Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Description: logo

NR. 3

Mai/Juni 2019

76. ÅRG.

Evangeliet på St. Hans dag.

Fra Hans Nielsen Hauges Postille.

Luk. 1, 57 – 79.

 

Men for Elisabet kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte en sønn, og da hennes naboer og slektninger fikk høre hvor stor barmhjertighet Herren hadde gjort mot henne, gledet de seg med henne. Og det skjedde på den åttende dag, da kom de for å omskjære barnet, og de kalte ham Sakarias etter hans far. Men hans mor tok til orde og sa: Nei, han skal hete Johannes. Og de sa til henne: Det er jo ingen i din slekt som har dette navn. Men de gjorde tegn til hans far, hva han ville at han skulle kalles. Og han ba om en tavle, skrev og sa: Johannes er hans navn.

Les mer her.

Avsløring av anti-israel-mentaliteten

Av per Faye Hansen

Siste del 7.

 

7. «SÅRE NIDKJÆR FOR SION»

Professor Moe har advart meg mot i praksis å forandre Karmels motto «For Bibelen og Israel» til «For Israel og Bibelen». Han er redd for at vi er blitt for nidkjære for Sion. Men i Sakarias 1, 14 og 15 sier iallfall Herren uttrykkelig at han er såre nidkjær for Jerusalem og Sion og såre vred på de trygge hedningefolk. «For jeg var bare litt vred, men de hjalp til med ulykken.»

 Les mer her


Hans Nielsen Hauges reiser, viktige hendelser

Og tildragelser – Religionspartier.

Fortsettelse av tredje del.

 

Men å tale om troens frukter og gode gjerninger, som vår tro skal bevises ved å virke kraftig i kjærlighet til vår neste, Gal. 5, 6, da er disse andre slags enten til sjels eller legems vel, eller og til begge, som det tidligere er sagt under § 13 og 14. At dette både er Guds befaling som også en glad og fornøyelig plikt for den som føler at han ikke har noe som han ikke har mottatt. 1 Kor. 4, 7. Så at hver som da har fått en nådegave, det være seg timelig eller åndelige, tjener sin neste med den som en god husholder over Guds forskjellige nådegaver.

Les mer her

Haugianismens tid, 1796 – 1850.

Fra Heggtveits Kirkehistorie. Del.28.

Ved Hauges virksomhet i Snertingsdalen i Biri år 1800 ble blant andre bonden Christoffer Olsen Brateng vakt. Han var født der 1772 og begynte ikke lenge etter å vitne for andre om sin tro i kristelige forsamlinger. Den senere kjente eier av Bakke Mølle ved Sagene i Christiania Jens Hansen, skriver i en selvbiografi: «En gang var jeg på et sted (i Biri), hvor Christoffer Brateng holt oppbyggelse. Jeg ble den gang så heftig rørt, at det var likesom en strøm overveldet meg.

Les mer her


Boten

Av Matheus Holte.

Del 1.

Ifølge Den hellige skrift og våre anerkjente kirkefedres skrifter, så er Boten kristendommens sanne vesen og hører med til Skriftens lære om Rettferdiggjørelsen. Boten var så viktig og kjær for Martin Luther, at han satte den som nr.1 av de 95 teser (punkter) som han slo opp på Slottskirkens dør dagen før All-helgens-dag 1517.

Les mer her


Den nye fødsel

Evangeliet på trefoldighetssøndag.

Joh. 3, 1 – 15.

 

Men det var et menneske av fariseerne som hette Nikodemus, en øverste iblant jødene. Han kom til Jesus om natten og sa til ham: Mester, vi vet at du er en lærer kommet fra Gud; for ingen kan gjøre de tegn som du gjør, uten at Gud er med ham. Jesus svarte og sa til ham: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at noen blir født på ny, kan han ikke se Guds rike.

Les mer her

 

     Brev til Tollef Aaraas, 6/8-1918.

 

Min i Herren velsignede broder Aaraas.

Er din sønn gått hjem til sabbatshvilen, så gled deg i sorgen, her er det rette hjem for alle trette vandringsmenn. Å få møtes i Herlighetens Hjem vil ha det til følge at vi da vil ha lett for å glemme alle trengsler som møter oss her nede. Å broder! Det er en liten stund, så har vi vunnet, så er den kanske strid med et forsvunnet.

Daglig å stå på vakt for vår egen sjel, så vår lampe må være brennende når anskriket kommer. Når Satan vugger den svimlende mann i søvn, så haster det alvorlig for Herrens venner at de er våkne. Det fryktelige dyr fra folkehavet er jo nå ute og taler bespottelige ting, ja endog mot Herren selv, og Hans utvalgte lille flokk.

Akk Fader bevar dine troende barn


                  Den største martyr!

Og når I ber, skal I ikke bruke overflødige ord som hedningene; for de mener å bli bønnhørt når de bruker mange ord. Mat. 6, 7.

Luthers Skrifter del 6, Wittenberg, Side 472.

 

Forbered ditt hjerte til bønnen, for at du ikke skal friste Gud. Hva annet er det å friste Gud, når munnen plaprer frem noe, mens hjertet er atspredt og sysselsatt med ganske andre ting? Kunne man se de tanker som et lunkent og kaldsindig hjerte i bønnen tumler om hverandre, ville det være det rareste spill man kunne forestille seg. Bønnen krever hjertet helt og holdent, ene og alene, om det skal kunne fremføre en god og velbehagelig bønn for Gud. Det er visst og sant slik at den rette Mester har forfattet og lært oss Fadervår, og det er over all måte sørgelig og beklagelig at en så kostelig bønn overalt i verden skal ramses opp og pludres frem så tankeløst, som det for det meste skjer. Mange ber kanskje mange tusen Fadervår om året. Men om de så ba i tusen år, ville de likevel ikke en eneste gang ha bedt det riktig eller smakt så mye som en bokstav eller tøddel av det. Kort sagt: Der finnes ikke så stor en martyr på jorden som Fadervår! For det misbrukes og mishandles av alle.

(Fader vår, du som er i himlene! Helliget vorde ditt navn. Tilkomme ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld som vi forlater våre skyldnere. Led oss ikke ut i fristelse. Men frels oss fra det onde. Ti ditt er riket og makten og æren i evighet. Amen.)

KOMENTAR: De som i vår tid har forandret Fadervår etter fornuften burde ta Luthers ord til hjerte og få det tilbake i den form Jesus gav oss det. Red.

 


Peder Amlis bok «Betraktninger» også kalt Blåboken.

Den finnes nå i ett eksemplar som Haugianeren har tilgang til og kan kjøpes for 150,- kr.

 


Betzens Nytestamente er nå trykket opp igjen og straks klar for salg.

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

E-post til redaktør kan sendes til: post(a)haugianeren.net