Beskrivelse: Beskrivelse: logo

 

NR. 1 / 2

Januar / Februar 2008

65. ÅRG.

Det brusende hav

Evangeliet på 4. s. etter Kristi åpenbaring

Mat. 8, 23 – 27.

 

            Og han gikk i båten, og hans disipler fulgte ham. Og se, det ble en stor storm på sjøen, så båten ble skjult av bølgene; men han sov. Da gikk hans disipler til ham, vekket ham og sa: Herre frels oss, vi går under! Og han sa til dem: Hvorfor er I redde, I lite troende? Da stod han opp og truet vindene og sjøen, og det ble ganske blikkstille. Men menneskene undret seg og sa: Hva er det for en, som både vindene og sjøen er lydig?

Les mer her.

Evangeliet på 2. søndag etter hellige tre konger

Joh. 2, 1 – 11.

Fra Hans Nielsen Hauges Postille.

 

            Og på den tredje dag ble det holdt et bryllup i Kana i Galilea, og Jesu mor var der. Men også Jesus og hans disipler var budne til bryllupet. Og da de manglet vin, sa Jesu mor til ham: De har ikke vin. Jesus sa til henne: Kvinne, hva har jeg med deg å gjøre? Min time er ennå ikke kommet. Hans mor sa til tjenerne: Hva han sier eder, det skal I gjøre. Men der var seks vannkar av sten, satt (frem) etter jødenes renselsesskikk, hvert holdt to eller tre anker. Jesus sa til dem: Fyll vannkarene med vann! Og de fylte dem inntil øverste (kant). Og han sa til dem: Øs nå og bær til kjøkemesteren! Og de bar frem. Men da kjøkemesteren smakte vannet som var blitt til vin, og ikke visste hvor det kom fra; - men tjenerne som hadde øst vannet, de visste det, - kalte kjøkemesteren på brudgommen og sa til ham: Hvert menneske setter først den gode vin frem, og når de er blitt drukne, da den ringere; du har gjemt den gode vin inntil nå. Denne begynnelse på (sine) tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea og åpenbarte sin herlighet; og hans disipler trodde på ham.

Les mer her


 

Om den underfulle hemmelighet,

at Guds Sønn er blitt menneske

Fra J. Arndts Den Sanne Kristendom 5. bok 3.part 2kp. Del 2.

Les mer her


Gud selv taler med oss

ved sitt ord

Martin Luther

 

Når dette er sant at Gud taler med oss ved den hellige Skrift, og du likevel tviler på Hans tale, så må du i ditt hjerte holde Ham for en løgner, som taler noe uten å holde det.

 Les mer her


Dr. Martin Luthers forklaring over den 51. salme

Innledning over den 51. salme.

Om denne salme i alminnelighet

og dens tittel.

Del. 1.

 

1.                  Jeg har påtatt mig å forklare denne salme, fordi den lærer om omvendelsen. 

Les mer her

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

E-post til redaktør kan sendes til: post@haugianeren.net