Beskrivelse: logo

NR. 3/4 

Mars / April 2003

60. ÅRG.

Jesu seiersfulle død

Lektieteksten på Langfredag

 

            Derfor ba jødene Pilatus at deres ben måtte bli brutt, og de ble tatt ned, for at ikke legemene skulle bli på korset på sabbaten, etter som det var beredelsens dag, - for den sabbatsdagen var stor. Da kom stridsmennene og brøt benene på den første og på den andre som var korsfestet sammen med ham; man da de kom til Jesus og så at han allerede var død, brøt de ikke hans ben. Men en av stridsmennene stakk ham i siden med et spyd, og straks kom blod og vann ut. Og den som har sett det, har vitnet om det, og hans vitnesbyrd er sant; og den  samme vet at han sier sant, for at også I skal tro. For dette skjedde for at Skriften skulle oppfylles: Hans ben skal ikke sønderbrytes. Og atter sier et annet skrift(ord): De skal se i hvem de har stunget. Men Josef fra Arimatea, - som var en Jesu disippel, dog lønnlig av frykt for jødene, - ba deretter Pilatus at han måtte ta Jesu legeme ned; og Pilatus tillot det. Han kom da og tok Jesu legeme ned. Men også Nikodemus kom, - han som fra først av var kommet til Jesus om natten, - og brakte en blanding av myrra og aloë, henved hundre pund. Da tok de Jesu legeme, og bandt det (inn) i linklær med dyrebar salver, slik som det er skikk hos jødene ved jordferd. Men på det sted hvor han ble korsfestet, var det en hage, og i hagen en ny grav, hvor ennå ingen var lagt. Der la de da Jesus for jødenes beredelses (dags) skyld, fordi graven var nær. Joh. 19, 31 - 42.

Les mer her.

Sannhets bekjennelse

Forklaring over lektien i Joh. Åp. 7.

Av H. N. Hauge.

Fra boken De Enfoldiges Lære

Del 3

 

Den fjerde onde engel er de, som preker Guds Ord for slem vinning, er kivaktige, pengegjerrige, som ikke engang har begynt på å bli en kristen, men er falt i djevelens snarer, 1 Tim. 3, for de er overdådige, hovmodige, bespottere, ulydige mot foreldre, uhellige, ukjærlige, som mer elsker vellyst enn Gud, har gudfryktighetens skinn og nekter dens kraft, som alltid skal lære og aldri kan komme til sannhets erkjennelse, 2 Tim. 3.

Les mer her


Epistelen for Påskedag

1 Kor. 5, 7 - 8.

Fra H. N. Hauges Cristelige lære

 

Rens derfor ut den gamle surdeig, så I kan være en ny deig, likesom I er usyrede; for også for oss er vårt påskelam slaktet, Kristus. La oss derfor holde høytid, ikke med gammel surdeig, heller ikke med ondskaps- og sletthets- surdeig, men med renhets og sannhets usyrede brød!. 1 Kor. 5, 7 - 8.

Les mer her


Den faste grunn

og de falske grunner

Fra boken «Honningdråper» av Thomas Wilcox.

 

Du bekjenner deg som kristen og bruker nådemidlene. Det gjør du vel i. Det er en herlig forrett. Men er ikke Kristi blod din salighets grunn, visner hele din kristendom, og det blir ikke noe annet av den enn et falskt skuespill på din vei til helvete.

Dersom du like fullt blir i din syndeskyld og i din egenrettferdighet, så vil disse huggormer suge all livskraft fra din kristendom.

Les mer her

Rettferdiggjørelsen

Den kristne Kirkes hovedartikkel i saliggjørelsens sak

Fra  Christian Scrivers Sjeleskatt

Del 5.

 

Men vi må for det 3. også betrakte Kristus med hensyn til oss. Her skulle vi vite at Han allerede fra begynnelsen av har hatt sin lyst i menneskets barn og bestandig elsket dem.

Han har av inderlig kjærlighet innlatt seg med dem og i nåde og barmhjertighet trolovet seg med dem. Ord. 8, 31; Jer. 31, 3; Hos. 2, 19. Likesom Han fra evighet av har tilbudt seg å ville gjenoppreise og forløse den falne menneskeslekt ved sin fyllestgjørelse, slik gjorde Han det også i tidens fylde og kom til verden fattig på alt annet, men rik på kjærlighet og miskunnhet.

Les mer her


Forakt for Guds Ord, verdens største og grueligste straff

Fra Luthers bordtaler.

 

Jeg har allerede opplevd den største plage, sa Dr. Luther, nemlig forakt for Guds Ord, hvilken er verdens største og grueligste straff

Les mer her


Magister Filip Melanchthon’s

Levnetsbeskrivelse

Fra boken «Den Lutherske Kirkes Reformatorer»

av  J. Belsheim

Del 1

 

Filip Melanchthon var født den 16. Februar 1497 i Bretten i Pfalz. Hans far, som var våpensmed av håndverk, het Georg Schwarzerd og hans mor Barbara, født Reuter. Begge hans foreldre roses for at de arbeidet trofast og flittig i sitt utvortes kall og var av strenge og rene seder.

 Les mer her

Sommermøte,  Det Haugianske Vennesamfunn

  Fjelly, Sotra, 25 - 27 juli

 

Åpningsmøte  Fredag 25.  kl. 1200,  møte kl. 1600 og 1930.

 

Lørdag  26.  Møte kl. 1100,  1600 og 1930.

 

Søndag 27. Nattverdgudstjeneste kl.1100.

Avslutningsmøte      kl.1600.

Påmelding  til Trygve E. Gjerde, tlf. 53426206 helst innen 20. juli.

Du er velkommen til sommermøte i Jesu Kristi dyrebare navn.

 

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

Kort om Hans Nielsen Hauge kan du lese her.

Her kan du lese andre utgaver av Haugianeren på nett. E-post til redaktør kan sendes til: post@haugianeren.net