Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Description: logo

NR. 1

JANUAR / FEBRUAR 2023

80. ÅRG.

Evangeliet på Maria renselses dag.

Fra Hans N. Hauges Postille.

Luk. 2, 22 – 32.

 

Og da deres renselses dager etter Mose lov var til ende, førte de ham opp til Jerusalem for å fremstille ham for Herren, - etter det som er skrevet i Herrens lov: Alt mannkjønn som åpner mors liv, skal kalles helliget Herren, - og å gi offer etter det som er sagt i Herrens lov: et par turtelduer eller to unge duer. Og se, det var et menneske i Jerusalem som het Simeon, og dette menneske var rettferdig og gudfryktig og ventet på Israels trøst; og den Hellige Ånd var over ham.  Og det var forutsagt ham av den Hellige Ånd at han ikke skulle se døden, før han hadde sett Herrens salvede. Og han kom, (drevet) av Ånden, inn i tempelet, og da foreldrene førte det lille barnet Jesus inn for å gjøre med ham som man pleier etter loven, da tok han ham på sine armer og lovet Gud og sa: Herre, nå lar du din tjener fare i fred, etter ditt ord; for mine øyne har sett din frelse, som du har beredt for alle folks åsyn, et lys til å opplyse hedningene, og til en herlighet for ditt folk Israel.

Les mer her.

Haugianismens Tid,

1796 – 1850.

Fra Heggtveits Kirkehistorie, del 50

 

Nyssomtalte eldre bror, Mikkel Nielsen Grendahl, var utvilsomt en av de mest begavede og innflytelsesrike av Hauges venner, ikke bare nordenfjells, men i hele landet. Han ble født på øvre Grendalen i Rennebu den 12. mars 1775, en sønn av gårdbruker Nils Michelsen og hustru Randi Olsdatter.

                                                       Les mer her


Brev fra venn

til venn – Nr. 3.

Tjøme, 6-1- 1949.

 

Kjære medforløste nådehungrige venn, N. N.

Fred være deg og dine kjære!

Kjenner lyst til å få si deg og din kjære kone hjertelig

takk for det korte men gode samvær i deres hjem.

Les mer her


Polykarpes brev til Filipenserne

Kapitel 1.

Polykarp og de eldste, som er med han, til den Guds menighet som bor i Filippi. Barmhjertighet og Fred være tildelt dere av Den Allmektige Gud, og vår Herre Jesus Kristus vår Frelser.

Les mer her

Luthers brev til

Lambert Thorn

Wittenberg, 19 januar 1524.

Fra Latin (C.J.H.)

 

Til en fengslet ordensbroder. Oppmuntrende betraktninger i anledning av de nederlandske evangeliske Martyrers død.

Les mer her


Jesu dåp

Mat. 3, 13 – 17.

   

Da kom Jesus fra Galilea til Jordan til Johannes for å bli døpt av ham. Men Johannes ville holde ham fra det, og sa: Jeg trenger å bli døpt av deg, og du kommer til meg? Men Jesus svarte og sa til ham: La det nå skje! For således bør det oss å fullbyrde all rettferdighet. Da lot han det skje. Og da Jesus var døpt, steg han straks opp av vannet, og se, himmelen åpnet seg for ham, og han så Guds Ånd fare ned som en due og komme over ham. Og se, der kom en røst fra himlene som sa: Denne er min sønn, den elskelige, i hvem jeg har velbehag.          

Les mer her

 

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

E-post til redaktør kan sendes til: post(a)haugianeren.net