Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Description: logo

NR. 1/2

Januar / Februar 2011

68. ÅRG.

4. Søndag etter hellig-tre-konger

 

Kort utdrag fra Lars Lindrots Postille.

 

Jeg kommer fra et brusende hav opp på den rette gledens strand. 

Dette er en frimodig bekjennelse av et troende Guds barn i dets siste timer. Men den tar i høyeste grad feil som tenker at disse ord kunne anvendes på ethvert menneske som dør i kristenheten. Nei, nei, det er ikke så vel, for den som dør uten anger, uten tro og uten helliggjørelse, den som dør midt i sine synder, uomvendt og uberedt, han kommer nok fra et brusende hav, men på den rette gledesstrand kommer han visst ikke. Nei, om et slikt menneske kunne tale i dødens stund og si i hva for en havn han kaster anker for hele evigheten, så skulle han forandre våre inngangsord på en skrekkelig måte: Akk, jeg, jeg fordømte sjel som har tjent satan og vært hans trell, jeg kommer fra et brusende hav til et annet, som bruser enda verre i et ild og svovelhav.

 Les mer her.

Sirkulære fra

Kirken i Smyrna om Polykarps martyrdød

 

Del. 3.

 

”Jeg har ville dyr”, sa Prokonsulen, ”for dem kaster jeg deg, dersom du ikke besinner deg.” ”Kall dem hit”, svarte Polykarp, ”for vi holder fast ved ikke å befinne oss slik at vi går over fra det Gode til det onde, men å vende fra det onde til det Gode er riktig.” – ”Bekymrer du deg ikke for dyrene, lar jeg deg fortære av ild, dersom du ikke omvender deg.” – ”Du truer med en ild som brenner en kort stund og snart slukkes, for du kjenner ikke den tilkommende doms og den evige straffs ild, som venter de ugudelige! Men hvorfor venter du? Kom med hva du vil.”

Les mer her


Hans Nielsen Hauges reiser

 

Del. 13.

 

94. Det var imidlertid innhentet attester fra de høyeste embetsmenn og noen andre øvrighetspersoner hele landet omkring angående min moralske vandel, sedelighet, virksomhet og lydighet mot øvrighet og lovene, samt virkninger det hadde vist på dem jeg hadde blitt kjente med.

Les mer her

Om selvprøve og syndsbekjennelse

Av Madam Guion.

 

Selvprøve skulle alltid komme foran syndsbekjennelser og dens natur og måte skulle tilsvare sjelens tilstand. Hva de sjeler har å gjøre som, er kommet til den tilstand vi nå behandler, er å legge deres sjel åpen for Gud, som ikke vil unnlate å opplyse dem, og gjøre dem i stand til å se deres feils beskaffenhet.

 Les mer her


De tolv ganger tolv tusen beseglede

og deres tolv kjennetegn

 

Åp. 7. kp; 14, 1 – 5; 15, 2

Av. N. P. Wetterlund.

                                                     .

            Det er to skarer apostelen ser, en stor skare, som ingen kunne telle – den står innfor Guds trone i herligheten; og en mindre skare – det er den stridende forsamling her på jorden, det åndelige Israel, den hellige gjenlevende. Vi ser at denne skare til alle tider er en liten skare, men vi hører også at det er en opptalt skare. Gud har talt dem opp hver og en, ingen av dem er glemt innfor Ham, Han har vernet om hver enkelt iblant dem. 

Les mer her

En forsmak på Herligheten!

Evangeliet på 6. søndag etter hellige tre kongers dag

 

Mat. 17, 1 – 9.

 

Og seks dager deretter tok Jesus Peter og Jakob og hans bror Johannes med seg og førte dem avsides opp på et høyt berg. Og han ble forvandlet for dem, og hans ansikt skinte som solen, og hans klær ble hvite som lyset. Og se, Moses og Elias viste seg for dem og talte med ham. Da tok Peter til orde og sa til Jesus: Herre, her er det godt for oss å være; vil du, så skal vi gjøre tre boliger her, en til deg og en til Moses og en til Elias. Mens han ennå talte, se, da ble de overskygget av en lysende sky, og se, det kom en røst fra skyen som sa: Denne er min Sønn, den elskelige, i hvem jeg har velbehag; hør ham! Og da disiplene hørte det, falt de ned på sitt ansikt og fryktet meget. Og Jesus gikk frem, rørte ved dem og sa: Stå opp, og frykt ikke! Men da de oppløftet sine øyne, så de ingen uten Jesus alene. Og da de gikk ned av berget, bød Jesus dem og sa: I skal ikke fortelle noen om dette syn, før Menneskesønnen er oppstaden fra de døde.

Les mer her


De ubesvarte spørsmål?

 

Tone: O skjønne håp.

 

O, kjære sjel som om i verden vanker

og ei har funnet fred i sjel og sinn.

Så er der en som på ditt hjerte banker.

Og åpne da og slipp din Frelser inn.

 

Her er så mange ubesvarte spørsmål

men engang skal det klarne i vårt sinn.

Guds ord er lys på veien her i livet og lykt

for foten der hvor hen vi går!

 

Så mang en sorgens tårer ofte rinner når

kors og motgang krysser veien din

Men etter vinter kommer vår og sommer.

Når høsten kommer sankes grøden inn.

 

Og mange kjære har gått over grensen, -

i tro på Han som dyrt har oss forløst.

Og snart så kommer dagen Han oss henter.

Da skal vi frydes i all evighet.

 

Teia Grønnerud

 

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

E-post til redaktør kan sendes til: post@haugianeren.net