Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Description: logo

NR. 6

NOVEMBER / DESEMBER 2023

80. ÅRG.

JULEDAG

Fra Lars Linderots Postille

Jeg vil heller tale fem ord forståelig i en menighet med mitt sinn, enn ti tusen ord med et fremmed tungemål. Disse høyst merkelige ord finner vi oppskrevet av apostelen Paulus i hans første brev til Korintierne, 14. kp. 19. v. De hører til beskrivelsen av de usedvanlige Guds Ånds gaver, som utdeltes i kristendommens første blomstrende tider kort etter Kristi himmelfart. Noe ubetydelig av disse gaver kunne Guds barn ennå kjenne; men gaven å tale med sitt sinn, og især gaven å tale med andre tungemål, det er noe som ikke en eneste omvendt sjel i våre tider eier eller forstår seg på. Da den første ild som brente i de kristnes hjerter på apostlenes og martyrenes tider utsluktes, så ble også mange av de åndelige gaver mer og mer ukjente. Den i flere hundreår herskende lunkenhet i kristendommen har virket at vi har tapt all kunnskap om disse gavers indre natur. Og slik kan vi bare med forundring høre, men ikke med sikkerhet forklare disse Paulus’ ord, som jeg har valgt til inngangsord på denne store dag: Jeg vil heller tale fem ord forståelig i en menighet med mitt sinn enn ti tusen ord med et fremmed tungemål.

Les mer her.

FREDSFYRSTEN

 

Kongespir skal ikke vike fra Juda, ikke herskerstav fra hans føtter, inntil fredsfyrsten kommer og folkene blir ham lydig. 1 Mos. 49, 10.

Da Jakob gir sine sønner denne profeti, og forutsier for enhver av dem hva som skal skje i deres ætt, så sier han først i v. 1 – 2: Kom sammen, så vil jeg forkynne dere hva som skal hende dere i de siste dager. Kom sammen og hør, Jakobs sønner! Hør på Israel, deres far.

 Les mer her

 


Haugianismens tid,

1796 – 1850

Fra Heggtveits kirkehistorie, del 55.

 

Rundt om i landet, især i det Trondheimske, virket en ansett haugianer ved navnet Ole Sivertsen 121 gjennom et tidsrom over 70 år han ble født i Lyster innerst i Sogn, den 12. mars 1785 av gårdsfolk Sivert og Sofie Bringe og var den tredje av seks søsken. Under Hauges første besøk i Sogn, formentlig sommeren 1802, kom han til «vekkelse og åndelig liv ved troen på Jesus Kristus.»

 Les mer her

Brev fra venn til venn - Nr.8

 

Hodnefjell den 11. feb. 1952.

 

Kjære broder i Herren M. med familie! Jeg ønsker deg av hele mitt hjerte Guds rike trøst og glede i alt deres møye. For her i denne ugudelige verden intet blivende sted, et lite øyeblikk er hva vår levnets dager, o at vi kunne sanse litt og tenke litt tilbake. 

                                                       Les mer her


Evangeliet på 3. søndag i advent

Fra Hans Nielsen Hauges Postille.

Mat. 11, 2 - 10.

 

Men da Johannes i fengselet hørte om Kristi gjerninger, sendte han to av sine disipler, og lot si til ham: er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen? Og Jesus svarte og sa til dem: Gå bort og forkynn Johannes de ting som I hører og ser: Blinde ser og halte går, spedalske renses og døve hører, døde står opp og evangeliet predikes for fattige; og salig er den som ikke tar anstøt av meg! Men da disse gikk bort, begynte Jesus å si til folket om Johannes: Hva var det I gikk ut i ørkenen for å se? Et rør som svaier hit og dit for vinden? Eller hva var det I gikk for å se? Et menneske iført bløte klær? Se, de som bærer bløte klær, er i kongens hus. Eller hva var det I gikk for å se? En profet? Ja, jeg sier eder: Han er og langt mer enn en profet For han er den som det er skrevet om: Se, jeg sender min engel for ditt åsyn; han skal berede din vei for deg.

Les mer her

Skatten i leirkaret

Men vi har denne skatt i lerkar, - 2 Kor. 4, 7

Luthers Skrifter del 5, i den første preken om korset.

Nettopp derfor sparer den onde ånd ingen møye og sikter trøstig etter å kunne slå potten i stykker, for lukten av denne står ham så stramt i nesen at han ikke kan tåle den.

Vår Herre og Gud ser en tid på dette og lar oss komme mellom døren og karmen, så vi av erfaring kan lære at det lille, svake og elendige Ord er sterkere enn djevelen og helvetes porter. De skal få lov til å storme Slottet! Men de skal finne noe der inne som skal drive svetten ut på dem og likevel ikke vinne seier. For det er en Klippe, som Kristus kaller det, en uovervinnelig og uinntagelig Klippe. La oss derfor lide det som er til skikket oss, så vil vi kunne erfare at Gud vil stå oss bi, ja, beskytte og skjerme oss imot denne fiende og alt hans sleng (uvesen).

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

E-post til redaktør kan sendes til: post(a)haugianeren.net