Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Description: logo

NR. 5

SEPTEMBER/OKTOBER 2021

78. ÅRG.

Evangeliet på Alle Helgens dag

Mat. 5, 1 - 12.

Preken fra ”Sannhets Bekjennelse”.

Av Hans Nielsen Hauge.

                           

  Og da han så folket, gikk han opp på berget; og da han hadde satt seg, gikk hans disipler til ham. Og han opplot sin munn, lærte dem og sa: Salige er de fattige i ånden; for himmerikets rike er deres. Salige er de som sørger; for de skal trøstes. Salige er de saktmodige; for de skal arve jorden. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdighet; for de skal mettes. Salige er de barmhjertige; for dem skal vises barmhjertighet. Salige er de rene av hjertet; for de skal se Gud. Salige er de fredsommelige; for de skal kalles Guds barn. Salige er de som lider forfølgelse for rettferdighets skyld; for himmerikets rike er deres. Salige er I, når de spotter og forfølger eder og taler allslags ondt mot eder for min skyld, og lyver det. Gled og fryd eder! For eders lønn skal være stor i himlene; for således forfulgte de profetene før eder.

Les mer her.

Haugianismens tid,

1796 – 1850

Fra Heggtveits kirkehistorie. Del 42.

 

Nest den nyss omtalte er Erik Nielsen Saue den mest betydelige og ansette av Hauges venner på Voss. Han ble født 1782 på gården Dugstad og døpt i Vangsnes kirke 5. Søndag etter Trefoldighet samme år. Foreldrene var Gårdmannsfolk Nils Eriksen og hustru Anna Brynjulfsdatter.  

                                                     Les mer her

En liten reiseberetning

Fra Den kristelige Lægmand, mai 1918.

 

Mandag morgen den 29. april forlot jeg hjemme på vei til Carter, Wisconsin. Været var kalt og det regnet. Selv var jeg ganske dårlig, men med bønn og tillit til Herren begav jeg meg av sted. Stoppet over tirsdag i Minneapolis besøkte våre barn og noen av våre venner, fant alle vel unntagen broder Wiek, som følt seg dårlig, håper han er bedre nå.

Les mer her

Litt om vårt arbeid for Jødenes frelse

Fra Den kristelige Lægmand 1918.

A. H. Gjerve. Siste del.

Vi har også hatt besøk av fremragende israelitter, som har holdt foredrag i vårt lokale se deres har det vi den 18. januar 1918 den glede å høre engelskmannen Rev. Arthur Bayne, som har arbeidet som jødemisjonær i Jerusalem, og den 1. mars holdt den kristne jøde Rev. Flachs, som er en reisende evangelist, et særdeles varmt og interessant foredrag. Det var oppvarmende og godt å høre disse kjære brødre taler så varmt om Israels frelse, og vi er meget takknemlige for deres besøk. Pastor Flachs sa, at han finner en hel del jøder hist og her omkring, som tror på Jesus og Gud være lovet for det!

Les mer her


Vis respekt og nestekjærlighet for jødene

Ros deg ikke mot grenene! Men dersom du roser deg, (husk at) du ikke bærer roten, men roten (bærer) deg. Rom. 11, 18.

Luthers Skr. D. 21, Leipzigerudg. S. 646.

 

Jeg har den tro, at hvis man omgikk jødene vennlig og underviste dem på en god måte i den Hellige Skrift, så ville mange iblant dem bli sanne kristne og vende tilbake til sine fedres, profetenes og patriarkenes tro, som man nå bare enda mer avskrekker dem fra, når man forkaster alle deres meninger og slett ikke vil la noe gjelde, men bare behandler dem med hovmod og forakt.

Dersom apostlene, som også var jøder, hadde behandlet oss hedninger, som vi hedninger behandlet jødene, da var ingen av hedningene blitt en kristen. Om vi enn roser oss aldri så mye, så er vi likevel hedninger, men jødene er av Kristi blod. Vi er bare svogere og fremmede, de er slektninger og vår Frelsers brødre og søskenbarn. Vil man derfor rose seg av kjød og blod, så tilhører jødene Kristus nærmere enn vi. – Rom. 9.


En kristens ansvar for sin familie

Gå av sted til ditt hus til dine, og forkynn dem hvor store ting herren har gjort mot

deg, og at han har forbarmet seg over deg! Mark. 5, 19.

Luthers Kirkepostil over Ep. på Sangtansdag.

 

Er der sann tro hos noen, så gjør han imot sin neste, som han tror vært Gud har gjort og fremdeles gjør imot ham selv. Likesom derfor Gud utgyter seg over ham og overøser ham med sine gode gaver, hvor lite han en har fortjent det, slik utgyter han seg atter over sin neste og utløser over ham, hva han har, selv om han kanskje ikke har fortjent det eller enda er hans fiende. Han er dessuten ganske viss på at han ikke vil bli uttømt. For jo mer han øser ut, desto mer skjenker Gud i for ham, og jo mer han fyller sin neste mer sine goder, desto større overflødighet tildeles ham av Guds goder. Se, dette er den rette og sanne tro, som gjør mennesker rettferdig for Gud. Dette er den kristelige rettferdighet, som begynner ovenfra og ender nedenfor.


                          Hans Nielsen Hauges skrifter

Er det noen av Haugianerens lesere som har, eller vet om noen som har disse 9 bind og ønsker å selle dem eller gi dem bort? Det er flere som har spurt etter disse bøker, ring meg på mobil 93030803 og du kan få adressen og tlf. til vedkommende.

                                                                                                   T. E. Gjerde.

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

E-post til redaktør kan sendes til: post(a)haugianeren.net