Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Description: logo

NR. 4

JULI/AUGUST 2017

74. ÅRG.

Evangeliet på 11. søndag etter trefoldighet

Fra H. N. Hauges Postille

Luk. 18, 9 – 14.

 

  Men han sa også denne lignelse til noen som stolte på seg selv at de var rettferdige, og foraktet de andre: To mennesker gikk opp til tempelet for å be; den ene var en fariseer, og den andre en toller. Fariseeren sto for seg selv og ba således: Gud! Jeg takker deg at jeg ikke er som de andre mennesker: røvere, urettferdige, horkarler, eller som denne toller. Jeg faster to ganger om uken, jeg gir tiende av alt det jeg eier. Og tolleren sto langt borte og ville ikke engang løfte sine øyne opp mot himmelen, men slo seg for sitt bryst og sa: Gud, vær meg synder nådig! Jeg sier eder: Denne gikk rettferdiggjort ned til sitt hus fremfor den andre; for hver den seg selv opphøyer, skal fornedres; men den seg selv fornedrer, skal opphøyes.

 Les mer her.

 

En kort avhandling

Av Tollef Aaraas

Del. 5.

Men det er å merke: Her er to slags Antikrister, en grovere og en finere. Men forskjellen er bare den at den ene har mer sannhet med seg enn den andre, har mer gudfryktighets skinn enn den andre. Men begge er like farlige for en kristen, så her gjelder det å se seg om og være på vagt.

Les mer her


Brev fra

Anna Minde

Fra Den Christelige Lægmand

August 1909.

                                                                                                   Beresford, 24. Juni 1909.

Kjære Broder i Herren!

Guds nåde og fred i Kristus Jesus ved Den Hellige Ånds kraft, være deg og dine tilønsket, Amen!       Les mer her

Jesus Kristus som vårt

eneste salighets håp

Fra boken Betraktninger --- av P. Amlie. Del 1.

 

Selv om det av fremstillingen om omvendelsen og troen fremgår klart nok, at grunnen og fundamentet til vår frelse og salighet ene og alene beror på Guds frie og uforskyldte nåde i Kristus Jesus, uten vår minste fortjeneste eller verdighet og at vår delaktighet i denne frelse bare er avhengig av enten vi forkaster eller mottar den tilbudte nåde. Så ville vi likevel betrakte dette hovedpunkt i den kristelige lære litt nærmere, og navnlig ved å anføre et kapitel av den ånderike Guds mann Johan Arndt som så ypperlig behandler dette punkt.

  Les mer her

 

Evangeliet på 11. søndag etter trefoldighet

Fra H. N. Hauges Postille

Luk. 18, 9 – 14.

 

  Men han sa også denne lignelse til noen som stolte på seg selv at de var rettferdige, og foraktet de andre: To mennesker gikk opp til tempelet for å be; den ene var en fariseer, og den andre en toller. Fariseeren sto for seg selv og ba således: Gud! Jeg takker deg at jeg ikke er som de andre mennesker: røvere, urettferdige, horkarler, eller som denne toller. Jeg faster to ganger om uken, jeg gir tiende av alt det jeg eier. Og tolleren sto langt borte og ville ikke engang løfte sine øyne opp mot himmelen, men slo seg for sitt bryst og sa: Gud, vær meg synder nådig! Jeg sier eder: Denne gikk rettferdiggjort ned til sitt hus fremfor den andre; for hver den seg selv opphøyer, skal fornedres; men den seg selv fornedrer, skal opphøyes.     Les mer her

 

La ikke djevelen være herre i ditt hus

Han gav dem makt over de urene ånder. Mat. 10, 1.

Luthers Huspostill, del 2, preken på 3. Påskedag.

 

Det er visstnok så, at djevelen lar seg høre og se snart på den ene og snart på den andre måte. Men rop og be til Gud, og la ham så støye og tumle så lenge han vill. Han skal likevel ikke noe ondt kunne gjøre deg. Si ham bare rett inn i øynene: Du er en djevel og blir en djevel. Men jeg er en kristen og har en Herre, som er sterkere enn du. La meg derfor være i fred! Med meg selv har det ofte hendt, at han har gjort kvalm i mitt hus, for ved det å skremme meg, men da har jeg påberopt meg min rett og sagt: Jeg vet, at Gud har satt meg i dette hus, for at jeg skal være Herre i det. Har nå du en sterkere rett til det enn jeg, så at du er herre i dette, så bli her. Men jeg vet, at du ikke er Herre her, og at du har hjemme på et annet sted, nemlig i helvetes avgrunn, - og dermed har jeg lagt meg til å sove igjen og latt ham være så gal og bruke seg så mye som han ville, idet jeg godt har visst at han likevel ingen skade kunne tilføye meg.

 

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

E-post til redaktør kan sendes til: post(a)haugianeren.net