Beskrivelse: logo

NR. 5/6

Mai/Juni 2002

59. ÅRG.

St. Hans Dag.

Luk. 1, 57 - 79.

Lovsang fra Himmelen

 

            Lovet være Herren, Israels Gud, for han har besøkt og forløst sitt folk! Og han har oppreist oss et saliggjørelsens horn i Davids sin tjeners tid: Frelse fra våre fiender og fra alle deres hånd som hater oss, å gjøre barmhjertighet mot våre fedre og komme sin hellige pakt i hu, etter den ed han svor vår far Abraham: Å gi oss - når vi var forløst fra våre fienders hånd, - å tjene ham uten frykt, i hellighet og rettferdighet for hans åsyn alle våre dager. Men også du, barn, skal kalles den Høyestes profet; for du skal gå frem for Herrens åsyn for å berede hans veier, for å gi hans folk kunnskap om saliggjørelsen ved deres synders forlatelse ved vår Guds hjertelige barmhjertighet, ved hvilken soloppgang fra det høye har besøkt oss, for å skinne for dem som sitter i mørke og dødens skygge; for å lede våre føtter inn på fredens vei.

Luk. 1, 68 - 79.

Les mer her.

Velsignelsen som ble borte.

Et sterkt vitnesbyrd fra Kina om Herrens mektige gjerninger.

Fra misjonsbladet «Åpne Dører».

 

Rekk ut armen og vend deg sakte 360 grader rundt. Be for alt det du ser mellom fingrene på hånden din. Dette var teknikken Mr. Lo benyttet, en bonde fra Jiangsu-provinsen.

Les mer her

Forunderlig himmelsyn

over Grimstad-fjorden i 1934.

 

Fredag 15. Juni 1934 opplevde folk i Grimstad et himmelfenomen som vakte stor oppsikt utover hele landet. Midt på solblanke ettermiddagen uten en sky i sikte så man plutselig noe som lignet en luftfarkost komme inn over fjorden, og ut av farkosten steg en lysende Kristusskikkelse og flere engler.

Den sjette betraktning over Jesu Kristi blod.

Flere forbilder på Kristi blod.

 

AV  JOHAN J. SEGIUS.

«Da sa Herren til Moses: Lag deg en serafslange og sett den på en stang. Så skal hver den som er bitt og ser på den, få leve.»  4 Mos. 21, 8.

Les mer her

«FRYKT  GUD»

- kall og redning i endetiden.

 

Fra boken «Patmos, da himmelen åpnet seg»

av M. Basilea Schlink.

 

«Jeg så en engel som fløy høyt oppe under himmelhvelvet. Han hadde et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden, for alle nasjoner og stammer, tungemål og folk. Han ropte med høy røst: Frykt Gud og gi ham æren! For nå er timen kommet da han skal holde dom. Tilbe ham som skapte himmel og jord, hav og kilder!» Joh. Åp. 14, 6-7.

 

Om å holde fast på Guds Ord og den sunne lære.

Av dr. M. Luther.

 

I religionssaker skal man, når det angår Guds ord og lære, være viss på sin sak og ikke vakle, slik at man også i anfektningens tid kraftig kan bekjenne sin overbevisning og siden ikke behøve å si: «Jeg har ikke ment det slik.» Slik tale er allerede farlig i verdslige saker, men i teologien er den høyst skadelig.

Les mer her

 

SOMMERMØTE

Vatnar ungdomssenter 5-7/7.

 

Åpningsmøte fredag 5/7 kl. 1900, tre møter lørdag og to søndag.

Se ellers annonse i forrige Haugianer. Påmelding til Trygve Einar Gjerde tlf.53426206

Hvor finner du Vatnar Ungdomssenter?

Det ligger ca 6 km nord for Bø i Telemark. Fra Jernbanestasjonen i Bø er det rett frem gjennom rundkjøring. Etter ca 6 km kommer en frem til en smal bro over en elv og der tar en til høyre rett ned til leirplassen.

 

Velkommen i Jesu Kristi navn.

Det Haugianske Vennesamfunn

 

Høstmøte vil bli på Vossestrand Bedehus ca 19 km nord for Voss den 28-29. sep., se annonse senere.

 

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

Kort om Hans Nielsen Hauge kan du lese her.

Her kan du lese andre utgaver av Haugianeren på nett. E-post til redaktør kan sendes til: post@haugianeren.net