Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Description: logo

NR. 3

Mai / Juni 2012

69. ÅRG.

Evangeliet på 1. Pinsedag

Hans Nielsen Hauges Postille

Joh. 14, 23 – 31.

Jesus svarte og sa til ham: Om noen elsker meg, skal han holde mitt ord, og min Fader skal elske ham, og vi skal komme til ham og feste bolig hos ham. Den som ikke elsker meg, holder ikke mine ord; og det ord I hører, er ikke mitt, men Faderens, som har utsendt meg. Dette har jeg talt til eder mens jeg var hos eder; men talsmannen den Hellig Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære eder alle ting, og minne eder om alle ting som jeg har sagt eder. Fred etterlater jeg eder, min fred gir jeg eder, ikke som verden gir, gir jeg eder. Eders hjerte forferdes ikke å frykte ikke! I har hørt at jeg sa til eder: Jeg går bort og kommer til eder (igjen).

 Les mer her.

Det huslige liv

Ektestanden

 

Fra boken LIVETS KAMP, en samling av

Dr. Martin Luther skrifter.

 

Den høyeste nåde og gave fra Gud er en from, vennlig, gudfryktig og huslig ektefelle, med hvem du kan leve et fredlig samliv og som du kan betro deg til i alle dine anliggender. Men der er ingen større plage, ikke noe tyngre kors på jorden, enn en ond, lunefull og trettekjær kvinne, som allerede Salomo viser til som de utåleligste ting, Ord. 30, 23.

Les mer her


Når Evangeliet virker som Lov

Nils Borge Teigen, Lebesby

Del 2

 

Kall og opplysning hos Pontoppidan

 

Pontoppidan forklarer nærmere hva som skjer med oss i kallet. Da virker lov og evangelium sammen. Men han beskriver deres gjerninger hver for seg. Om lovens gjerning får vi høre i innledningen til de ti bud (P46).  Den overbeviser de ubotferdige om deres synd og om Guds vrede over synden.” Dette virker anger i mennesket. Det kan vi lese om i omvendelsen i artikkelen om dåpen (P666 og P671-675 samt ”Kort begrep 27”). Evangeliets virkning blir behandlet i forbindelse med kallet i artikkelen om Den Hellige Ånd (P471-478).

Les mer her

Et annerledes folk

Av Gro Wenske

Hentet fra Israels Røst

 

I 4. Mos. 4, 7 – 8 leser vi: For hvor finnes det et folk, om det er aldri så stort, som har guder som er så nær dem, som Herren vår Gud er nær oss, hver gang vi kaller på Ham? Og hvor finnes det et folk, om det er aldri så stort, som har så rettferdige lover og bud som hele denne lov jeg legger frem for dere i dag?

Les mer her


Nyevangelismen

Av Pastor Stor Johan

Del 3.

 

II

Menneskets Syndegjeld

 

Kan virkelig menneskets syndegjeld gjøres opp av og med Gud på denne utvortes, uendelig lettvinte, rent mekaniske måte, som Nyevangelismen innbiller seg. Nyevangelismen begynner med å blande sammen det som Gud har adskilt, og må derfor på andre hold adskille det som Gud har sammenføyet. Å sone og å tilgi har Gud adskilt som to ganske forskjellige guddommelige handlinger, - disse slår Nyevangelismen sammen til ett. Å utslette i Himmelen og utslette i samvittigheten har Gud derimot uoppløselig bundet sammen, og det må ikke noe menneske adskille, slik som Nyevangelismen gjør.

Les mer her

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

E-post til redaktør kan sendes til: post@haugianeren.net