Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: logo

 

NR. 7 / 8

Juli / August 2008

65. ÅRG.

Jesus gråt over byen

10. søndag etter trefoldighet

Luk. 19, 41 – 48.

 

Og da han kom nærmere og så byen, gråt han over den og sa: Om du dog også visste på denne din dag, hva som tjener til din fred! Men nå er det skjult for dine øyne. Derfor skal de dager komme over deg, da dine fiender skal kaste en voll opp omkring deg og inneslutte deg og trenge deg fra alle kanter, og jevne deg med jorden, og dine barn i deg, og ikke la sten (være tilbake) på sten i deg, fordi du ikke kjente din besøkelsestid. Og han gikk inn i templet og begynte å drive ut dem som solgte og kjøpte der, og sa til dem: Det er skrevet: Mitt hus skal være et bedehus; men I har gjort det til en røverhule. Og han lærte daglig i templet. Men yppersteprestene og de skriftlærde og de første blant folket søkte å få tatt ham av dage. Og de fant ikke ut hva de skulle gjøre; for hele folket hang ved ham og hørte ham.

Les mer her

Elling Eielsen

Fra: Den Kristelige Lægmand.

 

Fra legfolkets rike drog Eielsen ut

og havnet hos oss her i vesten.

Han kom med godt budskap fra Herren sin Gud,

han vitnet for legmann og presten.

Hans tale var yndig og krydret med salt,

hans mål var kun ett: Å oppbygge.

Men ofte når denne Guds mann hadde talt,

man så blot en legfolkets skygge

 

Les mer her


Dr. Martin Luthers forklaring over

den 51. salme

Del 4.

 

30.     Derfor taler denne salme om syndens rot og hovedkilde, nemlig at vi er unnfanget og født i synd.

Les mer her


Elsker vi Gud over alt?

Joh. 21, 15 – 17.

Simon, Jonas’ sønn, elsker du meg?

 

Av. Matheus Holte.

Den Kristelige Lægmand 1934.

 

Dette er et alvorlig samvittighetsspørsmål. Har ikke den gode Gud, vår Fader, rett til å spørre oss om det? Ingen har gjort oss så mye godt som Gud. Ingen har derfor mer rett til vår kjærlighet enn Han.

Kjære leser! Elsker du Gud? Elsker jeg Gud? Den som ikke elsker den Herre Jesus, over ham være forbannelse!  1 Kor. 16, 22.

Les mer her

Et minne om pastor

Elling Eielsen

Og åpningen av hans

gamle hjem.

 

Fra: Den Kristelige Lægmand.

1933.

 

Som alle ”Lægmanden”s lesere vet, så har der i de senere to a tre år vært arbeidet for å flytte og reparere Elling Eielsens hus fra Jefferson Prairie til Heggs Memorial Park eller inn til parken. Dette arbeid ble utført sist vinter og vår. En minnefest om pastor Elling Eielsen og åpning av dette gamle hus ble holdt den 30. juli 1933.

Les mer her


 

Mor, taler han om deg?

Fra Den kristelige Lægmand, 1933.

 

En mor og hennes lille datter satt sammen og hørte en preken. Predikanten talte om lydighet mot Gud i det daglige liv. Han talte også om hvorledes mange foreldre forsømte både sine timelige og åndelige plikter og hvorledes de kan gå til sengs kveld etter kveld uten bruk av Guds Ord og bønn og begynner neste dag på samme måte. Den lille piken hørte etter hvert ord med oppmerksomhet. Og så slo det henne: Dette var nettopp slik som i hennes hjem. Derfor så hun opp på sin mor og spurte: ”Mor, taler han om deg?”

Som en pil traff disse ord morens hjerte. Hun svarte ikke; men om kvelden bøyde hun sine knær, bekjente sin synd og bad om kraft til å oppfylle sine plikter både mot seg selv og barneflokken.

Holdes der dagelig husandakt i ditt hjem, kjære leser?

 

 

Er der ennå spor etter Elling Eielsen i Amerika?

 

           Min hustru og jeg fikk det privilegium å være i Amerika en måned, fra 7. april til 8. mai dette år. Amerika er et stort land med romslig frihet og stort ansvar for den enkelte person. Det som vi opplede der denne måned vil ha sine spor i vår sjel livet ut. Men fant vi spor etter Elling Eielsen? Ja, vi gjorde det! Det var på den siste del av turen i Minnesota at vi fant disse. Den første tiden var vi i California og der var vi vitne til mye kristen virksomhet.

Les mer her

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

E-post til redaktør kan sendes til: post@haugianeren.net