Beskrivelse: logo

NR. 9/10

September / Oktober 2004

61. ÅRG.

Vær frimodig, dine synder er deg forlatt!

 

19. søndag etter Trefoldighet, Mat. 9, 1 – 8.

 

            Og han gikk inn i båten og  fór over og kom til sin egen by. Og se, de førte til ham en verkbrudden som lå på en seng; og da Jesus så deres tro, sa han til den verkbrudne: Sønn, vær frimodig, dine synder er deg forlatt! Og se, noen av de skriftlærde sa ved seg selv: Denne spotter Gud. Og da Jesus så deres tanker, sa han: Hvorfor tenker I så ondt i eders hjerter? For hva er lettest å si: Dine synder er deg forlatt? Eller å si:  Stå opp og gå? Men for at I skal vite at Menneskesønnen har makt på jorden til å forlate synder  - da sier han til den verkbrudne: Stå opp og ta din seng og gå til ditt hus! Og han sto opp og gikk bort til sitt hus. Men da folket så det, underet de seg og priste Gud, som hadde gitt menneskene en sådan makt.

 Les mer her.

Den himmelske Brudgom og Brud

 

Av Johan Arndt,

fra Den Sanne Kristendom, 5. bok

2. del.

 

§ 6. Men den er trolovet med Brudgommen, den hører hvorledes Han innvortes roper og kaller på den: Stå opp og kom, min kjæreste! Du min fagre, så kom da! Min due i klippens kløfter, i fjelltindens ly! La meg se din skikkelse, la meg høre din røst! For din røst er blid og din skikkelse fager. Høy. 2, 13 – 14. Men bruden, som er blitt syk av den hjertegripende, liflige samtale, sier av kjærlighet: Min sjel smeltet likesom i mitt liv, da min kjæreste talte. Min elskede er for meg en myrrabusk som hviler mellom mine bryster. Min elskede er for meg en blomsterklase fra hennabusken i en-Gedis vingårder.

Høy. 1, 12 – 14.

Les mer her


Mikaels  Dag.

Leksjetekst Joh. Åp. 12, 7 – 12.

Hans N. Hauge.

 

Og det ble strid i himmelen: Mikael og hans engler stred mot dragen. Og dragen stred og dens engler; men de maktet ikke, heller ikke ble deres stad mer funnet i himmelen. Og den store drage  ble kastet ned, den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan, han som forfører det hele jorderike; han ble kastet ned på jorden, og hans engler ble kastet ned med ham. Og jeg hørte en høy røst i himmelen som sa: Nå er saliggjørelsen og makten og riket blitt vår Guds, og myndigheten hans Salvede; for våre brødres anklager er kastet ned, han som anklager dem for vår Gud dag og natt. Og de har vunnet over ham ved Lammets blod og sitt vitnesbyrds ord; og de elsket ikke sitt (eget) liv inntil døden.

Les mer her

Presten  Dick’s  omvendelse

 

Litt om haugianeren Hans Lingjerde virksomhet.

Fra boken: Kristenliv i Romsdalen.

 

Det var 13. dag jul 1851. Lingjerde hadde holdt møte på Sodnak sogn (Romsdalen). Etterpå kom der to menn i fremmed drakt bort for å hilse på han. De talte også en annen dialekt enn man hadde der på stedet. De var fra Oppdal og hadde reist de 10 – 12 mil hit for å treffe ham. Nå skulle de spørre ham fra de troende der, ”om han ikke kunne finne seg i å følge dem” og tale Guds Ord i deres bygd.

Men Lingjerde hadde nettopp reist og talt så lenge i ett strekk at han følte seg aldeles utslitt, og  nå hadde han bestemt at dette møte på Sodnak skulle være det siste denne gang før han reiste hjem til Luster.

Men de fremmede gav seg ikke. Les mer her


Mikaels  Dag

Evangelieteksten, Mat. 18, 1 – 10.

Av Hans N. Hauge.

 

På den samme tid gikk disiplene til Jesus og sa: Hvem er den største i himmerikets rike? Og Jesus kalte et barn til seg og stilte det midt iblant dem og sa: Sannelig sier jeg eder: Uten at I omvender eder og blir som barn, kommer I ingenlunde inn i himmerikets rike. Derfor, den som fornedrer seg selv som dette barn, han er den største i himmerikes rike. Og den som tar imot et sådant barn i mitt navn, tar imot meg. Men den som forfører en av disse små som tror på meg, for ham var det bedre at det var hengt en møllesten om hans hals, og han var senket i havets dyp.

Les mer her

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

Kort om Hans Nielsen Hauge kan du lese her.

Her kan du lese andre utgaver av Haugianeren på nett. E-post til redaktør kan sendes til: post@haugianeren.net