Beskrivelse: Beskrivelse: logo

 

NR. 7/8

Juli / August 2009

66. ÅRG.

Egenrettferdigheten og ydmykheten

Evangeliet på 11. søndag etter trefoldighet.

Luk. 18, 9 – 14.

 

           Men han sa også denne lignelse til noen som stolte på seg selv at de var rettferdige, og foraktet de andre: To mennesker gikk opp til tempelet for å be; den ene var en fariseer, og den andre en toller. Fariseeren sto for seg selv og ba således: Gud! Jeg takker deg at jeg ikke er som de andre mennesker: røvere, urettferdige, horkarler, eller som denne toller. Jeg faster to ganger om uken, jeg gir tiende av alt det jeg eier. Og tolleren sto langt borte og ville ikke engang løfte sine øyne opp mot himmelen, men slo seg for sitt bryst og sa: Gud, vær meg synder nådig! Jeg sier eder: Denne gikk rettferdiggjort ned til sitt hus fremfor den andre; for hver den seg selv opphøyer, skal fornedres; men den seg selv fornedrer, skal opphøyes.

Les mer her

Luthers formaning til vår tids kristne

 

           Kristne erkjenner og akter Guds ubeskrivelige ære og herlighet, hvormed Han åpenbarer seg for oss i sin kirke. Den er Guds hus, hvor Gud bor hos oss, hvor vi er sønner og døtre, og Han er vår Fader, som taler og omgås med oss. Den er Himlens port, som vi skulle vandre igjennom ut av det jordiske liv. Derfor skal i Guds kirke ikke noe høres eller sees uten hva Gud kan bekjenne seg til. Men kirken har sitt sted i templet, i stolen, i soverommet. Hvor to eller tre samles i Guds navn, der bor Gud. Ja, om noen taler med seg selv og betrakter Guds Ord, da er Gud med sine engler til stede og virker og taler slik at Himmerikets dør står åpen samme sted.     Les mer her

Hans Nielsen Hauges reiser

5. del.

 

43. På den omtalte reisetur la jeg også merke til menneskenes karakter på denne strekning mellom Bergen og Trondheim, likeså i Sunnfjord, Nordfjord, Sunnmøre osv., og fant ikke så få beleste mennesker. Syntes også at det især inne i fjordene hersket en kultur, fasthet og vennlighet, så jeg på noen steder fikk fortrolige venner  Les mer her

 

 

Er hemmelig forlovelse synd?

En samtale mellom Martin Luther og Filip Melanchton

Del 4.

”Dine ord behager mig ille”, sa Luther. ”Du har oppdratt din sønn med så mange omkostninger og så mye møye, sorg ­og fare, flid og arbeide, du har så mange år våget ditt liv med legeme og gods, og nå skal din sønn ikke være bedre forvart enn et lam som forviller sig i skogen og som ulven sporer opp og oppsluker?     Les mer her

Beskrivelse: Beskrivelse: BD21315_

Pastor Erik Olsen Mørstad

Fra Den Kristelige Lægmand

                                                

E. O. Mørstad var født i Slidre, Valdres, Hammer, Norge, den 10. august 1860 av foreldrene Ole E. Olsen og Ingeborg Olsen (født Noble). Han utvandret til Amerika i 1876, frekventerte (oppholt seg på) Luther College, Dacorah, Iowa,

1879 – 81. Han tjente som Den Norske Synodes indianermisjonær 1884 – 86. Det later til at han misjonerte blant indianerne uavhengig av noe forbindelse med noe samfunn, og uten å være støttet av noen offentlig organisasjon nemlig i 1889 - 93. I 1886 ble han gift med Laura Sletten, reiste så til Chicago, Ill., og frekventerte (oppholt seg på) Chicgo Theological Seminary og fikk C. T. Graden 1889.      Les mer her

Evangeliet på 10. søndag etter trefoldighet

Fra Hans Nielsen Hauges Postille.

Luk. 19, 41 – 48.

           Og da han kom nærmere og så byen, gråt han over den og sa: Om du dog også visste på denne din dag, hva som tjener til din fred! Men nå er det skjult for dine øyne. Derfor skal de dager komme over deg da dine fiender skal kaste en voll opp omkring deg og inneslutte deg og trenge deg fra alle kanter, og jevne deg med jorden, og dine barn i deg, og ikke la sten (være tilbake) på sten i deg, fordi du ikke kjente din besøkelsestid. Og han gikk inn i tempelet og begynte å drive ut dem som solgte og kjøpte der, og sa til dem: Det er skrevet: Mitt hus skal være et bedehus; men I har gjort det til en røverhule. Og han lærte daglig i tempelet. Men yppersteprestene og de skriftlærde og de første blant folket søkte å få tatt ham av dage. Og de fant ikke ut hva de skulle gjøre; for hele folket hang ved ham og hørte ham.                      Les mer her

Beskrivelse: Beskrivelse: BD21315_

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

E-post til redaktør kan sendes til: post@haugianeren.net