Beskrivelse: logo

NR. 7/8 

Juli / August 2003

60. ÅRG.

Rettferdiggjort hjem til sitt hus

11. søndag etter trefoldighet.

Luk. 18, 9 – 14.

 

                Men han sa også denne lignelse til noen som stolte på seg selv at de var rettferdige og foraktet de andre: To mennesker gikk opp til tempelet for å be; den ene var en fariseer og den andre en toller. Fariseeren sto for seg selv og ba således: Gud! Jeg takker deg at jeg ikke er som de andre mennesker, eller som denne toller. Jeg faster to ganger om uken,  jeg gir tiende av alt det jeg eier. Og tolleren sto langt borte og ville ikke engang løfte sine øyne opp mot himmelen, men slo seg for sitt bryst og sa: Gud, vær meg synder nådig!

Les mer her.

Vil  også  dere    bort?

10. Søndag etter trefoldighet. Joh. 6, 66-71.

Av fengselsprest A. H. Hval. (Ca. 1880-90).

 

 

            Fra den tid trakk mange av hans disipler seg tilbake og vandret ikke mer omkring med ham. Jesus sa derfor til de tolv: Mon også I vil gå bort? Da svarte Simon Peter ham: Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi har trodd og erkjent at du er Kristus, den levende Guds Sønn! Jesus svarte dem: Har ikke jeg utvalgt eder tolv, og én av eder er en djevel. Men han talte om Judas, Simon Iskariots (sønn); for han var den som siden forrådte ham, enda han var én av de tolv.

Les mer her


Om det femte bud

og

Saktmodighetens øvelse

Martin Luther

 

De fire foran nevnte bud har sine gjerninger i fornuften, det vil si, de tar mennesket til fange, styrer ham og legger ham under seg forat han ikke skal regjere over seg selv, ikke holde seg selv for å være noe, men ha ydmyk selverkjennelse og la seg lede og unngå hovmod.

Les mer her

Rettferdiggjørelsen

Fra Scrivers Sjeleskatt

Del. 7.

 

            Etter at vi nå har betraktet Kristus Jesus i Hans hellige Midler embete, så står det enn igjen at vi også skulle behandle troen. For så vidt som det er nødvendig for vårt nåværende gjøremål (den er allerede i en tideligere preken utførlig beskrevet når det gjelder den rette art og beskaffenhet). Apostelen sier nemlig: Fordi vi vet at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovens gjerninger, men ved Jesu Kristi tro, så trodde også vi på Jesus Kristus, for at vi skulle bli rettferdiggjort av Kristi tro og ikke av lovens gjerninger. (Gal. 2, 16)

Les mer her


Om  omvendelsen

og hvorledes den bør skje

 

Fra boken Guds Viisdom

Av H. N. Hauge

 

            Herren sier hos profeten Joel 2, 12 – 13:  Vend om til meg av hele deres hjerte, med faste og gråt og klage. Sønderriv hjertet, ikke klærne! Vend om til Herren, deres Gud! For han er nådig og barmhjertig, langmodig og rik på miskunn, og han angrer det onde.

Les mer her

Magister Filip Melanchthon’s

Levnetsbeskrivelse

Del  3.

 

Engang var Melanchthon, Luther og noen andre teologer samlet i Torgau for å rådslå med hverandre om den fare som truet kirken. Da de nå allerede lenge hadde samtalt med hverandre uten å komme til ønskelig enighet, ble Melanchthon, som var hjertelig bedrøvet, kalt ut. Da han gikk inn igjen i forsamlingen, kom han tilfeldigvis til å gå gjennom et værelse, hvor der satt tre prestefruer samlet, under sine huslige sysler dikterte de bønner til Gud for sine små barn, om at Han måtte holde oppe den rene lære i Kirken.

 

Høstmøte Karmel, Fredrikstad

18 – 19  oktober

 

Lørdag 18:  Kl. 1200  Åpningsmøte.

 Kl. 1600  Møte.

 Kl. 1900  Møte.

 Kl.  2100 Kveldssamvær.

 

Søndag  19: Kl.  1100 Nattverdgudstjeneste v/ Ludvig Nessa og Anders Griph.

                                                           Kl.  1600 Avslutningsmøte.

 

Den svenske prest Anders Griph deltar på møtene.

Privat innkvartering.   Mat på Karmel eller kafé nær ved.

Påmelding innen 13/10 til Trygve E. Gjerde tlf. 53426206

Vel møtt i Jesu dyrebare navn

 

Det Haugianske Vennesamfunn

 

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

Kort om Hans Nielsen Hauge kan du lese her.

Her kan du lese andre utgaver av Haugianeren på nett. E-post til redaktør kan sendes til: post@haugianeren.net