Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Description: logo

NR. 2

Mars/April 2020

77. ÅRG.

Evangeliet på 1. påskedag.

Fra Hans Nielsen Hauges Postille.

Mark. 16, 1 – 7.

 

Og da sabbaten var til ende, kjøpte Maria Magdalena og Maria, Jakobs mor, og Salome velluktende urter for å gå og salve ham. Og meget tidlig på den første dag i uken kom de til graven, da solen gikk opp. Og de sa til hverandre: Hvem skal velte stenen fra døren til graven for oss? Og da de så opp, ble de var at stenen var veltet bort; for den var meget stor. Og de gikk inn i graven og så en ung mann sitte på den høyre side, kledd i en hvit, sid kledning; og de ble forferdet. Men han sa til dem: Forferdes ikke! I leter etter Jesus fra Nasaret, han som ble korsfestet. Han er oppstanden, han er ikke her; se, der er stedet hvor de la ham! Men gå bort og si til hans disipler og til Peter at han går foran eder til Galilea; der skal I se ham, slik som han har sagt eder.

Les mer her.

Haugianismens Tid, 1796 – 1850

Fra Heggtveits Kirkehistorie. Del 33.

 

Som han tok til i alder, således utviklet også hans store forstand seg. Denne brukte han mest mulig til å finne ut de midler, som han kunne skaffe seg de nødvendige ved og sikre sin fremtid med hensyn til det økonomiske. Ved siden av gårdsbruket drev han handel, først som skreppekar og siden som driftebonde (pakter), ved dette tjente han etter vert så mye, at han i alt hadde lagt seg til beste 250 Daler (1000 Kr.), da han var 20 år.

 Les mer her

Kortfattet Biografi af Peder Amlies Liv og Levned

Mottatt av Thor Amlie.

Jeg er født i år 1830 den 7de, desember og mottok den Hellige Dåp 1. Januar 1831. Mine Foreldre var Gårdbrukere Peder Thomassen og Kirsti Paulsdatter Amlien i vestre Toten på Enstrandet ved Einavannet, De hadde 10 barn hvor av jeg er den nest yngste, og vår oppdragelse skjedde i tukt og Herrens Formaning, da de vare troende kristne i den Haugeske ånd.  

Les mer her


Nogle ord om vår tids Modernister og Rationalister

Fra Den kristelige Lægmand, feb. 1918

Av Tollef Aaraas, andre og siste del.

 

Hva våre teologiske lærere og professorer ved våre universitet angår, så tyder etter alt som er kommet ut derfra og som det er talt og skrevet om, at modernismens og rasjonalismens ånd har trengt seg inn og har fått likesom et hovedsete der.

Les mer her

Et gammelt brev

Fra Den kristelige Lægmand, Feb. 1918.

 

Hjerteelskende søsken, som håpes å være og bli i Herren, så vår sjel må fylles opp med Den Hellige Ånds lys, å følge etter Jesus, som Han har befalt oss, om vi vil nyte Hans forening (samvær) i ånd og sannhet og se Gud. Jeg vil be Gud Fader at Han må lede eder og oss alle i lyset, så at vi må bli vedholdende i bønn og Herrens store kjærlighet og Hans sanne frykt med en sønnlig beven å frykte Guds vilje, og vi skal i Hans kraft gjøre alle ting godt og be for alle mennesker, påminne med kjærlighet, ved Guds Ord og Ånd og holde oss ubesmittet fra verdens hykleri og urenhet, men derimot elske Gud, så vi daglig øver oss i gjerninger og Den Hellige Ånd få bolig i våre hjerter, så vi holder ved Gud, ved bønn og strid. Herren gi eder bestandighet til å følge det rene Guds Ord, prøve alle ting og beholde det gode, og være oppvakt til lov og pris, og bønn til Gud for alle.

Jeg har mottatt eders skrivelse, som jeg aldri nok takker Gud for, som så nådig arbeider på våre sjeler og vil holde oss i sin kraft, når vi kjenner vår avmakt og ikke blir trette og avtar i bønnen til Ham om sin Den Hellige Ånd. Du sier kjærligheten har drevet, at du kjenner deg uverdig. Det er en stor nåde å bli uverdig for Gud, så Guds kjærlighet kan komme til å tvinge oss til det gode. Og du sier at du strider imot fienden og håper å overvinne, det ønsker jeg og ber med deg av hjertet. Jeg ber at du våker med meg, at vi ikke skulle tape de ting vi har arbeidet på, men eie en full tillit og bli oppofret til Gud, så Hans nåde må få rom i våre sjeler. Du hilser meg fra mange sjeler, som gleder meg mest å høre hvorledes det går med Guds arbeide her i denne dyrebare vingård, at mange sjeler måtte få Kristi sinn og Guds Rike i våre sjeler som er rettferdighet, fred og glede i Den Hellige Ånd. Be nå med meg, brødre, alle som er eller vil bli i Guds kjærlighet, og som vil fornekte seg selv og bli Kristi disipler og etterfølgere som bærer korset med glede, søker Herren og lærer å kjenne Ham og opplyses av Hans Ånd. Du hilser alle som vil følge Gud. Vi blir kjent hos Ham, når vi elsker Ham av hele hjertet. Fra meg til eder i Guds kjærlighet hilset, å bli her inntil enden og samles i glede hos Gud.

Den 14de Januar, 1800.                                                                     Iver Olsen Gabestad.

                                         (Iver Olsen Gabestad er omtalt i Haugianeren nov./des. 2017)   

 


Brev til Tollef Aaraas 30. mai 1918

Sagastrand, Fitjar 30. mai 18.

Elskede venner, Tollef og Thora Aaraas!

 

Eders brev av 22 de dennes mottatt, så hvilke vi takker, det er rart å få høre litte grann fra Eder, og vi ser av dette at dere nok har ventet på brev fra oss som vi dessverre har forsømt, men ikke nettopp heller av likegyldighet og må vi vennligst be om unnskyldning, og får jeg fortelle Eder da litte grann om forhindringene. Her har vært sykdom i vårt hus! Min kjære Hanna, fikk først lungebetennelse, og siden denne ble bra igjen, fikk hun en ondartet betennelse i høyre hånd, og som det kom blodforgiftning i, vi måtte ha dokter for å la samme skjæres opp og fant en større svulst. Hun hadde mye smerter dag og natt i denne. Imidlertid så gikk det hull på byllen. Hun har nå i flere uker måttet gå med hånden i fatle, men er nå, Gud skje lov og takk smertefri, men den må pusses og renses 3 ganger daglig, da den enda ikke er helt utrenset. Det vil sikkert ta en lengre tid før enn den kan bli helt bra, og derfor er det sannsynlig lite håp for oss å komme på møtet i år. Jeg selv er som det vanlige, tåler nokså liten anstrengelse for mitt hjertetilfelle, og er dette især når det lir utpå kveldstunden, kan ikke annet vente da jeg om kort tid er mine 75 år trenger ofte hjelp både ved av og påkledninger, og våger derfor ikke å ta en lengre reise når jeg ikke har min kjære Hanna med.

Vi har nok begge snakket om, utover ettervinteren og våren, at vi skulle få bivåne møtet i år! Men se, Gud har vel ikke funnet oss verdige til å få treffe og se våre mange venner, som vi riktignok hadde gledet oss til. Måtte det så sant få bringe oss til sann ydmykhet og bot så vil vi fortrøste oss med at alle ting skal tjene den til gode som elsker Gud. Denne nåde og denne kunst, kjenner jeg, jeg så gjerne ville lære bedre, derom vil jeg be alle vennene om å komme oss i hu innfor Nådens Gud i bønnen. Du må ikke innstille møtet kjære Tollef om vi ikke kommer. Jeg håper at der kommer å gå især når alle østlendingene ønsker og vil dette, jeg skal nå gjøre etter beste evne å påvirke de venner i min nærhet om å reise til møtet, meg og Hanna håper jeg du unnskylder etter omstendighetene som fortalt er.

Så får jeg vel lov å be deg hilse alle venner som kommer til møtet. De som kjenner (oss særdeles) også først og sist du med din elskelige Thora og sønner. Jeg skylder brever til H. Hansen, Ole Lykke og Anders Rønold. Hils dem at jeg i lenger tid ikke har formådd å kunne besvare samme, men har ikke desto mere husket på dem! Og har det forsett, om Gud giver at jeg lever vil besvare samme.

Alle hilses med begjær om forbønn.

                                                            Hans Dahle.

PS: Søstrene i Skien hilses mye fra oss, likeså Engelor Sauer. Har i dag talt med Kleppe, hun forteller at Knut Stensland, Lars Hammersland og Ole Hammersland er bestemt å komme til møtet. Anders Kalve, kommer også til møtet! I dag skriver jeg til Ole Hansen og ber hamreise til møtet.  

 

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

E-post til redaktør kan sendes til: post(a)haugianeren.net