Beskrivelse: logo

 

NR. 7 / 8

Juli / August 2007

64. ÅRG.

Evangeliet på 9. søndag etter trefoldighet

Fra H. N. Hauges Postille.

Luk. 16, 1 – 9.

Men han sa også til sine disipler: Det var et rikt menneske som hadde en husholder, og han ble omtalt for ham som en der ødte hans gods. Og han kalte ham og sa til ham: Hva er dette jeg hører om deg? Gjør regnskap for din husholdning! For du kan ikke lenger forestå huset. Men husholderen sa ved seg selv: Hva skal jeg gjøre siden min herre tar husholdningen fra meg? Jeg makter ikke å grave, jeg skammer meg ved å tigge. Jeg vet hva jeg vil gjøre, for at de skal ta imot meg i sine hus når jeg blir avsatt fra husholdningen. Og han kalte til seg én for én av sin herres skyldnere, og sa til den første: Hvor meget er du min herre skyldig? Men han sa: Hundre fat olje. Og han sa til ham: Her har du ditt brev, og vær snar og sett deg, skriv femti! Deretter sa han til en annen: Men du, hvor meget er du skyldig? Men han sa: Hundre mål hvete. Og han sa til ham: Ta ditt brev og skriv åtti! Og herren roste den urettferdige husholder fordi han handlet klokt; for denne verdens barn er klokere mot sin egen slekt enn lysets barn. Og jeg sier eder: Gjør eder venner ved den urettferdige mammon, for at, når I farer herfra, de skal ta imot eder i de evige boliger.

 

Les mer her.

Vingårdsarbeidere

11. s. e. Trefoldighet.

 

Men hva tykkes eder? Et menneske hadde to sønner, og han gikk til den første og sa: Sønn, gå i dag og arbeid i min vingård. Men han svarte og sa: Jeg vil ikke; men siden angret han det og gikk.

Og han gikk til den andre og sa likeså. Han svarte og sa: Herre, jeg vil, men gikk ikke. Hvem av de to gjorde Faderens vilje? De sa til ham: Den første. Jesus sa til dem: Sannelig sier jeg eder: Tollere og skjøger går før eder inn i Guds rike. Mat. 21, 28 – 31.

Les mer her


Hans Nielsen Hauges trosbekjennelse

 

            Min trosbekjennelse er altså i korthet den: At Jesus Kristus er veien, livet og sannheten til salighet, så Han er deres Frelser som annammer (mottar) Ham i sitt hjerte – eller med andre ord, åpner sitt hjerte for Den Hellige Ånd – overveier Jesu Ord, og vender sitt sinn, lyst og attrå til de 10 budord – har sitt eneste ønske å behage Gud, og derved å gi Guds Ånd rom i sitt hjerte til å virke den levende tro deri.

Les mer her


Femte sendebrev.

Av Johan Arndt.

Utdrag av en svarskrivelse av 28. jan. 1621.

Til

Den høybårne Fyrste og Herre August den yngre, Hertug av Brunsvig og Lüneburg.

Les mer her

 

EN MORS SISTE BØNN

Og det underlige store den virket.

Innsendt til Haugianeren 1950 av Judith Sandvik, Frosta.

 

            En vakker søndagsmorgen for mange år siden, mens solen sendte sine vederkvegende  stråler ned over jorden og kirkeklokkenes toner lød ut over land og by for å minne folket om at det var tid til å gå og høre Guds Ord, vandret åtte studenter langs bredden av en elv som munner ut i floden Potomac i nærheten av Washington.

Les mer her

 

 


Den hellige krig

Av John Bunyan.

 

            (John Bunyans mest kjente bøker er: Pilegrims Vandring og Den Hellige krig. Den siste bok som vi her skal sitere et kort utdrag fra omhandler djevelen eller Diabolus kamp mot byen Menneskesjel. Denne kamp ble for det meste rettet mot en av Menneskesjels porter, Øreporten. Red anm.)

Les mer her

 


Sjette sendebrev.

Av Johan Arndt.

Utdrag av et annet svar av 29. jan. 1621.

 

Til før nevnte Hertug August den yngre.

Høybårne  osv.

Les mer her

 

 

Hva Herren kan utrette ved et brev

Fra Haugianeren august 1945.

 

            Robert M. Cheyne ble født i Edinburgh den 21. mai 1813. Han ble meget påvirket av sin bror David som fikk en salig død. Synd, død og helvete foruroliget ham dag og natt etter broren var død. I sin dagbok 8. august skriver han: ”Jeg vil aldri spille kort mer – alt hva jeg gjør er synd.”

Les mer her

Beskrivelse: BD21315_

 

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

Kort om Hans Nielsen Hauge kan du lese her.

Her kan du lese andre utgaver av Haugianeren på nett. E-post til redaktør kan sendes til: post@haugianeren.net