hauge

270,-

Menneskehjertets Speil. (Oversatt utgave av 1842) 

 

25,-

Vægterraab i Sion

Tollef Aaraas

15,-

Det Haugianske Vennesamfunns Melodibok

 

80,-

Det Haugianske Vennesamfunns Salmebok. Et utvalg av våre beste salmer

 

 

65,-

Billig Tro Frelser Ingen

Matheus Holte

40,-

Rettferdiggjørelsen

Matheus Holte

40,-

Trenger Vår Kirke en reformasjon

Matheus Holte

20,-

Bibelens  Lære Om Ekteskapet

Matheus Holte

15,-

En Sann Omvendelse  

Matheus Holte

20,-

Endetiden i lys av D.H. Skrift og Kirkefedrenes vitnesbyrd.

Matheus Holte

15,-

Matheus Holtes Testamente til Det Haugianske Vennesamfunn (Gratis – kun porto)

 

Matheus Holte

 

(Porto 38,-)

 

 

 

Åndens Lov (forkortet utgave av M. Holte).

N.P. Wetterlund

50,-

Andens Lag  (svensk , 2 bind, over 2 kg)

N.P. Wetterlund

250,-

Jesu Lära

N.P. Wetterlund

55,-

De tre ”fasta” frälsningsorden 

N.P. Wetterlund

40,-

Uppsatsar och Tankar, Guds Trälar m.m.

N.P. Wetterlund

80,-

Guds Vredes Skålar

N.P. Wetterlund

80,-

Guds Tempel      

N.P. Wetterlund

80,-

De sju Domstolarna, m.fl. uppsatsar

N.P. Wetterlund

65,-

I de levandes land 

N.P. Wetterlund

55,-

Elling Eielsen og DELK i Amerika

E. O. Mørstad

175,-

 

 

 

Guds Indgriben  

M. Basilea Schlink

40,-

Lidelsens skjulte perle

M. Basilea Schlink

35,-

Jesus, den Eneste 

M. Basilea Schlink

50,-

Jesu Kristi Brud 

M. Basilea Schlink

25,-

Patmos - da himmelen åpnet seg

M. Basilea Schlink

25,-

Slik blir man annerledes 

M. Basilea Schlink

40,-

Der Mesteren vandret   

M. Basilea Schlink

40,-

Usporlige er Hans veier. Selvbiografi, bind I

M. Basilea Schlink

40,-

Gud fuldender sitt verk. Selvbiografi, bind II

M. Basilea Schlink

55,-

Hva min frelse kostet har

M. Basilea Schlink

30,-

Jesu Lidelsesvei i dag  

M. Basilea Schlink

20,-

Den Herren elsker

M. Basilea Schlink

20,-

Jeg er i Herrens hender

M. Basilea Schlink

60,-

Hvad kommer efter døden

M. Basilea Schlink

35,-

Bønnens vei

M. Basilea Schlink

15,-

Når Gud trer ut av sin taushet

M. Basilea Schlink

20,-

Suksess i Kristenlivet?

M. Basilea Schlink

10,-

New Age - sett fra bibelsk synsvinkel  

M. Basilea Schlink

10,-

Rock - hvorfra - hvorhen?  

M. Basilea Schlink

10,-

Jesus, min Herre hates slik i dag  

M. Basilea Schlink

6,-

 

N.P. Wetterlund sine bøker kan også bestilles fra: N.P.Wetterluns Skriftkommitté, Käringbergsvägen 30,79332 Leksand, Sverige.

 

Wetterlunds bøker er fascinerende og alvorlig lesning og løfter våre hjerter over ”skinkristendommens sumppropaganda”, som ikke er annet enn «helvedes og villdyrets kalde materialismeande» i endens tid.

 

Fedrene, M. Baselia Schlink og Wetterlund har en ting felles: ”DE ELSKER SIN HERRE; JESUS KRISTUS; OVER ALT OG FREMFOR ALLE TING”

De har sagt verden farvel. Det må også vi gjøre for å vinne seier.

 

Det Haugianske Vennesamfunn sitt blad Haugianeren, Kr. 300,- år.

Boklageret v/ Trygve Einar Gjerde, 5440 Mosterhamn.    

Tlf. 93030803 (SMS), eller 53500898., E-post: teinagje@frisurf.no