Beskrivelse: logo

NR. 7/8

Juli / August 2004

61. ÅRG.

Film og skuespill om den hellige Gud

er klare endetidstegn!

 

            Den Herre Jesus Kristus sier om de siste tider: For falske messiaser og falske profeter skal stå frem og gjøre tegn og under for å forføre de utvalgte, om det var mulig. Mark. 13, 22.

            Dette ord går til fulle i oppfyllelse i vår tid! Det ser vi ikke minst ved alle de filmer og skuespill og bedragelige lærdommer som fremstår som ”sannhet”, enda det er en djevelsk løgn!

 Les mer her.

Christian Scrivers Levnetsløp

 

Del 4.

 

            I slikt et sinn er det også, at han i sitt skrift, «Den levende og virksomme Guds-erkjennelse,» uttaler seg med blikket på sitt liv slik: «Da ikke bare krigen hadde frarøvet mine forelde deres anselige formue, men enda døden, etter Guds hellige råd og vilje, skilt dem fra deres timelige liv, så jeg ved det var blitt et forvillet får, så har likevel Guds langmodighet oppsøkt meg og igjen brakt meg på rett vei.

Les mer her


Om Kristi hellige, sanne legemes høyverdige

Sakrament og om Broderskapene

Av M. Luther.

4. del.

 

            For det femtende: Han har innsatt nattverden under disse to skikkelser og ikke under andre, for videre å vise oss den forening og det samfunn som er til stede i dette sakrament. For det er ingen mer inderlig, ingen dypere og mer udelelig forening enn matens forening med den som blir bespist, da jo maten blir forvandlet til en del av naturen, og blir til et vesen med den som er blitt bespist.

Les mer her

Vokt eder for de falske profeter

Evangeliet for 8. s. e. Trefoldighet

Mat. 7, 15 – 21

Av Hans Nielsen Hauge

 

 

            Men vokt eder for de falske profeter, som kommer til eder i fåreklær; men innvortes er rivende ulver! Av deres frukter skal I kjenne dem. Kan en vel sanke vindruer av torner eller fikener av tistler? Således bærer hvert godt tre gode frukter; men et råttent tre bærer onde frukter. Et godt tre kan ikke bære onde frukter; men et råttent tre kan ikke bære gode frukter. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet i ilden. Derfor skal I kjenne dem av deres frukter. Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre, skal gå inn i himmerikets rike; men den som gjør min Faders vilje som er i himlene.

Les mer her


Den første kjærlighet, som vi skylder Gud,

føder av seg en annen kjærlighet imot menneskene.

Fra Johan Arndt  Sanne Kristendom, 4. bok.

 

1 Joh. 4, 21. Og dette bud har vi fra ham at den som elsker Gud, skal og elske sin bror.

                                                   

§ 1) Mennesket skal ikke gi sin første kjærlighet bort til noen andre enn Gud alene, og gi den helt. § 2) Men dernest skal mennesket også elske det som Gud har mest kjær, nemlig sin neste, Guds billede i mennesket.

Les mer her

Noen gjendrivelser,

av de fire onde engler eller mennesker, som motsetter seg

Guds sanne Ord og forvender det til løgn.

Av  Hans N. Hauge.

 

2. Tim. 2, 25; Rom. 1, 25.

 

1. Forvending: Hva er det for nytt? Skulle vi ikke ha verdens glede? De er noen dårer! Hvem vet om Bibelen er sann? Er ikke alle født av syndig sæd? Den som synes å være bedre enn andre og roser seg, er den verste.

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

Kort om Hans Nielsen Hauge kan du lese her.

Her kan du lese andre utgaver av Haugianeren på nett. E-post til redaktør kan sendes til: post@haugianeren.net