Beskrivelse: logo

NR. 9/10 

September/Oktober 2002

59. ÅRG.

Bevar ditt hjerte!

 

Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet utgår fra det. Ord. 4, 23.

 

Ikke noe er så utsatt for fare og satans angrep som menneskenes hjerte! For likesom vi i gode tider, legemlig spiser og drikkes mye som er usundt for vårt legemlige hjerte så vi tidlig må begynne med diverse medisiner for å styrke hjerte og blodomløpet, så er det også med det åndelige hjerte likedan! Vi lever i en tid med makelighet og økonomisk overflod, det påfører vårt hjerte mange fristelser og åndelige sykdommer. Bønnen og lesningen av Guds Ord avtar og dermed de åndelige vitaminer som skulle styrke hjertet og dra det i en nærmere forening med vår dyrebare Frelser.

Les mer her.

Paul Gerhardts levnetsbeskrivelse

Hva hans Familiebibel forteller oss

Del. 2.  Fortsettelse fra f. nr.

 

Før Paul Gerhardt av Herren ble kalt til tjener i Hans Vingård hadde han i lengre tid vært huslærer i advokat Andreas Bertholds hus i Berlin. Her ble han kjent med Anna Marie Berthold, som var hans elev, og under hans opphold i huset vokste opp til en skjønn, yndig jomfru. I år 1655, da Gerhardt  allerede hadde vært prest i flere år, førte han den fromme Anna Marie hjem som sin ektefelle. Hun  ble en trofast hustru for ham som delte glede og sorg med  sin mann, en rett medhjelp for ham.

 

Les mer her


Forklaring over Evangeliet,

  Alle Helgens dag.

Mat. 5, 1 - 12.

Fra Hans N. Hauges bok  «Sannhets bekjennelse».

 

Og da han så folket, gikk han opp på berget; og da han hadde satt seg, gikk hans disipler til ham. Og han opplot sin munn, lærte dem og sa: Salige er de fattige i ånden; for himmerikets rike er deres. Salige er de som sørger; for de skal trøstes. Salige er de saktmodige; for de skal arve jorden. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdighet; for de skal mettes. Salige er de barmhjertige; for dem skal vises barmhjertighet. Salige er de rene av hjertet; for de skal se Gud. Salige er de fredsommelige; for de skal kalles Guds barn. Salige er de som lider forfølgelse for rettferdighets skyld; for himmerikets rike er deres. Salige er I, når de spotter og forfølger eder og taler allslags ondt mot eder for min skyld, og lyver det. Gled og fryd eder! For eders lønn skal være stor i himlene; for således forfulgte de profetene før eder.

Les mer her
En kort beskrivelse over
Johan Arndts og
Hans Nielsen Hauges endelikt

 

Når det gjelder Johan Arndts sykdom og legemssvakhet, så har han hele vinteren og foråret før hans salige endelikt merket en stor matthet, og på grunn av det ikke kunnet sove skikkelig. Likevel har han alltid selv forrettet sitt embete, noen få dager unntatt. Men den 3. mai ble han sengeliggende. På denne dag holdt han også sin siste preken og det fra den 126. Salme: Da Herren vendte Sions fangenskap om, var vi som drømmende.

Les mer her


Rensk ut den gamle surdeig

Formaning av Luther, 1. Kor. 5, 6-.

 

Formaningen begynner i det 6. Vers  med de ord: Vet I ikke at en liten surdeig gjør hele deigen sur? På disse ord grunner han følgende formaning. Det er en almensetning, som Apostelen Paulus gjerne og ofte benytter som ordspråk; slik og i Gal. 5, 9. Også Kristus anfører av Skriften denne lignelse av deigen og om å gjennomsyre, Mat. 13, 33. For det er surdeigens natur at når det bare kommer en håndfull av den i en deig så gjennomtrenger og syrer den hele deigen. Dette forklarer Paulus her om åndelige saker, både når det anngår lære og livet.

Les mer her


Rettferdiggjørelsen

Den kristne Kirkes hovedartikkel i saliggjørelsens sak

Fra Chr. Scrivers  Sjeleskatt

Del. 2.

 

Fordi vi vet at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovens gjerninger, men ved Jesu Kristi tro, så trodde også vi på Jesus Kristus, for at vi skulle bli rettferdiggjort av Kristi tro og ikke av lovens gjerninger; for intet kjød skal bli rettferdiggjort av lovens gjerninger. Gal. 2, 16.

Les mer her

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

Kort om Hans Nielsen Hauge kan du lese her.

Her kan du lese andre utgaver av Haugianeren på nett. E-post til redaktør kan sendes til: post@haugianeren.net