Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Description: logo

NR. 1

JANUAR 2015

72. ÅRG.

Evangeliet på 2. søndag etter hellige tre konger

Fra Hans Nielsen Hauges Postille.

Joh. 2, 1 – 11.

 

            Og på den tredje dag ble det holdt et bryllup i Kana i Galilea, og Jesu mor var der. Men også Jesus og hans disipler var budne til bryllupet. Og da de manglet vin, sa Jesu mor til ham: De har ikke vin. Jesus sa til henne: Kvinne, hva har jeg med deg å gjøre? Min time er ennå ikke kommet. Hans mor sa til tjenerne: Hva han sier eder, det skal i gjøre. Men der var seks vannkar av sten, satt (frem) etter jødenes renselsesskikk, hvert holdt to eller tre anker. Jesus sa til dem: Fyll vannkarene med vann! Og de fylte dem inntil øverste (kant). Og han sa til dem: Øs nå og bær til kjøkemesteren! Og de bar frem. Men da kjøkemesteren smakte vannet som var blitt til vin, og ikke visste hvor det kom fra; - men tjenerne som hadde øst vannet, de visste det, - kalte kjøkemesteren på brudgommen og sa til ham: Hvert menneske setter først den gode vin frem, og når de er blitt drukne, da den ringere; du har gjemt den gode vin inntil nå. Denne begynnelse på (sine) tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea og åpenbarte sin herlighet; og hans disipler trodde på ham.

 Les mer her.

Haugianismens Tid

(1796 – 1850)

Fra Heggtveits Kirkehistorie

Forts. fra sep./okt. 14.

 

Den timelige virksomhet, Hauge ovenfor hentyder til, var av forskjellig art. Han drev bondearbeid på sin fars gård, var lennsmanns-dreng hos sin eldste bror Ole Nielsen, som den gang var Lensmann i Tune, forpaktet jordstykker og dyrket, drev småhandel og biavl samt gjorde forskjellige snekker og smedarbeider. Enkelte av disse er ennå bevart og vitner om hans flid og ferdighet. «Nå ville jeg,» skriver han, «prøve å virke noe mer til min egen utvortes nytte. Derfor reiste jeg (1795) til Fredrikstads forstad.

 Les mer her


Noen forbilder på Vårherre

Fra Den Kristelige Lægmand, feb. 1915.

 

Tone: Våkn opp og slå på dine strenge.

1.         Det er dog underlig å sie, At I ei vet, hvorfra han er;

Der finnes ei på jord Hans like; I Ordet er Han oss jo nær:

I Noa ser jeg deg, o Gud, Som hvile for din trette brud.

Les mer her

Herren har gjestet vårt folk

 

Preken ved minnegudstjenesten i Korskirken i Bergen 11. september i anledning biskop Børre Knudsens bortgang. Tekst: Lukas 19,41-

 

Jesus gråter over Jerusalem. Over den gamle Davids-byen på Sion. Over det storslagne templet. Han ser hva byen har i vente. Alt legges i grus. Ikke stein tilbake på stein.

Jesus gråter over folket som bor i Jerusalem. Hvorfor? Er det ikke Herrens utvalgte folk? Guds eiendomsfolk, på vei til det himmelske Jerusalem? Ulykken som venter har et dobbelt aspekt: Hus og hjem lagt øde, og en forspilt åndelige arv.

Les mer her


Guds bevarende nåde!

Evangeliet på 4. s. etter Kristi åpenbaring.

Mat. 8, 23 – 27.

 

Og han gikk i båten, og hans disipler fulgte ham. Og se, det ble en stor storm på sjøen, så båten ble skjult av bølgene; men han sov. Da gikk hans disipler til ham, vekket ham og sa: Herre, frels oss, vi går under! Og han sa til dem: Hvorfor er I redde, I lite troende? Da sto han opp og truet vindene og sjøen, og det ble ganske blikkstille. Men menneskene undret seg og sa: Hva er dette for en, som både vindene og sjøen er lydige?

Les mer her

       Hva må forkynneren ha?

 

En Ordets forkynner må ha et åpent øye for det som foregår i ens omkrets og stadig utvikle sin iakttagelsesevne. Han må ha en følsom sans for livets glede og sorger. Her har vi et godt eksempel i Luther, det tyske folkeliv sprudlet ut av hans prekener.

Det rette sinnelag og hjertelag må være tilstede hos forkynneren, om Ordet skal nå hjertene. Det rette hyrdesinn trengs, sjelene må sees i Guds frelses lys. Dette er det som gjør at lite utviklede mennesker kan gå langt foran de lærde i sjelevinningsarbeidet.

Forkynneren må arbeide med Ordet, på den måte blir det og nytt og friskt for hans egen del. En dyp inntrenging i de levende sannheter er betingelse for å kunne virke for Gud. Man må samle inn i sin sjel det åndsstoff som skal brytes for tilhørerne.

Studiet av Guds Ord bør skje under inderlig bønn til Gud. En time i stille bønn er langt nyttigere enn timelange drømmerier over bøker. Hermed forkastes ikke lesing av andre bøker ved siden av Bibelen. Tvert imot. Les av de gode bøker som finnes, så mange, som tid og anledning tillater, senk deg særlig ned i de klassiske kristne perler. Studer emner, avsnitt, tale rekker, sett deg grundig inn i hva Guds Ord, kristne vitner og tenkere har sagt om den og den sak. Ved dette kommer man i besittelse av et forråd som kan tas av til enhver tid.

 

Biskop Bernt A. Støylen.


Manasse Judakongens bønn

Hentet fra Den Resen-Svaningske Bibel 1647.

Ved Mona Ekenes.

 

1.      Allmektige Herre, våre fedres, Abrahams, Isaks, Jakobs og deres rettferdige etterslekts Gud.

2.      Du som har gjort Himmel og Jord med all deres prydelse.

3.      Du som beseglet havet med Ditt Buds Ord, som lukket til avgrunnen og beseglet den, Ditt forferdelige herlige Navn til Ære!

4.      For alle ting forferdes og bever for Ditt mektige Ansikt.

5.      For Din Æres Majestet ufordragelig (kan ikke utholdes) og den vrede som du truer med er utålelig over syndere.

6.      Men den barmhjertighet som du tilsier er overmåte stor og uransakelig, for Du er den høyeste Herre, godvillig, langmodig og meget barmhjertig, og tilgir menneskers ondskap.  

7.      Du Herre har tilsagt etter din store godhet, omvendelse og syndernes forlatelse for dem som har syndet mot Deg, og du har av din store barmhjertighet skaffet (tilveiebrakt) syndere anger og bot til salighet.

8.      Så har Du Herre, de rettferdiges Gud, ikke satt anger og bot for de rettferdige, Abraham, Isak og Jakob, som ikke syndet mot deg, men satt anger og bot for meg synder, Herre!

9.      For jeg har syndet flere ganger enn der er sand i havet, mine misgjerninger er blitt mangfoldige og jeg er ikke verdig til å se og skue Himmelens Høyhet, for mine misgjerningers mangfoldighet.

10.  Jeg er bøyet og kroket med mange jernlenker, og jeg kan ikke løfte opp mitt hode, og jeg kan ikke dra ånde fordi at jeg oppvakte Din vrede og gjorde ondt for deg, jeg gjorde ikke din vilje, holt ikke dine Bud. Jeg utførte vederstyggeligheter og fortørnet deg mye!

11.  Nå bøyer jeg mitt hjertets kne og ber deg HERRE om Nåde. HERRE! Jeg har syndet! Jeg har syndet og bekjenner mine misgjerninger.

12.  Derfor ber jeg og formaner Deg, O Herre, forlat meg (det), forlat meg (det), og forderv meg ikke til liks med mine misgjerninger. Vær ikke vred til å bevare det onde til meg evinnelig, og fordøm meg ikke til dine nederste steder i Jorden! For Du er Gud, ja, deres Gud som gjør omvendelse (anger og bot), og skal bevise alt din godhet mot meg.

13.  For Du skal frelse meg uverdige, etter din store barmhjertighet.

14.  Og jeg vil love Deg alle mine livs dager! For all Himmelens hær lover Deg, og Deg tilhører Æren i all evighet. Amen!


Rundlurt av Satan

 

- Og ingen forstår det. Jeg klarer ikke helt å se Djevelen eller den onde. Verken i meg selv eller andre. (Kan det være fordi jeg ikke vil?) Bare i de som myrder fødte barn og unge. Da er jeg på pletten med en gang. Og viser min ufattelige dumhet. Jeg skriker, klager og bedømmer. For å rettferdiggjøre min egen synd og skyld og skam. Dette er jo et soleklart brudd på menneskerettighetene. Våre eller mine. Men hva sier Han som skapte meg at jeg er? Og hva vil egentlig Han at jeg skal og ikke skal gjøre? Står det noe sted? Ja.

 

Fristeren har voldsom makt over menneskene og i verden. Vi tror at han er vår herre. Vi legger oss flate og godtar alt han sier. Uten å utfordre ham. Uten å slåss mot Forføreren. For Kjærlighetens skyld. Vi er så utrolig feige. Vi VIL være populære.

 

Jeg gir Løgneren rett. Istedenfor Guds Ord. Den som har forstand kan lese, se, høre og la seg irettesette. Av Herren, ikke minst ved Hans lydige og sanne tjenere. Og slik lære Sannheten å kjenne. Og han gjør det. I motsetning til andre. Som dessverre er for stolte. Den synderen som ikke vil bøye seg for Sønnen, kommer aldri inn i Himmelen.

 

Noen tror de er sånn og sånn, at de er homofile, transvestitter, pedofile, osv. For det har den onde fortalt de forvirrede. Legninger er et bra ord som alle kan tåle.

 

Noen tror tydeligvis de er bedre og mindre populistiske enn andre. For det har Satan sagt.

Noen tror de er mindre verdt, at Jesus ikke elsker dem, og at de klarer seg utmerket uten Ham/Redningsmannen. At de får det mye bedre når de tenker sjøl, særlig med følelsene sine. For det har Guds Motstander overbevist dem om. Men han tar så grundig feil.

 

Kristi Rognerud

 

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

E-post til redaktør kan sendes til: post(a)haugianeren.net