Beskrivelse: logo

 

NR. 7 / 8

Juli / August 2006

63. ÅRG.

Jesus gråter over min og din synd

10. søndag etter trefoldighet.

Evangelietekst: Luk. 19, 41 – 48.

 

            Og da han kom nærmere og så byen, gråt han over den og sa: Om du dog også visste på denne din dag, hva som tjener til din fred! Men nå er det skjult for dine øyne. Derfor skal de dager komme over deg, da dine fiender skal kaste en voll opp omkring deg og inneslutte deg og trenge deg fra alle kanter, og jevne deg med jorden, og dine barn i deg, og ikke la sten (være tilbake) på sten i deg, fordi du ikke kjente din besøkelsestid. Og han gikk inn i tempelet og begynte å drive ut dem som solgte og kjøpte der, og sa til dem: Det er skrevet: Mitt hus skal være et bedehus; men I har gjort det til en røverhule. Og han lærte daglig i tempelet. Men yppersteprestene og de skriftlærde og de første blant folket søkte å få tatt ham av dage. Og de fant ikke ut hva de skulle gjøre; for hele folket hang ved ham og hørte ham.

Les mer her.

ISRAELS  LAND

 Fra bladet ”For Menigheten”

Av Stein Henriksen.

Forts. f. f. nr.

 

Beskrivelse: israel

Men så gikk det raskt nedover. Allerede under Salomos sønn og etterfølger kom riksdelingen, der Juda og Benjamin ble løsre

vet fra de andre stammene. Ytre sett var dette et opprør mot en konge folkets flertall ikke ville ha, men egentlig dreide det seg om en domshandling fra Herren over et stadig tiltagende frafall fra Ham og fremadskridende avgudsdyrkelse.

Les mer her


Den forhånte forsamling

Av David Wilkerson.

Del 2.

 

Jeg siterer ord for ord hva som ble sagt. Talerne kunne knapt tale ferdig på grunn av alle mennesker som kom frem og stappet penger i deres lommer. Grunnen til at de gjør det er en ny lære som har kommet ut og som sier: Om du vil bli velsignet, så må du finne den mest velsignede evangelist eller pastor du kan finne, fordi den som har mye får mye, han som har lite, til og med det han har skal tas ifra ham.

 Les mer her


 

MIN MODER

Av N. P. Wetterlund.

 

Hun var bare en ringe soldatdatter og en fattig torparehustru (husmanns hustru) i ”proletärernas” fortrykte og foraktede stand. Men det standets mangetusenårige ve hun bar og brøt sundt gjennom en kristelig ”gull-kjærlek  (Åp. 3, 18) til ”høg og låg” og gjennom den ømmeste kjærlighet til lidende like. Hun stod alltid i sitt hjerte klar til av sitt ringe forråd å gi den virkelige nøden sin del. Luk. 3, 11.

Les mer her


Det evige livs visshet

Fra Scrivers ”Sjeleskatt” 5. bok

5. del.

 

            Kan vel noen som tenker litt nærmere over saken, tro at Guds Ånd i de bøker, som inntil Kristus skulle være Israels folks lys og lykte, skulle ha glemt de troendes viktigste gode, den evige salighet?  Hvorledes kunne den kongelige profet si om Herrens Lov, at den er ”fullkommen” (Sal. 19, 8), slik at den inneholder alt som er nødvendig for en åndelig pilegrim, dersom den ikke sa noe om det evige liv?

Les mer her


 

 

Menneskets største og høyeste elendighet er å være

evig atskilt fra Gud.

Den Sanne Kristendom, 5. bok.

Johan Arndt.

 

1. De mennesker, som hadde hengitt seg til hovmod, gjerrighet og denne verdens vellyst, som er aldeles druknet i disse laster og ikke omvender seg, de vender seg ikke bare bort fra Gud og lukker til all inngang for Den Hellige Ånd, men de blir også forent med djevelen. For de, som henger ved djevelen, er ikke bare djevelens herberge, men vil også evig bli forent med ham. For deres sjeler er vendt bort fra Gud, fra det sanne Lys, den sanne ro og glede.

2. Den fordømte sjel vil vel ønske seg lyset, men uten Gud er det ikke noe lys, der er og blir et gruelig mørke. Den vil ønske seg rolighet, men uten Gud er ingen ro eller hvile for sjelen, men bare forskrekkelse og skjelving. Den vil ønske seg glede, men uten Gud er det bare sorg. Den vil ønske seg beroligelse, men uten Gud er ingen beroligelse, men bare angst og bedrøvelse. Den vil ønske seg trøst, men uten Gud er det ingen trøst, men stadig marter og pine og uopphørlig helvetes bitterhet. Djevelen vil komme til å bo i de ugudelige og fylle dem med all djevelsk fylde, med kval, bespottelse, avsindighet, forskrekkelse, gysen, spøkelser, slangestikk, angst, smerte, mørke, skam og evig fortvilelse. Derfor, når den menneskets sjel, som er forent med djevelen, atskilles fra legemet, så blir den i evighet forent med Ham. For djevelen vil komme og bo i de fordømte.

3. Men sjelen blir i dette liv forløst fra djevelen på grunn av bot og omvendelse. Etter døden er der ingen forløsning eller skilsmisse fra djevelen. Kort: den sjel, som skilles fra legemet og er forent med djevelen, blir i all evighet forent med ham. Den sjel derimot, som ikke er forblindet av djevelen og verden, hvis vilje ikke er forvent og hvis hukommelse ikke er besmittet, den bereder Gud Herren en verdig bolig.

Til dette hører den bønn, som finnes i slutten av det syttende kapitel i den første bok.

 

 

Beskrivelse: BD21315_

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

Kort om Hans Nielsen Hauge kan du lese her.

Her kan du lese andre utgaver av Haugianeren på nett. E-post til redaktør kan sendes til: post@haugianeren.net