Beskrivelse: logo

NR. 5/6

Mai / Juni 2004

61. ÅRG.

Å holde Guds befalinger

 

Teksten for 1. Pinsedag, Joh. 14, 15 – 21.

 

            Dersom I elsker meg, da holder I mine befalinger. Og jeg vil be Faderen, og han skal gi eder en annen talsmann, for at han skal bli hos eder evinnelig; den sannhets Ånd som verden ikke kan motta; for den ser ham ikke, kjenner ham heller ikke; men I kjenner ham, for han blir hos eder og skal være i eder. Jeg vil ikke etterlate eder faderløse; jeg kommer til eder.

            Ennå en liten stund, og verden ser meg ikke mer, men I ser meg; for jeg lever, og I skal leve. På den dag skal I kjenne at jeg er i min Fader, og I i meg, og jeg i eder. Den som har mine befalinger og holder dem, han er den som elsker meg; men den som elsker meg, skal elskes av min Fader, og jeg skal elske ham og åpenbare meg selv for ham.

 Les mer her.

Troens natur er å føle synden

 

Fra  Scrivers Sjeleskatt.

 

            Mange mennesker går til kirke og til den hellige nattverd, de sier at de er verken tyver eller kjeltringer, hva mer kan man forlange? Disse er i en farlig tilstand og man må be inderlig at Gud av nåde vil åpne deres øyne, så de kunne få se at de ennå manglet alt og ”at de er elendige og  jammerlige og fattige, blinde og nakne.”.

Les mer her


Om Kristi hellige, sanne legemes høyverdige

Sakrament og om Broderskapene

 

Av M. Luther.

3. del.

 

            For det ellevte: For at altså disiplene skulle bli verdige og skikket til dette sakrament, gjorde Han dem først bedrøvet, foreholdt dem sin avskjed og død, som voldte dem sorg og ve. I tillegg gjorde Han dem svært forferdet, da Han sa at en blant dem ville forråde ham (Mat. 26, 21 ff.) da de var fulle av bedrøvelse og angst, bekymret ved lidelse og forræderiets synd, da var de verdige, og Han gav dem sitt hellige legeme og styrket dem igjen.

Les mer her

Christian Scrivers Levnetsløp

 

Del 3.

 

            Den 2. august 1652 ble Scrivers halvsøster Lucie Kühlmann gift med Magister Christof Trincius, Konrektor ved skolen  i Stendal og Scriver fulgte da sin søster til dette hennes nye hjem. Den unge kandidat preket her flere ganger, og det med slikt inntrykk at Magistraten, ved Trincius’s videre befordring, kalte ham til hans svogers ettermann i konrektoratet. Selv om han bare var 24 år gammel ble han likevel snart der etter den 11. mars 1653 innført som Arkidiakon ved St. Jakob i Stendal. Så var da hans hjertes begjæring oppfylt, og han måtte skrive til sin mor: «Ja, ja dyrebare moder! Din bønn er bønnhørt. Å, min far, kunne du likevel feire denne himmelske stund med din lykkelige, overordentlige benådede sønnLes mer her


HANS NIELSEN HAUGES FORKYNNELSE

 

Man vet ikke mye om Hauges forkynnelse i dag heter det, (sist nevnt i Dagen 150104), og det er nok riktig.

Predikanten Hauge fremheves ofte som en stor leder, i stadig større grad også av samfunnsmessig betydning rent generelt som gründer, industrireiser og opplysningsmann, og han fremheves rett ofte for å ha gitt kvinnene større plass i samfunnet. Dette siste får som regel en overdrevet fremhevet plass, da Hauge ikke ga kvinnene andre betingelser enn de Bibelen selv gir.

Les mer her

Den himmelske Brudgom og Brud

På grunn av den åndelige trolovelse og det åndelige ekteskap skjer den Herre Kristi forening med den troende sjel

Av Johan Arndt, fra Den Sanne Kristendom, 5. bok.

1. del.

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

Kort om Hans Nielsen Hauge kan du lese her.

Her kan du lese andre utgaver av Haugianeren på nett. E-post til redaktør kan sendes til: post@haugianeren.net