Beskrivelse: Beskrivelse: logo

NR. 1/2 

Januar / Februar 2004

61. ÅRG.

Den Himmelske glede!

2. s. etter Kristi åpenbaring.

Joh. 2, 1 – 11.

 

            Og på den tredje dag ble det holdt et bryllup i Kana i Galilea, og Jesu mor var der. Men også Jesus og hans disipler var budne til bryllupet. Og da de manglet vin, sa Jesu mor til ham: de har ikke mer vin. Jesus sa til henne: Kvinne, hva har jeg med deg å gjøre? Min time er ennå ikke kommet.

            Hans mor sa til tjenerne: Hva han sier eder, det skal I gjøre. Men det var seks vannkar av sten, satt (frem) etter jødenes renselsesskikk, hver holdt to eller tre anker. Jesus sa til dem: Fyll vannkarene med vann! Og de fylte dem inntil øverste (kant). Og han sa til dem: Øs nå og bær til kjøkemesteren! Og de bar frem. Men da kjøkemesteren smakte vannet som var blitt til vin, og ikke visste hvor det kom fra; - men tjenerne som hadde øst vannet, de visste det, - kalte kjøkemesteren på brudgommen og sa til ham: Hvert menneske setter først den gode vin frem, og når de er blitt drukne, da den ringere; du har gjemt den gode vin inntil nå. Les mer her.

«FRYKT  GUD» - kall og redning i endetiden

Fra boken «Patmos, da himmelen åpnet seg»

av M. Basilea Schlink.

 

            «Jeg så en engel, som fløy høyt oppe under himmelhvelvet. Han hadde et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden, for alle nasjoner og stammer, tungemål og folk. Han ropte med høy røst: Frykt Gud og gi ham æren! For nå er timen kommet da han skal holde dom. Tilbe ham som skapte himmel og jord, hav og kilder!» (Joh. Åp. 14, 6-7).

Les mer her


Om Kristi hellige, sanne legemes høyverdige

Sakrament og om  broderskapene

 

Av dr. Martin  Luther.

 

            For det første: Alterets og Kristi hellige, sanne legemes hellige sakrament har også tre stykker, som man må kjenne til. Det første er sakramentet eller tegnet. Det andre er dette sakraments betydning. Det tredje er troen på begge disse. Slik som jo i ethvert sakrament må disse tre stykker være til stede. Sakramentet må være der på en utvortes og synlig måte, i en legemlig form eller skikkelse. Betydningen må være av indre og åndelig art, i menneskets ånd. Troen må bringe begge disse sammen til den rette nytte og bruk av sakramentet.

 

Les mer her

Christian Scrivers Levnetsløp

Del 1.

 

I Jesu navn.

 

            «Nåde og fred fra Gud vår Fader og den Herre Jesus Kristus» over hver kristelig og gudfryktig leser!

            Blant de mange nådens redskaper Herren har brukt til å bygge opp sin kirke gjennom tidene, blant de lys som skinner i verdensnatten, står den mann hvis ord vi her i «Sjele-skatten» har for oss, overmåte høyt, og hans minne er dyrebart for oss alle som kjente ham.  Les mer her

Samtalemøte

Fra  Den Kristelige Lægmand.

Januar  1923.

            (Kjære Haugianerens leser! Jeg vil nå ta dere med på et Samtalemøte i USA for 80 år siden slik det var vanlig blant Hauges Venner før i tiden, både her i landet og i USA. Legg merke til den gudsfrykt og enfoldighet de la for dagen. De gjorde som menigheten i Berøa, gransket daglig Skriften om det hadde seg således. Denne måte å komme sammen på er i dag ganske fremmed for kristenheten, og jeg tror at vi her har tapt noe usigelig dyrebart. I dag når de kommer sammen i kirke og bedehus brukes mange forskjellige tekniske og kjødelige virkemidler som skal gjøre møtene interessante og trekke folket til møte. Ordet og Den Hellige Ånd blir satt utenfor og velsignelsen blir borte sammen med vekkelsen. Red.)

Les mer her

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

Kort om Hans Nielsen Hauge kan du lese her.

Her kan du lese andre utgaver av Haugianeren på nett. E-post til redaktør kan sendes til: post@haugianeren.net