Beskrivelse: logo

 

NR. 3 / 4

Mars / April 2007

64. ÅRG.

Kjærligheten til de hellige

Epistelen på 1. påskedag

Av Matheus Holte, Haugianeren 1949.

 

            Ef. 1, 15 – 22: Derfor, etter at også jeg har hørt om eders tro på den Herre Jesus og om eders kjærlighet til alle de hellige, holder jeg ikke opp med å takke for eder når jeg kommer eder i hu i mine bønner, at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Fader, ville gi eder visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om ham – eders hjertes opplyste øyne – så I kan kjenne hvilket håp det er han kalte eder til, og hvilken rikdom på herlighet hans arv er i de hellige, og hvor overvettes stor hans makt er mot oss, som tror etter hans veldige krafts virkning, som han virket i Kristus da han oppreiste ham fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himlene, langt over enhver makt og myndighet og velde og herredom og alt navn som nevnes ikke bare i denne verden, men også i den kommende, og han la alt under hans føtter og ga ham som hoved over alle ting til menigheten. 

Les mer her.

Det evige livs visshet

Fra Scrivers ”Sjeleskatt” 5. bok

9. del.

 

La oss også nå betrakte noen vitnesbyrd av profetene: Esaias sier: ”Herren skal oppsluke døden til seier (utrydde, tilintetgjøre, nedsenke, drukne den). Og Herren Herren skal tørke tårene av alle ansikter. Kp. 25, 8. At dette herlige løfte også har med den Herre Jesu nåderike å gjøre, vil jeg gjerne innrømme. Men at dens fyndige Ord ser videre ut og først i herlighetens rike ville vise seg i sin fulle kraft, Joh. Åp.

Tillater oss ikke å tvile om det, når han sier: Gud skal avtørre hver tåre av deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg, heller ikke skrik, heller ikke pine skal være mer; for de første ting er veket bort. Kp. 21, 4. På samme måte forholder det seg med noen andre skriftsteder: Rettferdighetens verk skal være fred. Og rettferdighetens frukt skal være ro og trygghet til evig tid. Mitt folk skal bo i fredens bolig og i trygghetens telter og på sorgfrie hvilesteder. Es. 32, 17 – 18. Herrens forløste skal vende tilbake og komme til Sion med frydesang.

Les mer her

Ransak oss, Gud!

 

Vi er truet av en tredje verdenskrig, og angsten sniker seg inn på oss. Hvordan skal det gå med våre nærmeste, og med vårt folk og med den hele verdens befolkning? Jesus talte om alvorlige tider som ville komme, og i Johannes åpenbaring leser vi om fryktelige ting som skal komme over verden.

Les mer her

 

 


Erstatningsteologi og forkynnelsen

Av Johan I. Holm.

(Hentet fra Dagen 12/3-07.)

 

            For noen år siden hørte jeg en kvinnelig forkynner i en evangelisk luthersk forsamling tale over de kjente ordene i Heb. 8, 9 – 11. ”… ikke etter den pakt som jeg gjorde med deres fedre på den dag da jeg tok dem ved hånden for å føre dem ut av Egyptens land; for de blev ikke i min pakt, og jeg brydde meg ikke om dem, sier Herren.

Les mer her

 

Den hvite rettferdighets drakt

Evangeliet på 1. Påskedag Joh. 20, 1 – 10.

 

Men på den første dag i uken kom Maria Magdalena tidlig til graven, mens det ennå var mørkt, og så at stenen var tatt bort fra graven. Da løp hun, og kom til Simon Peter og til den andre disippel, han som Jesus elsket, og sa til dem: De har tatt Herren ut av graven, og vi vet ikke hvor de har lagt ham. Da gikk Peter og den andre disippel ut, og de kom til graven. Men de to løp sammen, og den andre disippel løp foran, hurtigere enn Peter, og kom først til graven. Og da han kikket inn, så han linklærene ligge der; men gikk dog ikke inn. Da kom Simon Peter som fulgte ham, og gikk inn i graven og så linklærene ligge der, og at svededuken, som hadde vært på hans hode, ikke lå sammen med linklærne, men sammensvøpt på et sted for seg selv. Derfor gikk da også den andre disippel inn, han som var kommet først til graven, og han så, og han trodde; for de forstod ennå ikke Skriften at det burde ham å oppstå fra de døde. Disiplene gikk derfor atter hen til sitt.

Les mer her

Beskrivelse: BD21315_

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

Kort om Hans Nielsen Hauge kan du lese her.

Her kan du lese andre utgaver av Haugianeren på nett. E-post til redaktør kan sendes til: post@haugianeren.net