Beskrivelse: logo

NR. 3/4 

Mars/April 2002

59. ÅRG.

 Guds  Offerlam

1 Mos. 22, 6-13

 

Så tok Abraham veden til brennoffert og la den på Isak, sin sønn. Selv tok han ilden og kniven i hånden, og så gikk de sammen, de to. Da tok Isak til orde og sa til sin far Abraham: Du far! Og han sa: Ja, gutten min! Han sa: Se, her er ilden og veden, men hvor er lammet til brennofferet? Abraham svarte: Gud vil selv utse for seg lammet til brennofferet, min sønn! Så gikk de videre sammen, de to. De kom da til stedet Gud hadde sagt ham. Der bygde Abraham alteret og la veden til rette. Så bandt han Isak, sin sønn, og la ham på alteret, oppå veden. Og Abraham rakte hånden og tok kniven for å ofre sin sønn. Da ropte Herrens engel til ham fra himmelen og sa: Abraham, Abraham! – og han svarte: Ja, her er jeg! Da sa han: Legg ikke hånd på gutten, og gjør ham ikke noe! For nå vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke har spart din sønn, din eneste, for meg. Abraham så da opp, og se – bak ham var det en vær som hang fast etter hornene i et kjerr. Abraham gikk da bort og tok væren, og han ofret den som brennoffert istedenfor sin sønn. 

Les mer her.

Fornuftstroen Guds fiende

 

Fornuftstroens motstykke er den levende tro som er skapt/født i hjertet ved Den Hellige Ånd. Den levende tro er alltid blitt hatet av fornuftstroen. En fattig munk i Tyskland, Martin Luther, eide ikke engang en Bibel, men måtte lese i en Bibel som var festet til celleveggen med en lenke. Guds Ord virket så kraftig på Luther at han kom til omvendelse ved Guds dyrebare nådekall og Den Hellige Ånd skapte den levende tro i hjertet.

 

Les mer her


En samtale med mitt Huses folk, ved betraktningen over Johannes Evangelieboks 4.kap. 7-25

Hans Nielsen Hauge

 

Her finner vi at Jesus vår Frelser har en samtale med en samaritansk kvinne, og vi vil betrakte:

 

  • Jesu kjærlighet til å lokke og overbevise syndere om den salige stand de kunne komme i når de omvender seg og tror på Ham.
  • Om det levende vann Jesus talte om i de anviste Ord.
  • Hva som hindrer oss å tilbe Gud i Ånd og sannhet, og for det
·         Hva det er å tilbe Gud i Ånd og sannhet.

Les mer her

Nils Peter Wetterlund

Levnetsbeskrivelse 5

 

De blant konfirmantene som viste åndelig interesse, tok han seg kærlighetsfullt av og holdt ved like ennå i alderdommen kontakten med atskillige av dem.  Visse tider samlet leserbarna seg i prestegården.  Undervisningen fulgte en nøye utarbeidet plan.  Etter hver høymessegudstjeneste ble det holdt prekenforhør med barna.  De fleste av de eldre satt igjen i kirken under forhøret.  Barna var tillatt å ha med referatbøker og penner for å referere og bedre å minnes hovedpunktene av prekenen.  Forsamlingens organist Thunstedt, som under hele den tid W. var i Floda skjøttet tjenesten, førte referat så godt som hver søndag. "Det var så interessant, att han inte kunde lata bli att gøra det",  sa han.

 

Les mer her


SOMMERMØTE

Vatnar ungdomssenter 5-7 Juli.

 

Fredag 5.   Kl.1900  Åpningsmøte.

Lørdag 6.   Kl.1100,  1600 og 1900 møte.

Søndag 7.   Kl.1100  Nattverdgudstjeneste.

                  Kl.1600  Avsluttningsmøte.

 

Velkommen i Jesu Kristi navn.

Det Haugianske Vennesamfunn

 

Høstmøte vil bli på Fjelly Sotra,

annonse senere.

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

Kort om Hans Nielsen Hauge kan du lese her.

Her kan du lese andre utgaver av Haugianeren på nett. E-post til redaktør kan sendes til: post@haugianeren.net