Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Description: logo

NR. 5

SEPTEMBER / OKTOBER 2023

80. ÅRG.

Du er innbudt til det Himmelske bryllup!

Evangeliet på 20. søndag etter Trefoldighet.

Mat. 22, 1 – 14.

 

Og Jesus tok til orde og talte atter til dem i lignelser og sa: Himmerikes rike er å ligne med et menneske, en konge, som gjorde bryllup for sin sønn. Og sendte sine tjenere ut for å kalle de innbudte til bryllupet, men de ville ikke komme. Han sendte atter andre tjenere ut og sa: Si til de innbudte: Se, jeg har beredt mitt måltid, mine okser og mitt fete kveg er slaktet, og allting er rede; kom til bryllupet! Men de foraktet det og gikk sin vei, den ene til sin aker, den andre til sitt kjøpmannskap. Men de andre grep hans tjenere, hånte dem og slo dem i hjel. Men da kongen hørte det, ble han vred og sendte sine hærer ut og ødela disse manndrapere og satte ild på deres by.

Da sa han til sine tjenere: Bryllupet er vel beredt; men de innbudte var det ikke verd. Gå derfor ut på veiskillene og innby til bryllupet så mange som I finner! Og tjenerne gikk ut på veiene og samlet sammen alle dem de fant, både onde og gode, så bryllupshuset ble fullt av dem som satt til bords. Da gikk kongen inn for å se dem som satt til bords, og han så der et menneske som ikke hadde iført seg bryllupskledningen. Og han sa til ham: Venn, hvorledes er du kommet hit inn og har ikke bryllupskledningen på? Men han tidde. Da sa kongen til tjenerne: Bind hender og føtter på ham, og ta ham bort, og kast ham ut i det ytterste mørke! Der skal være gråt og tenners gnissel. For mange er kalt; men få utvalgt.

Les mer her.

Haugianismens tid,

1796 – 1850

Fra Heggtveits kirkehistorie, del 54.

 

Av Hauges eldste medarbeider i det Trondheimske området er allerede nevnt Arnt Solem, fra gården Solem i Klæbu, født det 22. Oktober 1777. Foreldrene var bondefolk. Deres navn kjennes for tiden ikke. Hans oppdragelse og utdannelse omtales som meget tarvelig. Fra hans barndom og ungdom vites forøvrig ikke noe.

                                                        Les mer her


Brev fra venn til venn

Nr. 7.

Hodnefjell den 30.okt. 1955.

Kjære broder M. H., med hustru og barna! Guds rike nåde og fred er dere hjertelig til-ønsket i vårdyrebare Frelsers navn.

Nå er det lenge siden du har hørt fra meg, men jeg tenker ofte på å skrive noen ord, dog tiden flyr så fort av sted.

 Les mer her

Åttende søndag etter Trefoldighet

 

Fra Lars Linderots Postille, kort utdrag.

 Kommer her


Epistelen på 20. søndag etter Trefoldighet

Fra Hans Nielsen Hauges Postille.

Ef. 5, 15 – 21.

 

Se derfor til hvordan I skal vandre varlig, ikke som uvise, men som vise, så I kjøper den beleilige tid; for dagene er onde. Derfor, vær ikke uforstandige, men forstå hva Herrens vilje er! Og drikk eder ikke drukne av vin, for i det er ryggesløshet, men bli fylt av Ånden! Og tal til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige viser, og syng og lek for Herren i eders hjerter, og si alltid Gud og Faderen takk for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn, og underordne eder under hverandre i Guds frykt.

Les mer her

Nattverdens nødvendighet

 

La oss avlegge all byrde, og synden som så lett besnærer oss! Heb. 12, 1.

Luthers Skrifter del 20, Leipzigerutgaven. S. 261.

Det har en og annen gang hendt meg, jeg har satt meg fore å gå til den hellige Nattverd den eller den dag. Når så dagen kom, så har min gudelige oppløftelse vært borte, eller der er kommet en annen hindring i veien, eller jeg har forekommet meg selv uforberedt, så at jeg har sagt: Nåvel, så vil jeg utsette det til i dag 8 dager. Den åttende dag følte jeg meg likeså uskikket eller fant likeså mange hindringer som den forrige. Nåvel, så vil jeg vente 8 dager til, og således blev det så mange av slike 8 dager, at det aldri ble noe av. Men så gav Gud meg nåde til å kjenne Satans skjermstykker, og så sa jeg: Nå vil vi likevel gå, Satan, og give din og min beredelse en god dag. Dermed brøt jeg gjennom og gikk til alters uten å bekymre meg om Djevelen, ja noen ganger enda til uten å ha vært til skrifte, hvilket jeg ellers ikke pleier å gjøre.          


Guds Ord den rette Ledestjerne

Det synes som han forkynner fremmede guder. Ap. Gj. 17, 18.

Luthers Skrifter del 3, Jena, i sitt trøstebrev til de kristne i H.

 

De ugudelige vet å slipe og skjerpe sine ord og skrike: Tror du da, at alle foregående lærere ikke noe har visst? Skulle da alle våre fedre være dåre for deg? Er du alene blitt Den Hellige Ånds frøegg i den siste tid? Skulle Gud ha latt sitt folk fare vill i så mange år? Likesom våre ugudelige sier, når de ikke mer makter imot sannhet, slik sier også de: Jeg vil bli ved den gamle tro. Skulle du alene kunne se, hva ingen andre har sett? Hva der imidlertid er skadelig for sjelen og uten synd kan forandres, det kan man også friskvekk og trøstig forandre og avskaffe, uten hensyn til verden, djevelen og deres hele sleng.

 

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

E-post til redaktør kan sendes til: post(a)haugianeren.net