Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Description: logo

NR. 9/10

September / Oktober 2011

68. ÅRG.

Evangeliet på 18. søndag etter trefoldighet

 

Fra Hans Nielsen Hauges postille.

Mat. 22, 34 – 46.

 

Men da fariseerne hørte at han hadde stoppet munnen på saddukeerne, kom de sammen. Og en av dem, en lovkyndig, spurte for å friste ham: Mester, hvilket er det store bud i loven? Jesus sa til ham: Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av hele ditt sinn. Dette er det store og første bud. Men det annet er likesom dette: Du skal elske din neste som deg selv. Av disse to bud henger hele loven og profetene. Men da fariseerne var samlet, spurte Jesus dem og sa: Hva tykkes eder om Kristus? Hvis sønn er han? De sa til ham: Davids. Han sa til dem: Hvorledes kaller da David ham i Ånden herre, når han sier: Herren sa til min herre: Sett deg ved min høyre hånd, til jeg legger dine fiender til skammel for dine føtter. Når altså David kaller ham herre, hvorledes er han da hans sønn? Og ingen kunne svare ham et ord. Og fra den dag våget ikke noen å spørre ham mer.

 Les mer her.

Oslo-avtalen og Oslo-katastrofen

Fra Israels Røst ved Gro Wenske.

 

Oslo-avtalen ble sluttet med PLO-lederen Yasser Arafat i 1993. Da gikk Israel med på å gi bort store deler av sitt land mot: De skulle få FRED! Parolen var: «Land for Fred». Men etter denne avtalen fikk Israel så mye terror som de aldri før har hatt.

Les mer her


Nyevangelismen

 

Av pastor Storjohann.

 

            Nyevangelismen? Hva er det? Hvor skal jeg få beskjed om det? Slik spør mang en, og det viser seg da at det ikke gis noe skrift som kan gi den veiledende opplysning. Jeg har oftere før vært tilskyndet til å forsøke å utfylle dette savn, og endelig er tiden kommet siden jeg har måttet gjennomgå en lærekamp med og om Nyevangelismen innenfor det virkefelt som er betrodd meg av Gud.

Les mer her

Ignatius

 

Del 2.

 

Da Ignatius hadde hørt dødsdommen, foldet han hendene og sa: Jeg takker deg Herre, at det har behaget deg å akte meg verdig til dette vitnesbyrd om en fullkommen kjærlighet til deg og at du har tillatt å binde meg med jernlenker, likesom din store apostel Paulus.

Les mer her


Terrorismens årsak og virkning

 

Det er i hovedsak tre ting som er årsak til terror. Det første og primere er det tapte gudsbilde. Det andre er politisk og religiøs påvirkning. Det tredje er urettferdigheten!

Er det tapte gudsbilde hos mennesket blitt gjenopprettet så faller de andre årsaker bort og terroren er avverget. Et menneske som har fått den levende tro i hjertet ved Den Hellige Ånds virkning og gave og er kommet til sann bot og bedring og den levende tro har gjenfødt det, så elsker det etter sitt nye gjenopprettede gudsbilde Gud og nesten.

Les mer her

 

Fastedagen den 9. Av

Fra bladet Israels Røst.

 

Den 9. i den jødiske måneden Av, Tesha b’Av, har i over 2000 år vært sørge- og fastedag blant jøder i hele verden. Akkurat på denne datoen var det at Salomos Tempel falt ved Nedukadnesar i Babylon i år 586 f.Kr. 100.000 jøder ble drept og nasjonen kom i eksil. Samme dato i år 70 e.Kr. falt det andre Tempel ved Titus fra Rom. En million ble drept og resultatet ble nasjonalt eksil. I år 135 e.Kr. etter Bar Kochbas store opprør falt Beitar (i Gush Etzion, Judea og Samaria). 580.000 jøder ble drept.

 

I år 1096 skjedde den Første Korsfarer-progrom. Ti-tusenvis ble slaktet. Den jødiske utkastelse fra England i 1290 skjedde også på denne dato den 9. Av. Samme dato ble jødene i Spania kastet ut i 1492, og Den første verdenskrig brøt ut også denne dato i 1914.

 

Til sist: Opprøret i Warshawa-gettoen som ble knust av nazistene skjedde også 9. Av (mai 1943). Da ble 50.000 jøder slaktet. Spesielt blir Jerusalem husket som det sentrale på denne dato. Salme 137,5 blir lest: «Om jeg glemmer Jerusalem, så glemmer meg den høyre hånd.» Dessuten leser de mye fra profeten Esaias og klagesangene. Der klager de ikke over fienden som dreper dem, men over sin egen synd. Klages. 3, 39 og 5, 16: «Ve oss, vi har syndet.»

 

Byen Jerusalem har til alle tider vært det sentrale og det som har bundet jødene sammen og vist dem deres felles røtter. I år var det 10.000-ener av jøder ved Klagemuren denne dagen i faste, sorg og bønn om at Gud vil bygge opp igjen Tempelet for dem.  

 


 

Tanker omkring den 125 salme.

Av Arthur Fjellheim

 

Tone: Triumf, triumf….

Som Zions berg, er de som elsker Herren

De rokkes ei, men står evinnelig

Sin lyst og lengsel har de ei i verden

Slik står de fast til evig tid.

 

Rundt om Jerusalem er høye fjelle

Som Herren hegner om sitt folk

Ved Åndens tale, vil Han dem fortelle

Jeg er ditt skjul, din sannhets tolk.

 

For min skyld eier du rettferdigheten

Og strekker ikke hender ut

Mot det som legger øde kjærligheten

Den gaven du har fått av Gud

 

Er du oppriktig, vandrer i det gode

Oppholder Herren deg, med kraft og mot

Gud gjør mot deg i Jesus Krist ditt hode

Til evig tid din ende god

 

Fred over Israel, slik lyder ropet

Fra høye himlers kongesal

Nu skal du høste, det du har håpet

Kom Zions brud, til himlens Sol.

 

Skrevet i forsagthet den 26. juni 1991. A. F.

 

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

E-post til redaktør kan sendes til: post@haugianeren.net