Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Description: logo

NR. 3

Mai / Juni 2013

70. ÅRG.

Evangeliet på St. Hans dag.

Fra Hans N. Hauges Postille

Luk. 1, 57 – 79.

 

Men for Elisabet kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte en sønn, og da hennes naboer og slektninger fikk høre hvor stor barmhjertighet Herren hadde gjort mot henne, gledet de seg med henne. Og det skjedde på den åttende dag, da kom de for å omskjære barnet, og de kalte ham Sakarias etter hans far. Men hans mor tok til orde og sa: Nei, han skal hete Johannes. Og de sa til henne: Det er jo ingen i din slekt som har dette navn. Men de gjorde tegn til hans far, hva han ville at han skulle kalles. Og han ba om en tavle, skrev og sa: Johannes er hans navn. Og de undret seg alle. Men straks ble hans munn opplatt og hans tunge (løst), og han talte og priste Gud. Og frykt kom over alle dem som bodde der omkring; og dette som var skjedd, ble fortalt alt sammen i alle Judeas fjellbygder. Og alle de som hørte det, la seg det på hjertet og sa: Hva skal det da bli av dette barn? For Herrens hånd var med ham. Og hans far Sakarias ble fylt med den Hellig Ånd og talte profetiske ord og sa: Lovet være Herren, Israels Gud, for han har besøkt og forløst sitt folk! Og han har oppreist oss et saliggjørelsens horn i Davids sin tjeners hus, slik som han talte ved sine hellige profeters munn fra fordums tid: Frelse fra våre fiender og fra alle deres hånd som hater oss, å gjøre barmhjertighet mot våre fedre og komme sin hellige pakt i hu, etter den ed han svor vår far Abraham: Å gi oss – når vi var forløst fra våre fienders hånd, - å tjene ham uten frykt, i hellighet og rettferdighet for hans åsyn alle våre dager. Men også du, barn, skal kalles den Høyestes profet; for du skal gå frem for Herrens åsyn for å berede hans veier, for å gi hans folk kunnskap om saliggjørelsens ved deres synders forlatelse ved vår Guds hjertelige barmhjertighet, ved hvilken soloppgang fra det høye har besøkt oss, for å skinne for dem som sitter i mørke og dødens skygge; for å lede våre føtter inn på fredens vei.

 Les mer her.

Nyevangelismen

 

Del 8 – Av Pastor Storjohan

Lær av oss ikke å være kloke ut over det som skrevet er. 1 Kor. 4, 6

 

Når vi nå vender oss til Skriften så er der strengt tatt bare et eneste sted av det Gamle Testamentet og to av det Nye Testamentet, som med en lett påviselig misforståelse anføres for denne lære om syndsforlatelse fra Guds side uten hensyn til tro.  

Les mer her


VEILEDNING TIL ET LIV I GUDSFRYKT

Del 1.

 

Veiledningen til et liv i gudsfrykt stammer fra pietistiske kretser i Europa og ble først trykt i en bønnebok i 1736 med tittelen: Geistliches Lust Gärtlein frommer Seelen – direkte oversatt: Åndelig gledeshage for fromme sjeler. Skriftet er å finne i andaktsbøker brukt av Amish-folket i USA i dag. Det faller i tre deler: Om dine tanker. Om dine ord.  Om dine gjerninger.

Les mer her

Luthers liv

 

Av Philip Melanchton.

Fra Den kristelige Lægmand 1908.

Dette blir del 3, da del 2 om Luthers møte med Bibelen stod tidligere.

 

Luthers munkeliv i Augustinerklosteret i Erfurt.

 

Da Luther var 21 år gammel, kom han aldeles uventet og tvert imot det som foreldrene hans og slektninger tenkte på, til Augustinerklosteret i Erfurt og ba om å bli opptatt der. Da han nå var opptatt der, lærte han straks ikke bare med ytterste flid Kirkens lære, men holdt seg også med den ytterste strenghet etter klostertukten og overgikk alle med allslags øvelse i lesing, ordskiftning, faste og bønn. Men jeg undret meg ofte over at han av naturen som slett ikke hadde et lite og svakt legeme, kunne klare seg med så lite mat og drikke.

 Les mer her

Ekteskap.

-ikke homseskap

Fra bladet «På Kirkens Grunn»

Del 2.

 

Når kusken er gal ….

Politikere som myrder egen befolkning, burde selvsagt ikke få sitte ved makten, men heller bli satt i fengsel. Men det rår ikke vi i eksilkirken over.

Staten som kirkestyre

Den norske kirke i eksil har derfor brutt med staten som kirkestyre. Det var nødvendig nettopp fordi ingen som bedriver massemord på egent folk, på forsvarsløse barn i mors liv, kan ha tillitsverv i en kristen kirke. Slett ikke ha styringsansvar der.

Staten som vigselsmyndighet

Nå bryter eksilkirken også med staten som vigselsmyndighet. En statsmakt som ikke ser forskjell på ei ku og en okse, kan ikke ha ansvar for noe så fundamentalt for samfunnet som ekteskapet. Ekteskapet er samfunnets grunncelle og grunnvoll.

Ekteskap eller homseskap

Det er en himmelvid forskjell på ekteskap og homseskap. Staten vil nå ha oss alle til å tro at det er ingen forskjell! I likestillingens navn benektes alle forskjeller selv når de er helt åpenbare og vitale for vår overlevelse. Alle som har sett en naken mann og kvinne, vet at det er forskjell. Og at nettopp forskjellen utgjør forskjellen. På liv og død, på fruktbarhet og total ufruktbarhet. Forskjelligheter er langt viktigere enn enkelte liker å tro.

Homoseksualiteten er naturstridig

Sodomien er pervers. Slett ikke fruktbar. Den leker med dødskreftene i oss. Ingen er skapt slik. Det er absurd å klassifisere sodomi som ekteskap. For det er homseskap. Galskap satt i system.

«Keiserens nye klær»

Når nesten ingen andre tør å tale «Roma midt imot», får vi små og utstøtte, som veslegutten i historien om «keiserens nye klær», gjøre det. Slik kan hykleri og falsk autoritetstro bli avslørt.

Litt historikk

1.                  Den nye ekteskapsloven har lite med ekteskap å gjøre. For homseskap har aldri vært og kommer aldri til å bli ekteskap. Ekteskap kan kun inngås mellom én mann og én kvinne.

2.                  Før 1972 var det i Norge kriminelt for menn å ha sex med menn. Homoseksualitet var forbudt.

3.                  I 1972 ble homoseksualitet avkriminalisert.

4.                  I 1993 fikk homoseksuelle par rett til å inngå såkalt «partnerskap».

5.                  Den «nye ekteskapsloven» av 2009 gir personer av samme kjønn rett til å gifte seg og til assistert befruktning for lesber. Adopsjon blir også tillatt. Dette til tross for at de helt frivillig velger en helt ufruktbar samlivsform.

6.                  Ekteskap og homseskap er nå blandet sammen. De er blitt likestilt. Noen få homse-aktivister har lykkes med å okkupere ekteskapet. Heretter blir alle ektepar klassifisert sammen med homse- og lespepar. Som om det ikke lenger er noen forskjell. Det «nye ekteskapet» er derfor i virkeligheten et homseskap. Homser og lesper har nå to skap å gjemme seg i: Partnerskapet og homseskapet. Normale mennesker har blitt frastjålet sitt skap, ekteskapet. Ekteskap som ekte ekteskap eksisterer ikke lenger i statens regi.

7.                  Homser og lesber i partnerskap fikk frivillig velge om de villig flyttet inn i «det nye ekteskapet» eller forbli i sitt gamle partnerskap. Heterofile ektefolk fikk ikke velge. De ble tvunget til å akseptere at ekteskapet er invadert av homser og lesber, som ikke lot seg nøye med partnerskapet. Heterofile ektefolk blir i virkeligheten holdt som gisler i det som engang var deres eget skap, men som de homoseksuelle nå har okkupert og gjort til sitt eget homseskap. For at forvirringen skal være fullkommen, kalles dette homseskapet for «det nye ekteskapet».

8.                  Hvor stor del av befolkningen utgjør de homoseksuelle? De skryter selv ofte på seg 10% av befolkningen. Sier vi én promille, er vi nok nærmere sannheten. Men homoseksualitet kan være smittsom. Vi minner igjen om Sodoma og Gomorra.

                                                        Ludvig Nessas artikkel fortsetter n. nr.   

 

Våre politikere røver kristendommen fra våre

skoler og universitet.

 

Det har nå i mange år pågått en politisk kampanje for å fjerne kristendommen fra barne- og ungdomsskole. Samtidig ser vi at de samme politikere også legger press på alle privatskoler for å få fjernet kristendomsundervisningen, enda den er vårt lands åndelige ryggrad og en forutsetning for at vi som nasjon fortsatt kan kalle oss en kristen nasjon og ha et korsmerket flagg. Dessverre ser vi at flere av de kristne friskolen lar kristendommen fare til fordel for økonomisk statsstøtte! De holder kjød for sin arm! Jer. 17, 5. Derfor er de forbannet sier det samme ord! Send ikke barna dine til slike institusjoner som ikke heiser rent flagg, og er sanne kristne!

 

Vi vet av historien at Edvart Bull så tidlig som 1923 skrev AP sitt strategiprogram og der staket ut denne kurs at kristendommen skulle ut av skolene og helst kirkene. De har vel stort sett nådd dette mål nå, men jeg tror neppe de er fornøyd med det.

 

I Norge hadde vi tidligere en Luthersk kirke som nå dessverre for lengst har forlatt den Lutherske lære. Vi skal merke oss at vår lærefader Luther skrev følgende gode formaning til alle skoler og lærere! Hentet fra hans «Skattkiste»:

 

«Hvorved skal den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg etter ditt ord. Sal. 119, 9.

Å, på hvor ulike måte bærer vi oss ikke at med den stakkars ungdom, som det er blitt  oss betrodd stor mengde av, til å oppdra og undervise. Det vil derfor bli avlagt et tungt regnskap for dette hvis vi ikke setter Guds Ord frem for dem! Der hvor den Hellige Skrift ikke danner grunnlaget, der vil jeg sannelig ikke råde noen til å sende sitt barn til. Alt vil bli forfeilet og skadelig hvor Guds Ord ikke uten avbrudd blir den indre legende makt. De høye skoler burde oppdra rene forstandige og skriftkloke folk, som med tiden kunne bli biskoper og prester og gå i spissen mot kjettere, djevel og hele verden. Men hvor finner man slikt? Jeg er meget redd for at de høye skoler vil bli store porter til helvete, så fremt de ikke flittig innøver og underviser de unge mennesker i den Hellige Skrift.»

                                                                                                Trygve E. Gjerde

 

En hjertelig takk til Haugianerens abonnenter.

            Jeg skylder å takke dere abonnenter av Haugianeren for innbetalt årsavgift og de mange gaver som kommer inn. Gavene utgjør nesten like mye som abonnementet. Det viser at dere føler ansvar og kjærlighet for bladet, som blir redigert i all skrøpelighet av meg.

            Jeg ønsker også å takke de som har sendt meg artikler og annet stoff til bladet, dette letter arbeidet og øker mangfoldet.

            Vi har nå feiret Pinse og minnes vår sanne Trøstermann og Talsmann hos Faderen og Jesu uendelig dyrebare gave til oss arme synder. Vi kan jo aldri fortjene en slik gave og herlighet allerede her. Det er så uendelig stort, tenk for en kjærlighet og nåde. Hva skal ikke den himmelske forløsning bli for de troende sjeler engang, som skal få skue inn i den fullkomne herlighet og glede? Tenk å få sitte til bords med Abraham, Isak og Jakob, få skue Jesus og Faderen i all deres skjønnhet og Den gode Hellige Ånd og alle englene som tjener oss daglig, det blir ufattelig og evigheten blir ikke for lang for oss å takke, men vi må begynne vår takk her! Pris Ham med salmer og sanger av et ydmykt hjerte!

 

                                                                                 Kjærlig hilsen til enhver av dere fra

                                                                                  Trygve Einar Gjerde.

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

E-post til redaktør kan sendes til: post(a)haugianeren.net