Beskrivelse: logo

NR. 3/4 

Mars / April 2004

61. ÅRG.

Hvorfor gråter du?

Evangelieteksten for 2 Påskedag Joh. 20, 11 – 18.

 

            Men Maria stod utenfor graven og gråt. Som hun da gråt, kikket hun inn i graven, og så to engler sitte i hvite klær, en ved hodet og en ved føttene, der hvor Jesu legeme hadde ligget. Og de sa til henne: Kvinne, hvorfor gråter du? Hun sa til dem: Fordi de har tatt min Herre bort, og jeg vet ikke hvor de har lagt ham! Og da hun hadde sagt dette, vendte hun seg om og så Jesus stå der; og hun visste ikke at det var Jesus. Jesus sier til henne: Kvinne hvorfor gråter du? Hvem leter du etter? Hun mente det var urtegårdsmannen, og sa til ham: Herre! Dersom du har båret ham bort, da si meg hvor du har lagt ham, så vil jeg ta ham. Jesus sier til henne: Maria! Da vendte hun seg om og sier til ham: Rabbuni! – som betyr mester. Jesus sier til henne: Rør ikke ved meg! For jeg er ennå ikke faret opp til min Fader. Men gå til mine brødre og si til dem: Jeg farer opp til min Fader og eders Fader, og til min Gud og eders Gud! Men Maria Magdalena kommer og forkynner disiplene at hun hadde sett Herren, og at han hadde sagt henne dette..

Les mer her.

Den for Gud nidkjære sjel

Av magister Christian Scriver.

Fra Haugianeren april 1967.

 

            Den Gud-elskende sjel er ikke bare nidkjær for Gud, men også for alle guddommelige ting. Den kan ikke tåle at Guds navn blir misbrukt, at det guddommelige Ord blir forvent, spottet og foraktet – at Herrens sabbat vanhelliges – de hellige sakramenter behandles og brukes uaktsomt og uverdig. Den har vederstyggelighet for all den Guds-fornektende,  ugudelige verdens spotterier og ville heller tåle den største beskjemmelse, ja, sette livet til, enn at den ikke med fullt alvor skulle motsi dem. Den er en hater av alle ugudelige ordspråk som verden har snappet ut av Guds hellige Ord og misbrukt til uterlighet.

Les mer her


Om Kristi Hellige, sanne Legemes høyverdige

Sakrament og om broderskapene

Av Martin Luther.

2. del.

 

            For det syvende: Nå er det ikke bare en motstander som gjør oss vondt. For der første har vi den synd som er blitt tilbake i kjødet etter dåpen, tilbøyeligheten til vrede, hat, hovmod, ukyskhet osv., som anfekter oss så lenge vi lever. Her trenger vi ikke alene hjelp av samfunnet og Kristus, for at de skal kjempe imot det sammen med oss; men det er også nødvendig at Kristus og Hans hellige trer frem for Gud for oss, for at vår synd ikke skal bli tilregnet oss etter Guds strenge dom.

 

Les mer her

Christian Scrivers levnetsløp

Del 2.

 

            Den tid Scriver var huslærer skaffet han seg, etter sine overordnedes råd og oppmuntring, magistertittelen, og han var til fulle denne tittel verdig. Man må forundre seg over hvorledes han under så ugunstige omstendigheter har kunnet hente seg så vidstrakte og allsidige kunnskaper. M. Joh. Gottl. Pfeiffer kaller ham en mann med forbausende lærdom. I hans skrifter, som ellers hovedsakelig er oppbyggelsesskrifter, viser seg over alt hans utmerkede hukommelse og kunnskap i alle mulige fag: Teologi, filologi (språklære), filosofi (verdens visdom), historie, jurisprudens’ (rettsvitenskap), medisin og naturvitenskap.                          Les mer her


Samtalemøte

Fra Den Kristelige Lægman. 1923.

Forts. f. f. nr.

 

 

            Herren haster nå især med å sanke de gamle troende hjem til seg, og det er så få av de unge som vil ta de gamles plass. Vi må derfor be Herren hjertelig om, at Han vil sende oss en pinsevind, så at mange av de unge, ja også eldre, måtte forlate syndens vei og vende om til farshuset. Og vi, som har begynt å søke Herren, ja jeg især, måtte bli vekket opp til mer alvor i min kristendom. Det er især så få som vil gå ut med dette korsets Evangelium, som er de fleste til en forargelse.

Les mer her

Vilkårsgrunnlaget for å komme i et rett forhold til Gud

Ved den salige bot eller omvendelse til Gud, som er sann anger og sorg over

Synden, virkes troen og foreningen imellom Gud og menneskene.

Av  Johan Arndt, Den Sanne Kristendom, 5. bok.

Les mer her

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

Kort om Hans Nielsen Hauge kan du lese her.

Her kan du lese andre utgaver av Haugianeren på nett. E-post til redaktør kan sendes til: post@haugianeren.net