Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Description: logo

NR. 2

Mars / April 2013

70. ÅRG.

Lektien på bededag.

Fra Hans N. Hauges Postille.

Es. 55, 6 –7.

 

Søk Herren mens han er å finne, kall på ham den stund han er nær! Den ugudelige må forlate sin vei og den urettferdige sine tanker og omvende seg til Herren, så skal han forbarme seg over ham, og til vår Gud, for han vil gjerne forlate alt. Es. 55, 6 –7.

Her har vi korte ord å betrakte. Akk! At der måtte bli, det Herrens forkortede Ord på jorden, Rom, 9, 28, som dere ville lyde og motta til å forkorte deres synder og vende om til meg, alle jordens ender og bli frelste, Es. 45, 22. Søke Herren mens Han finnes nå i nådens tid. For da det heter: I dag, om i hører hans røst, at Han tilbyr sin nåde, og legger frem for dere hva dere skal gjøre og lade, forherd ikke eders hjerter som i forbitrelsen på fristelsens dag, Heb. 3, 8, av de vantro. La oss derfor ta vår teksts Ord og legge dem på hjerte, så har Han lovet å la seg finne, Jer. 29, 13. Når vi vandrer med Ham, da vil Han og vandre med oss. Men når vi forlater Ham, så vil Han og forlate oss. 2 Krøn. 15, 2.

 Les mer her.

Nyevangelismen

Av Pastor Storjohan.

Del 7.

Hvilke beviser har nå Nyevangelismen for sin lære?

 

Men jeg formaner eder brødre, å gi akt på dem som volder splid og anstøt imot den lære som I har lært, og vik bort fra dem. Rom. 16, 17.

Les mer her


Hva er islam?

 

Skal vi kunne svare på det så må vi se på hva de lærer og hvilket opphav islam har. En av de fremste eksperter på islam er Dr. Robert Mory. Han har skrevet boken «Den Islamske Invasjon».

Les mer her


Ekteskap

-ikke homseskap

Fra bladet «På Kirkens Grunn

 

Du skal ikke ligge med en mann slik som en ligger med en kvinne. Det er en styggedom. 3. Mos. 18, 22

Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. Gud velsignet dem og sa til dem: «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere!» 1. Mos. 1, 27 – 28.

Forholdet mellom mann og kvinne gjør at livet går videre. Homseskap slipper dødskreftene løs og er en sikkerhetsrisiko for land og folk. Vi husker alle Sodoma og Gomorra! 1. Mos. 19.

 

Eksilkirkens klare råd er:

 

Til de ugifte:

Ikke gift deg i statskirken, ei heller hos byfogden eller hos andre som fungerer som statens forlengede arm! Intet fornuftig menneske bør gifte seg under den nye uloven.

 

Til de gifte:

Ikke la ditt ekteskap likestilles med homseskap. For homseskap er ikke ekteskap. Ekteskapet er velbehagelig for Gud, Herren, mens homoseksualitet er en styggedom i Guds øyne.

Ingen ektefolk må derfor finne seg i at deres ekteskap blir sammenblandet med og klassifisert som homseskap.

 

Til Prester, forstandere og andre vigselsmenn:

Ingen bør ha noe med forvaltningen av den nye ekteskapsloven å gjøre. Frasi deg vigselsretten! Men fortsett frimodig med vigsling av kvinne og mann i Guds navn som Guds tjener frigjort fra statens demoni.

Ingen kristne må ha noen befatning med denne nye uloven. For det er en vanhellig lov. Den er både naturstridig og bibelstridig.

                                                                                                  Mer om dette i n.nr.

 

Luthers liv.

Av Philip Melanchton.

Fra Den kristelige Lægmand 1908.

1.   FORORD.

 

Den ærverdige mann Martin Luther hadde gitt oss det håp, at han i fortalen til denne annen del av sine skrifter, selv skulle fortelle både om sitt levnet og hva som har ledet til hans kamper. Det hadde han også gjort dersom han ikke, før enn denne del av hans skrifter var trykket ferdig, var blitt kalt bort fra dette dødelige liv til evig samfunn med Gud og den himmelske Kirke.

 Les mer her


Festningen Koburg, 28. April 1530

 

Til Luthers Bordfæller

 

(Etter Kurfyrstens avreise brukte Luther tiden til å skrive en hel del brever, og i mange av disse går fortellingen om Fugleriksdagen igjen. To av hans bordfæller, Veit Dietrich og Cyriakus Kaufmann, var hos ham (se ovenfor), de andre er brevet rettet til. I sitt brev til Melanchthon fem dager før, skrevet i Koburg, avslutter Luther slik: Fra Fuglenes Rike, klokken 3 (om ettermiddagen)).

 

Nåde og fred i Kristus, kjære Herrer og venner!

Les mer her


Rop ut en faste!

I anledning av at den likekjønnede «ekteskapslov» skulle innføres i Danmark, fikk jeg følgende fra en venn:

03-05-2012

UDRÅBT FASTE? MED HVILKEN RET? Enkelte har spurgt, hvem der har givet mig tilladelse til fra d. 4.-6. maj at ’udråbe en Ester-faste’ for vor dronning med henblikmajestætens underskrift på den kgl. forordning for homovielser i kirken? – For et par uger siden modtog jeg dette ord fra Skriften: ” hen og kald alt Guds folk sammen og hold faste for mig, således at I hverken spiser eller drikker dag eller nat i tre dage… derefter vil jeg (sagde dronningen) gå ind til kongen, skønt det er imod loven; skal jeg omkomme, så lad mig omkomme!” (Ester 4:16). – Dronning Ester udråbte selv denne faste! – ja, Persiens dronning bekendtgjorde i egen høje person, at hun selv (sammen med sine piger) ’ville faste på samme måde’ (v.16). Det har derfor langtfra samme virkning i folket, hvis det er ’en anden’, der udråber fasten… ja, det synes på forhånd at være virkningsløst, hvis det er en ukendt, upåagtet, ubemærket ørkenprædikant, som (tilsyneladende selvbestaltet) kalder folk og kirke til at faste for landets dronning. – På et tidspunkt kom folkets ældste hen til Jesus og spurgte: ”Med hvad ret gør du dette, og hvem har givet dig denne ret?” (Matt. 21:23) – ”Hvis I svarer mig,” erklærede Jesus, ”skal jeg sige jer, med hvad ret, jeg gør dette”… Derefter stillede Jesus følgende provokerende spørgsmål: ”Johannes dåb, hvor stammer den fra? FRA HIMLEN ELLER FRA MENNESKER? – De svarede: Det ved vi ikke… Så sagde Jesus: så siger Jeg heller ikke jer, med hvilken ret, jeg gør dette!” (v.27) På samme vis vil jeg spørge dem, der stiller sig afvisende over for den fra i morgen udråbte tre-døgns faste: ”Vielser af par af samme køn? Er det fra Himlen er fra mennesker?” De, som ikke klart kan svare på dette spørgsmål, skylder jeg heller ingen forklaring…

Ekteskap

-ikke homseskap

Fra bladet «På Kirkens Grunn

 

Du skal ikke ligge med en mann slik som en ligger med en kvinne. Det er en styggedom. 3. Mos. 18, 22

Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. Gud velsignet dem og sa til dem: «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere!» 1. Mos. 1, 27 – 28.

Forholdet mellom mann og kvinne gjør at livet går videre. Homseskap slipper dødskreftene løs og er en sikkerhetsrisiko for land og folk. Vi husker alle Sodoma og Gomorra! 1. Mos. 19.

 

Eksilkirkens klare råd er:

 

Til de ugifte:

Ikke gift deg i statskirken, ei heller hos byfogden eller hos andre som fungerer som statens forlengede arm! Intet fornuftig menneske bør gifte seg under den nye uloven.

 

Til de gifte:

Ikke la ditt ekteskap likestilles med homseskap. For homseskap er ikke ekteskap. Ekteskapet er velbehagelig for Gud, Herren, mens homoseksualitet er en styggedom i Guds øyne.

Ingen ektefolk må derfor finne seg i at deres ekteskap blir sammenblandet med og klassifisert som homseskap.

 

Til Prester, forstandere og andre vigselsmenn:

Ingen bør ha noe med forvaltningen av den nye ekteskapsloven å gjøre. Frasi deg vigselsretten! Men fortsett frimodig med vigsling av kvinne og mann i Guds navn som Guds tjener frigjort fra statens demoni.

Ingen kristne må ha noen befatning med denne nye uloven. For det er en vanhellig lov. Den er både naturstridig og bibelstridig.

                                                                                                  Mer om dette i n.nr.

 

De levende vannstrømmer.

Evangeliet på 4. søndag etter Påske.

Joh. 7, 37 – 39

 

Men på den siste, den store dag i høytiden sto Jesus og ropte og sa: Om noe tørster, han komme til meg og drikke! Den som tror på meg, av hans liv skal, som Skriften sier, flyte levende vannstrømmer. Men dette sa han om den Ånd som de skulle få som trodde på ham; for den Hellige Ånd var ikke ennå (synlig utgytt), fordi Jesus ennå ikke var forklaret.

 

Da de romerske soldater skulle ta Jesus ned av korset, oppdaget de at Han alt var død og en av soldatene stakk sitt spyd inn i Hans side og det kom vann og blod ut. Joh. 19, 34. Dette ble gjort for at skriftene skulle oppfylles. Sak. 12, 10. Jesus kom med vann og blod, 1 Joh. 5, 6, for at du og jeg skulle leve. Offerblodet til soning for min og din synd, som vi minnes ved nattverden og nyter til syndenes forlatelse. Vannet som er Livets Vann, Jesus selv!

 

Tørster du og jeg etter dette Vann så har vi bare en som kan gi oss det og som eier det, Jesus! Det var synden og ondskapen som åpnet Jesu side så vann og blod rant ut, men det var Gud som gjorde det slik og det er underbart i våre øyne.

 

Den levende tro kan favne Livet Vann, Jesus, synden, verden, kjødet og djevelen stikker sine onde spyd i Jesu side, de ser blod og vannet men har ingen nytte av det i sin uomvendte tilstand! Hvor mange er det ikke i dag som spotter dette og tråkker på Jesu soningsblod og forakter Livets Vann? Våre biskoper synes å gå foran i all denne spott, der de endatil ønsker å velsigne det som Gud forbanner, sodomi! De som ikke helt vet hva de skal gjøre fordi de elsker enigheten og freden foran Guds Ord og sannheten, de sier: Men Paulus (og de som er enig med ham, Rom 1, 27) kjente ikke til den «genuine» (ekte, uforfalsket, naturlig) kjærlighet mellom menn og menn; kvinner og kvinner! Dette er en skrekkelig løyn og derfor kommer det ikke noen levende vannstrømmer fra disse biskoper, bare Bileams bekker og det stinkende vann! 

 

Hva består da den rette tørste, som Jesus taler om, av? For det første må vi ved Den Hellige Ånd lære å kjenne vår egen vanart og syndens dype fordervelse i vårt hjerte. Dernest må vi lære å kjenne Guds hellige vrede over synden, slik vi ser den utøvet mot Jesus i Getsemane og på Korset. At Han som var hellig og ren, fri for synd, måtte lide og dø den grueligste død i vårt sted. Har vi sett inn i dette, om ikke mer enn en smule, så vil den rette hunger å tørste etter det Levende Vann innfinne seg og vi må søke Kilden, Jesus Kristus, for å slukke vår åndelige tørste.

 

Se, hvor nådig Han lokker oss, tilbyr oss sin nåde og barmhjertighet! Han er med rette den himmelske høne som lokker på kyllingene og vil beskjerme oss fra djevelens angrep. 

 

Hva kjennetegner så det levende vann? Jo, det er for det første et rennende vann, noe som renner uavlatelig. Det tilsier også at det er et friskt vann, en levende vannkilde! Selv om det rant vann og blod fra Jesu døde legeme på korset, så var ikke Jesus åndelig død men åndelig levende og likeledes Hans blod og vann åndelig sett levende slik at dette kunne gi verden liv! Og dette liv har vi i Guds Sønns blod, den levende og rensende Vannkilde!

 

De som drikker av denne Kilde vil det igjen velle frem levende vannstrømmer fra! Du og jeg er kalt til å være disse levende vannstrømmer som liksom renner fra Jesus side for å meddele den syndesyke og uttørrede verden Guds nådevann og kilde så at den igjen kan friskne til ved omvendelsen og i-gjenfødelsen ved troen!

                                                                                         Trygve E. Gjerde.

 

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

E-post til redaktør kan sendes til: post(a)haugianeren.net