Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: topp-logo.jpg

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: BD21315_

 

Det Haugianske vennesamfunn er i dag et av de minste vennesamfunn i Norge, men vi har kanskje det aller største mål, nemlig å bringe arven fra Hans Nielsen Hauge og det han stod for videre. Vi er også i og med det kalt til å være vardevakt over den bibelske lære, nemlig den reformatoriske arv etter Luther.

 

Den Evangelisk Lutherske, Pontoppidanske og Haugianske lære som er ett med Bibelens lære er derfor vårt hovedformål å bringe videre i denne onde tid med all læreforvirring og antikristelige lærdommer som er kommet inn i Den norske Kirke og diverse organisasjoner. Vi står derfor i dag nærmest helt alene om dette. Vi forsøker derfor ved vårt lille blad Haugianeren og vårt boklager, som inneholder mange Lutherske bøker, å spre sannheten innen vårt norske folk først og fremst, men vi forsøker også å rekke Sverige og Danmark.

 

På linken ”Boklager” finner du en presentasjon av de bøker vi har på lager,

og som vi håper du kan ha glede og nytte av å lese.

 

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: BD21315_

 

Den første kristne katekisme

De tolv apostlers lære

 

Denne kattekisme ble utgitt av det tolv apostler for å hjelpe de første hedningekristne til et sant liv i Gud. Denne lille bok har vert skjult for menneskene helt til midt på år 1800 da den ble funnet i jerusalem sammen med en del andre eldgamle skrifter fra den første kristentid.

Den ble oversatt av professor G. Klein, en jødisk rabiner, og trykt i Stockholm 1908. Klein har skrevet et forord til katekismen på flere hundre sider, en solid dokumentasjon. Hans arbeide med boken ble godkjent av flere andre forskere og teologiprofessorer.

 

Katekismen bygger på de grunnsannheter apostlene fikk fra Jesus, ikke minst fra Bergprekenen. Denne bok er på 16 avsnitt, der avsnitt V og VI mangler, ukjent av hvilken grunn.

Avsnitt II viser klart det nære venskap apostlene hadde med sin Frelser og Hans Ord.

Det var ikke bare for di de hadde vandret sammen med Ham i de ca. 3 år, men de vandret sammen med Ham i ånden fortsatt, slik enhver kristen gjør!

 

Du kan laste ned boken her

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: BD21315_

En hjertelig takk til Haugianerens abonnenter

            Jeg skylder å takke dere abonnenter av Haugianeren for innbetalt årsavgift og de mange gaver som kommer inn. Gavene utgjør nesten like mye som abonnementet. Det viser at dere føler ansvar og kjærlighet for bladet, som blir redigert i all skrøpelighet av meg.

            Jeg ønsker også å takke de som har sendt meg artikler og annet stoff til bladet, dette letter arbeidet og øker mangfoldet.

            Vi har nå feiret Pinse og minnes vår sanne Trøstermann og Talsmann hos Faderen og Jesu uendelig dyrebare gave til oss arme synder. Vi kan jo aldri fortjene en slik gave og herlighet allerede her. Det er så uendelig stort, tenk for en kjærlighet og nåde. Hva skal ikke den himmelske forløsning bli for de troende sjeler engang, som skal få skue inn i den fullkomne herlighet og glede? Tenk å få sitte til bords med Abraham, Isak og Jakob, få skue Jesus og Faderen i all deres skjønnhet og Den gode Hellige Ånd og alle englene som tjener oss daglig, det blir ufattelig og evigheten blir ikke for lang for oss å takke, men vi må begynne vår takk her! Pris Ham med salmer og sanger av et ydmykt hjerte!

 

                                                                                 Kjærlig hilsen til enhver av dere fra

                                                                                  Trygve Einar Gjerde.