Beskrivelse: Beskrivelse: logo

 

NR. 3/4

Mars / April 2009

66. ÅRG.

Hvorfor leter I etter den levende blant de døde?

 

1. Påskedag.

Luk. 24, 1 – 9.

 

Men på den første dag i uken, meget tidlig, kom de til graven, og bar de velluktende urter som de hadde tilberedt; og noen (gikk) med dem. Men de fant stenen veltet bort fra graven, og da de gikk inn, fant de ikke den Herres Jesu legeme.

Og det skjedde mens de var rådville for dette, se, da sto to menn hos dem i skinnende kledebon. Men da de ble forferdet og bøyde ansiktet mot jorden, sa de til dem: Hvorfor leter I etter den levende blant de døde? Han er ikke her, men han er oppstanden! Kom i hu hvorledes han talte til eder mens han ennå var i Galilea, da han sa: Det bør Menneskesønnen å overgis i syndige menneskers hender og korsfestes og oppstå på den tredje dag! Og de kom hans ord i hu. Og de gikk fra graven igjen og kunngjorde alt dette for de elleve og for alle de andre.

Hellige Far! Hellige du oss i sannheten, ditt Ord er evig sannhet! Amen!

Les mer her

Epistelen på Skjærtorsdag

 

Hans N. Hauges postille

1 Kor. 11, 23 – 29.

 

For jeg har mottatt av Herren det som jeg også har overgitt eder, at den Herre Jesus i den natt da han ble forrådt, tok brødet, takket og brøt det og sa: Ta, et! Dette er mitt legeme som brytes for eder; gjør dette til min ihukommelse! Likeså også kalken etter aftensmåltidet, og sa: Denne kalk er det nye Testamente i mitt blod; gjør dette, så ofte som I drikker det, til min ihukommelse! For så ofte som I eter dette brød og drikker denne kalk, forkynner I Herrens død, inntil han kommer. Derfor, hver som eter dette brød eller drikker Herrens kalk uverdig, skal være skyldige i Herrens legeme og blod. Men hvert menneske prøve seg selv, og således ete han av brødet og drikke av kalken! For den som eter og drikker uverdig, eter og drikker seg selv til dom, idet han ikke gjør forskjell på Herrens legeme.

 

Hva Gud gir oss det gir Han oss ikke med det som mål at vi skulle beholde det alene, men dele det til andre av våre trengende medbrødre. Derfor sier apostelen Johannes: Dersom vi ikke elsker vår bror som vi har sett; hvorledes kan vi da elske Gud som vi ikke har sett?

Les mer her

 

Om de falske apostler

 

Av Dr. Martin Luther

Del. 2 av 3

 

En avhandling som er særlig anvendelig i våre dager.

 

Jeg undrer meg over at I så snart lar eder vende bort fra Ham som kalte eder ved Kristi nåde, til et annet evangelium, som ikke er annet enn at det er noen som forvirrer eder, og vil forvende Kristi evangelium. Men dersom også vi, eller en engel fra himmelen, prediker et annet evangelium for eder enn det som vi har prediket for eder, han være en forbannelse!

                                                Gal. 1, 6 – 10.

Les mer her


Hans Nielsen Hauges reiser

Del 3.

21. Jeg forlangte og fikk pass av Borgermester S – i Bragernes, og tok på reisen ved St. Hans tider 1798. Da jeg var kommet 12 mil fra Bergen, forlot jeg fartøyet på grunn av motvind og reiste med båt til byen. Da jeg kom der så meldte jeg meg straks hos politimesteren. Jeg var nå helt fremmed her, og de to første netter led jeg ondt for logi. Men det varte ikke lenge før jeg ble kjent og flere ville ha meg i sitt hus.

Les mer her

 

Er hemmelig forlovelse synd?

 

Martin Luther

Del. 2 av 6

 

”Jeg bøyer meg gjerne”, sa Melanchton. ”Men tenk da over hvor tungt det blir for et faderhjerte å stille et elsket barn under syndens straff.”

Luther svarte hurtig og hissig: ”Men når det elskede barn har syndet, da tror du vel at det er kristenplikt at faren på grunn av kjærligheten til sitt barn deler synden med barnet? Min Filip, jeg rår deg til heller å ta saken på din samvittighet enn på ditt hjerte, da vil det straks se annerledes ut.

Les mer her

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

E-post til redaktør kan sendes til: post@haugianeren.net