Beskrivelse: Beskrivelse: logo

 

NR. 11 / 12

November / Desember 2008

65. ÅRG.

Saliggjørelsens Horn

1. søndag etter jul. Luk. 1, 68 – 75.

 

Lovet være Herren, Israels Gud, for han har besøkt og forløst sitt folk! Og han har oppreist oss et saliggjørelsens horn i Davids sin tjeners hus, slik som han talte ved sine hellige profeters munn fra fordums tid: Frelse fra våre fiender og fra alle deres hånd som hater oss, å gjøre barmhjertighet mot våre fedre og komme sin hellige pakt i hu, etter den ed han svor vår far Abraham: Å gi oss – når vi var forløst fra våre fienders hånd, - å tjene ham uten frykt, i hellighet og rettferdighet for hans åsyn alle våre dager.

Sakarias sin lovsang er en velsignet tekst og du må gjerne lese de siste vers som omhandler døperen Johannes sitt virke for Herren.

Les mer her

Den døende trommeslager

 

       To eller tre ganger i mitt liv har Gud i sin nåde rørt ved mitt hjerte, og to ganger før min omvendelse var jeg under dyp påvirkning.

            Under den amerikanske krig var jeg lege i De For­ente Staters armé, og etter slaget ved Gettysburg var det mange hundre sårede soldater i mitt hospital, og dem var det tjueåtte som var så alvorlig så­ret at de trengte min hjelp med én gang. Noen måt­te få føttene amputeret, noen en arm og andre både en arm og en fot. En av de siste var en gutt som bare hadde vært tre måneder i tjenesten, og da han var for ung til å bli soldat, var han blitt innrullert som trommeslager. Da min assistentlege og forvalteren ville gi ham kloroform før amputasjonen, vendte han hodet sitt til siden og nektet bestemt å ta det. Da forvalteren sa at det var legens ordre, sa han: ”Send legen til meg!”

Les mer her

En brudesang om Kristus og Hans kirke

Av Johan Arndt.

 

Mitt hjerte strømmer over med god tale; jeg taler (en sang) jeg har gjort om en konge, min tunge en snarskrivers penn. Du er fagrere enn menneskenes barn, det er nåde utøst på dine lepper; derfor har Gud velsignet deg evindelig. Sal. 45, 1 – 2.

Les mer her


Hans Nielsen Hauges

Reiser,

viktigste Hendelser og Tildragelser

Nr. 1

           I det første skrift som jeg foretok meg å skrive til lærdom for andre, forfattet jeg også min egen Løbebane, om hva som hadde hendt meg inntil mitt 25 år, som jeg fylte i år 1796.

Les mer her

 

Luthers fortale til Johan Spangenbergs Postille

 

Apostelen Paulus skriver hist og her i sine brev at vår Herre Kristus er en hemmelighet, et mysterium. Likeså må vel som han skriver til menigheten i Efesus 5, 32, også den hellige kirke med sin Brudgom, Kristus, kalles en hemmelighet.

Les mer her


                    Julesalme av Hans Nielsen Hauge

 

                                Melodi: Ett er nødig, dette ene.

Skrevet i arresten etter at han ble fengslet i 1804.     Les sangen her

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

E-post til redaktør kan sendes til: post@haugianeren.net