Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Description: logo

NR. 1

JANUAR 2016

73. ÅRG.

Evangeliet på andre søndag i Faste

Fra Hans Nielsen Hauges Postille

Mat. 15, 21 – 28.

 

Og Jesus gikk bort derfra, og dro seg tilbake til landet ved Tyrus og Sidon. Og se, en kanaaneisk kvinne kom fra de egne og ropte og sa til ham: Herre, du Davids sønn, forbarm deg over meg! Min datter plages ille av djevelen. Men han svarte henne ikke et ord. Da gikk hans disipler til ham, ba ham og sa: Skill deg av med henne, for hun roper etter oss. Men han svarte og sa: Jeg er ikke sendt ut til andre enn til de fortapte får av Israels hus. Men hun kom og tilba ham og sa: Herre, hjelp meg! Men han svarte og sa: Det er ikke rett å ta barnas brød og kaste det for de små hunder. Men hun sa: Ja, Herre, små hunder eter dog av de smuler som faller fra deres herres bord! Da svarte Jesus og sa til henne: Kvinne! Din tro er stor, deg skje som du vil! Og hennes datter ble helbredet fra den samme stund.

 Les mer her.

Anussim – Marranos-jødene:

Av Grethe Tangen Olsen

 

De ukjente etterkommerne etter jøder jaget ut under inkvisisjonen på
1500-tallet fra Spania/Italia. De skal også hjem til Israel.

 

Når vi refererer til Marranos eller Anussim menes det Israels barn som har blitt jaget og blitt
assimilert i nasjonene. Ordet «anuss» menes på hebraisk «tvinge» og refererer til jøder som har blitt tvunget til å konvertere til annen tro. Marranos-Anussim refererer til jøder som har blitt tvunget til den Kristne (egentlig katolske) tro, eller gikk frivillig over til den kristne tro.

Les mer her


Vedrørende 22. Juli 2011

Av Velaug Judit Lie

Hentet fra Israels Røst.

 

Søndag den 17. juli 2011 deltok undertegnede på et møte i Oslo, på Haraldsheim.

Jeg opplevde der og da mens vedkommende møte-taler, Thorbjørn Knudsen, holdt sin tale at han plutselig stoppet opp, og kom med følgende informasjon om at han akkurat da fikk et budskap fra vår Herre om at det ville komme en katastrofe - et stort angrep - mot Norge, og at det ville komme ganske snart. Han delte også at angrepet måtte komme pga. det norske folks frafall. Ingen av oss tilhørere kommenterte beskjeden, og predikanten fortsatte med sin opprinnelige tale.

 Les mer her


Haugianismens tid

Fra Heggtveits kirkehistorie

Del 9.

 

Hauge var både midtsommer og høst i Christiania for å få trykt sine første skrifter. Den siste gang oppholdt han seg der i hele 3 måneder. Han lærte nå «noe å trykke samt også å binde inn bøker». Kort før Jul reiste han hjem «og anvendte da all flid på å få innbundet og utbre disse skrifter».

Les mer her

Nyevangelismen

Fra boken om Elling Eielsen og DELK i Amerika

Del 3.

 

Man vil kanskje til dels undres over, at noe slikt som ovenforstående (Dr. Muus sitt syn i forrige nr. red. anm.) er opptegnet her; men som man nå skal se, vil det kaste lys over mye, som det ellers ville bli nokså vanskelig å få oppklart, og det saker av aller største viktighet.

Les mer her


Det besatte Danmark

Fra: Dansk Herold International

Del. 3.

 

DET ENESTE, SOM KAN REDDE DANMARK, ER, AT VI VENDER OM FRA VÅRE ONDE VEIER. VI MÅ VENDE OSS TIL GUD. VI MÅ TRO HAM. VI MÅ GJØRE HANS VILJE OG MOTTA HANS SØNN JESUS KRISTUS, SOM DØDE FOR VÅRE SYNDERS SKYLD, OG HVIS BLOD RENSER FRA ALL SYND. «HVIS ALTSÅ SØNNEN FÅR FRIGJORT EDER, SKAL I VÆRE VIRKELIG FRI». Joh. 8:36.

I førtiårene under invasjonen var der noen, som satte seg til motverge og reddet Danmarks ære. I dag er det ikke bare vår ære, som står på spill, det er hele vår fremtid og vår evighet.

Les mer her


Djevelen som frister, Jesus som Frelser

Mat. 4, 1 – 11.

 

Da ble Jesus ført av Ånden ut i ørkenen for å bli fristet av djevelen. Og da han hadde fastet i førti dager og førti netter, ble han til sist hungrig. Og fristeren kom til ham og sa: Er du Guds sønn, da si at disse stener skal bli til brød! Men han svarte og sa: Det er skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Da tok djevelen ham med seg til den hellige stad, og satte ham på tempeltinden og sa til ham: Er du Guds sønn, da kast deg selv ned! For det er skrevet: Han skal gi sine engler befaling om deg, og de skal bære deg på hendene, for at du ikke skal støte din fot på en sten. Da sa Jesus til ham: Det er atter skrevet: Du skal ikke friste Herren din Gud. Atter tok djevelen ham med seg opp på et meget høyt berg og viste ham alle verdens riker og deres herlighet og sa til ham: Alt dette vil jeg gi deg dersom du vil falle ned og tilbe meg. Da sa Jesus til ham: Vik bort, Satan! For det er skrevet: Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene. Da forlot djevelen ham, og se, engler kom til ham og tjente ham.

Les mer her

Be for forholdet mellom Norge og Israel

Av Gro Wenske Haifa

 

Den 9. 12. inviterte Den norske ambassadøren til Israel norske borgere i Israel til et Advent og Hanukka-treff i sin residens i Herzlia rett utenfor Tel-Aviv. Han ville bli kjent med den norske kolonien i Israel, sto det i invitasjonen.

Og det ble en riktig hyggelig kveld. Både adventslysene og hanukka-lysene ble tent. Ambassadøren ønsket velkommen med å fortelle
om seg selv og sin bakgrunn. Hans bakgrunn for Israel-interessen hadde han fra sitt hjem, for han var prestesønn.

Ja, han hadde mange prester bakover i sin familie. Så bibelhistorien var en første god bakgrunn. Arbeidet med den aktuelle politiske
situasjonen i Israel hadde han først startet etter Oslo-avtalen i 1993. Hans ønske nå var å prøve å forbedre forholdet mellom Norge og Israel.

Etter at han var ferdig med å fortelle om seg selv, presenterte han hele sin stab på ambassaden som alle var til stede, fortalte hva de het og hva som var de forskjelliges ansvarsområde. Vi fikk vite at de var der for å hjelpe oss, at vi skulle føle oss hjemme hos dem, og gjerne kontakte dem, og påvirke dem om vi ville.

Til sist inviterte ambassadøren oss gjester til selv å stå opp og fortelle hva vi gjorde i Israel. Dermed fikk undertegnete også anledning til å fortelle om sjømannskirkens arbeid i både Haifa og Ashdod, og hva jeg selv har opplevd i løpet av mange år.

Første gang jeg var i Herzlia, hvor alle ambassadørene nå bor, var i 1951-52. Da var jeg på besøk med min søster hos familien Mendelson
fra Trondheim. De er de eneste norske jøder som har blitt jordbruks-pionere i Israel.

I 1937 kjøpte de en sandørken i Kfar Shamryahu, rett på den andre siden av Herzlia ved vei nr. 2 (mellom Haifa og Tel-Aviv) og anla en stor sitrusplantasje der, pluss en hønsefarm. Den ligger nå ca to km fra ambassadeboligen.

Under våre besøk kjørte Philip Mendelson oss med esel og kjerre ned til Middelhavet for å få bade. Alt rundt oss var bare sand-ørken, ikke ett eneste tre, ikke ett hus! Dermed kunne jeg også fortelle hvordan jeg har opplevd Bibelens profetier bokstavelig oppfylt, at Israels ørken nå har blitt som en Edens hage. De gamle byer
har blitt bygget opp igjen, akkurat som det står i Ezekiel 36, 35-36. Jeg fortalte om hvordan hele landet Israel for meg er et eneste stort under, at de har overlevd så mange kriger, takket være Guds mange under.

Vår nye ambassadør i Israel er en stor personlighet. La oss be for ham som gjerne vil forbedre forholdet mellom Norge og Israel. Jeg tror han vil gjøre en god jobb. Og du og jeg kan hjelpe han gjennom bønn!

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

E-post til redaktør kan sendes til: post(a)haugianeren.net