Beskrivelse: logo

 

NR. 11 / 12

November / Desember 2007

64. ÅRG.

FREDSFYRSTEN

 

            Kongespir skal ikke vike fra Juda, ikke herskerstav fra hans føtter, inntil fredsfyrsten kommer og folkene blir ham lydig. 1 Mos. 49, 10.

            Da Jakob gir sine sønner denne profeti, og forutsier for enhver av dem hva som skal skje i deres ætt, så sier han først i v. 1 – 2: Kom sammen, så vil jeg forkynne dere hva som skal hende dere i de siste dager. Kom sammen og hør, Jakobs sønner! Hør på Israel, deres far.

            Det er viktig for oss i dag og legge merke til dette: Det bibelske budskap, Guds Ord, kom den gang fra Israel, eller Jakob, de 12 stammers far. Guds Ord til deg og meg fra Israel Guds løftesland, det hellige land! Israels budskap til sine sønner om Juda stamme, om Fredsfyrsten, Messias, sikter til både Kristi første og annet komme.

Les mer her.

                En julehilsen

                     Fra Sveinung Sannesmoen

                         Haugianeren 1949.

 

 

I denne søte Juletid Tør man seg rett fornøye,

Og bruke all sin kunst og flid Guds nåde at opphøye,

Ved ham som er i krybben lagt,

Vi vil av ganske sjelemakt

I ånden oss forlyste,

Din lov skal høres, Frelsermann,

Så vidt og bredt i verdens land,

At jorden den skal ryste!

Les mer her


Om den underfulle hemmelighet, at Guds Sønn er blitt menneske

 

Fra J. Arndts Den Sanne Kristendom

5. bok 3.part 2kp.

Del 1.

 

1. Den himmelske Fader hadde fra evighet av bestemt sin Sønn til en Frelser og Saliggjører for menneskeslektens beste. Han knyttet ikke da løftet om denne salighet bare til sin Sønns guddom, men også til kvinnens sæd, som skulle knuse slangens hode, 1 Mos. 3, 15, og til Abrahams sæd, der alle folkeslag skulle bli velsignet.

Les mer her

Israels forløsning

nærmer seg!

Hva Esaias kp. 60 sier om dette.

 

Stå opp, bli lys! For ditt lys kommer, og Herrens herlighet går opp over deg, v.1.   Dette er sagt om Jerusalem! Araberne som bodde i denne by og hadde okkupert den, har nå måttet gi det meste fra seg til Jødene. Dette måtte skje før Jesu komme til Oljeberget.

Les mer her


Hva Bibelen og Luther sier om Sodomas synd.

                                                     

Fra Luthers utleggelse av 1. Mosebok.

 

Men Sodomas menn var onde og syndet grovt mot Herren. 1 Mos. 13, 13.

Å, hvilken skjønn lovprisning er da dette for et så edelt og velsignet land! Moses kalte det nå et Guds paradis og sammenlignet det med Egyptens land. Men hva for folk er det som bor i det? Onde skjelmer og store syndere. Slik bor djevelens barn i Guds paradis, og på de beste og feteste steder av hele jordens krets bor de aller verste og skjendigste mennesker.

Les mer her

 

Evangeliske levnetsregler

 

Av. Hans N. Hauge.

Siste del.

 

3. Betrakt flittig hva kjærlighet den Herre Jesus Kristus har hatt til deg, idet han har latt seg så elendig martre og pine i stedet for deg, og be Ham at han vil gi deg kraft til å elske Ham hjertelig igjen. – For der ligger mest makt på Jesu kjærlighet – hvor denne er, der kan en overvinne allting – og hvor den mangler, der er ingen sann gudsfrykt.

Les mer her

 

Beskrivelse: BD21315_

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

Kort om Hans Nielsen Hauge kan du lese her.

Her kan du lese andre utgaver av Haugianeren på nett. E-post til redaktør kan sendes til: post(a)haugianeren.net