Beskrivelse: logo

NR. 7/8 

Juli/August 2002

59. ÅRG.

Guds rettferdighet og menneskets egenrettferdighet

11.s. etter trefoldighet.

 

            Men han sa også denne lignelse til noen som stolte på seg selv at de var rettferdige, og foraktet andre: To mennesker gikk opp til templet for å be; den ene var en fariseer, og den andre en toller. Fariseeren sto for seg selv og ba således: Gud! Jeg takker deg at jeg ikke er som de andre mennesker: røvere, urettferdige, horkarer eller og som denne toller. Jeg faster to ganger om uken, jeg gir tiende av alt det jeg eier. Og tolleren sto langt borte og ville ikke engang løfte sine øyne opp mot himmelen, men slo seg for sitt bryst og sa: Gud, vær meg synder nådig!

            Jeg sier eder: Denne gikk rettferdiggjort ned til sitt hus fremfor den andre; for hver den seg selv opphøyer, skal fornedres; men den seg selv fornedrer, skal opphøyes. Luk. 18, 9 - 14.

Les mer her.

Rettferdiggjørelsen

Den kristne Kirkes hovedartikkel i saliggjørelsens sak.

Fra  Christian Scrivers Sjeleskatt.

 

Del. 1.

Fordi vi vet at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovens gjerninger, men ved Jesu Kristi tro, så trodde også vi på Jesus Kristus, for at vi skulle bli rettferdiggjort av Kristi tro og ikke av lovens gjerninger; for intet kjød skal bli rettferdiggjort av lovens gjerninger. Gal. 2, 16.

 

3. søndag etter trefoldighet

Preken av Johan Arndt

over Luk. 15, 1 - 10.

 

Siste del.

Om Herrens hjertelige lengsel etter vår salighet,

hvilken Han med fem argumenter beviser.

 

Dette forklarer Han ved en lignelse som Han tar av naturen og av våre egne hjerter: Når vi har mistet noe, så er vårt hjerte slik artet: 1) Vi  blir bedrøvet og bekymret. 2) Vi kjenner en lengsel etter det og vil gjerne ha det igjen. 3) Så søker vi med flid. 4) Når vi finner det igjen, så gleder vi oss og blir tilfreds. 5) Så kan vi ikke fortie det, men med glede sier det til våre gode venner.

Les mer her

Paul Gerhardt

Levnetsbeskrivelse og Testamente.

Fra boken «Livsbilleder fra Sion.

 

Del. 1.

Den Lutherske Kirke kan fremfor noe annet kirkesamfunn etter reformasjonen fremvise en rekke av ypperlige sangere, (Gud ville på denne måte anerkjenne og velsigne det verk Han utførte ved sin tjener Luther! Red anm.) men blant dem alle er uten tvil Paul Gerhardt  «Mestersangeren».

 

Rettferdiggjørelsen og den saliggjørende orden

er den kristne Kirkes kardinalpunkt!

 

Bibelen, Guds eget Ord til oss, og våre anerkjente kirkefedre, har til alle tider forkynt: «Rettferdiggjort av troen, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus» Rom. 5, 1. Den Herre Jesus Kristus understreker kraftig i Mat. 25, 35 - 46, at det er bare den levende tro virksom i gode gjerninger som kan rettferdiggjøre oss i Ham. For Han sier til dem med den levende tro: «For jeg var hungrig, og I ga meg å ete; jeg var tørst, og I ga meg å drikke; jeg var fremmed, og I tok meg til eder; jeg var naken, og I kledde meg; jeg var syk, og I besøkte meg; jeg var i fengsel, og I kom til meg».               Les mer her

 

HØSTMØTE

Vinje bedehus, Vossastrand 21 - 22. Sept.

           

Lørdag 21: Åpningsmøte kl.1200

                              Ettermiddagsmøte kl. 1600

                              Kveldsmøte kl. 1900. Seminar om Elling Eielsen, samtale.

                              Elling Eielsen var fra gården Sundve, ca 2 km fra Vinje,

                              minnestøtte av ham ved Vinje kirke, vis á vis Vinje bedehus.

            Søndag 22: Nattverdgudsteneste kl.1100. Vinje Kirke.

                               Avslutningsmøte kl. 1600.

 

            Vinje bedehus ligg 19 km nord for Voss kloss opp til E 16.

            Overnatting Vinje hotell (300 m. fra bedehuset), 350,- kr/døgn med frokost.                    

Påmelding Trygve E. Gjerde, tlf. 53426206

 

Vel møtt i Jesu Kristi navn.

 

Det  Haugianske Vennesamfunn.

 

De som ønsker kassetter fra sommer og høstmøter kan bestille fra boklageret,

se adresse og telefon nummer nederst.

__________________________

 

Nils  P. Wetterlund Seminar.

Orsa i Sverige  18-20 okt.

 

            Fredag 18. Kl. 1700 Innsjekk og mat

                              Kl. 1900 Innledning av Hans Nordén

                              Kl. 1915 Anders Griph. (Han er prest i Den svenske Kirke).

 

            Lørdag 19.  Kl. 0930 Morgenbønn av Stig Andersson.

                              Kl. 0945 Gruppearbeid. (Emne «Jesu Lära» av N.P.W.)

                              Kl. 1130 Sammenfatning av gruppearbeid ved Anders Griph.

                              Kl. 1500 Gruppearbeid og samtale omkring «Jesu Lära», Klas Lundberg.

                              Kl. 1900 Trygve E. Gjerde. Spørsmål og samtal om «Jesu Lära»

           

           Søndag 20. Kl. 0930 Morgenbønn og innformasjon Hans Nordén.

                              Kl. 1030 Trygve E. Gjerde.

                              Kl. 1130 Hva er bra med Wetterlund i vår tid. Samtale og diskusjon.

                              Kl. 1230 Sammenfattning og avsluttning  av Anders Griph.

 

            Seminaret blir i Trunnagården, en gammel resturert skrivergård, som ligg vakkert til  

            nær hovedvegen. Ca 100 m fra orienterings-tavlen over Orsa når en kommer kjørende

            fra Mora med bil.

            Hele oppholdet koster Kr. 500,- (for skoleungdom Kr. 400,-) Familirabatt. Kolekter.

            Innmelding senest 7/10 til tlf. 0046250-41444.

 

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

Kort om Hans Nielsen Hauge kan du lese her.

Her kan du lese andre utgaver av Haugianeren på nett. E-post til redaktør kan sendes til: post@haugianeren.net