Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Description: logo

NR. 4

Juli/August 2018

75. ÅRG.

Epistelen på 13. søndag etter trefoldighet

Fra Hans N. Hauges Postille.

Gal. 3, 15 – 22.

 

  Brødre! Jeg vil tale på menneskelig vis: Ingen gjør dog et menneskes testamente, som er stadfestet, til intet eller legger noe til. Men forjettelsene er tilsagt Abraham og hans sæd; han sier ikke: Og i dine sæder, som om mange, men som om én: Og i din sæd, som er Kristus. Men dette sier jeg: Det testamentet som forut er stadfestet av Gud på Kristus, kan loven, som ble gitt fire hundre og tretti år deretter, ikke gjøre ugyldig, så den skulle avskaffe forjettelsen. For er arven av loven, da er den ikke mer av forjettelse; men Gud skjenket Abraham den ved forjettelse. Hva skal da loven? Den ble lagt til for overtredelsenes skyld, - inntil den sæd kom som løftet gjaldt – forordnet ved engler, ved en midlers hånd. Men midleren er ikke (bare for) én; men Gud er én. Er da loven imot Guds forjettelser? Det være langt fra! For var det gitt en lov som kunne gjøre levende, da var rettferdigheten virkelig av loven; men Skriften har innesluttet alt under synd, for at forjettelsen av Jesu Kristi tro skulle bli gitt dem som tror.

Les mer her.

Avsløring!

Av anti-Israel-mentaliteten i Kirken

Teologien og Israelsmisjonen.

Del 2.

2. HAR KARMEL OG MISJONENE FORSKJELLIGE GRUNNSYN?

Som ung teolog med bevisst kall til å gjøre noe for Israel meldte jeg meg en 4-5 ganger hos Israelsmisjonen, men ble alltid avvist. Da visste jeg lite om misjonens innstilling, men regnet med en felles kjærlighet til Israel.

Les mer her


Haugianismen tid

1796 – 1850

Fra Heggtveits Kirkehistorie – Del 24

 

I Gudbrandsdalen ble det på forskjellige steder ikke liten vekkelse, især fremkalt av Hauge, og flere av de nyvakte, som enten virket i hjembygden eller selv gikk ut i videre kretser som Guds Ords bekjennere. En av de mest kjente haugianere i Dalen var John Torgersen Blegen i Faaberg.  

Les mer her

Om lovens rette bruk

for en kristen

Fra boken Betraktninger av P. Amlie

Del 2.

Så ser vi da hva den rette tros gjerning egentlig er, som her omhandles, nemlig til å drepe den gamle Adam og tvinge kjødet, og hva ellers skulle vel gjenfødelsen tjene til? Er det ikke til det vi er dødet i vår dåp? Det lyder jo med bestemte ord slik: Så er vi da begravet med ham ved dåpen til døden, for at likesom Kristus er oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt levnet. Rom. 6, 4.

Les mer her


Brev til Tollef Aaraas fra Ludvig H. Østervold

Østervold den 2/7 1918.

Til Tollef Aaraas Nes i Telemarken.

 

Da jeg fikk fatt på deres lille bok «Et ord i kjærlighed» som er utgitt i år 1899.

Les mer her

Hans Nielsen Hauges, reiser,

viktigste Hendelser og Tildragelser

Religionsbegreper 2. del

 

At jeg på flere steder her og der i Norge har funnet enkelte utmerkede mennesker, det kan jeg til Guds pris og til min egen sanne glede ikke nekte. At det også blant de mest redeligsinnede kan finnes betydelige svakheter, det kan dessverre likeså lite nektes. Men ikke drister jeg meg til å dømme en fremmed svenn som står og faller for sin egen Herre, Rom. 14, 4. Mye mer tror jeg, at iblant ethvert parti, som bekjenner Jesus Kristus som en Frelser ikke bare fra syndens straff, men fremfor alt fra syndens herredømme, der har Gud sine sanne israelitter, selv om de titt er skjulte blant en stor mengde klinte, som visst er uriktig å luke opp, men plikt etter evne å påvise. Imidlertid er det min, som enhver kristens beste trøst, at Herren hersker enda midt i blant sine fiender, Sal. 110, 2, at ondskap ikke kan ha kraft imot visdom. Visdb. 7, 30. Men att Guds faste grunnvoll står og har dette segl: Herren kjenner sine! 2 Tim. 19, Og helvedes porter skal ikke få overhånd over dem. Mat. 16, 18. Ønsker inderlig for dem, at høstens Herre ikke bare ville rense sin loe, men og sende ut arbeidere til sin store høst, og at Han ville av sin nåde oppholde og bevare sin kristne kirke og hellige Ord uforstyrret og uforfalsket inntil dagenes ende. Amen

                                                                                                   Forts. n. nr.


Sommer-møte og Årsmøte på Romerike 21 – 23/7

 

Vi skulle hatt sommer-møtet i månedsskifte juni- juli, men sykdom og annet forhindret det. Vi hadde da 2 møter lørdag 21. juli på Sandgrunn Camping, der vi behandlet Sakarias 11 – 12. Kp. Søndag hadde vi nattverdgudstjeneste på Jessheim i Gerd Eies leilighet. Om ettermiddag og kveld behandlet vi Sakarias 13 og 14. Kp. Alle disse kapitler omtaler den siste tid som vi nå lever i og som vil bli mer og mer merkbar, og som Es. Sier: Det skal skje i hast i sin tid, Es. 60, 22.

Vi finner i disse kapitler at Israel er denne tids midtpunkt. Da skal Gud ta et oppgjør med erstatningsteologien og alle folkeslag skal dras mot Jerusalem og Gud skal holde en skrekkelig dom over dem. Jerusalem skal bli en tumleskål og løftestein for folkeslagene, Sak. 12, 2 – 3. Da skal EU og andre land som har ført en ondskapsfull politikk, i likhet med Norge, mot Israel, få erfare hva en tumleskål og løftestein er for noe. Det samme for de som dreper barnet i mors liv og ikke vil ha Gud som Herre over liv og død, ekteskap og den gudgitte samlivsform som Guds Ord taler om.

Nå kommer dommen og det blir evig for sent å omvende seg, men forut for dette kommer den store trengsel som skal mane til omvendelse fra ondskapen!

Er du rede for dette min venn? Eier du Guds fred som går over all forstand i ditt hjerte?

                                                                                           Trygve E. Gjerde.

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

E-post til redaktør kan sendes til: post(a)haugianeren.net