Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Description: logo

NR. 1

JANUAR/FEBRUAR 2018

75. ÅRG.

Evangeliet på Fastelavns søndag

Fra Hans Nielsen Hauges Postill

Mat. 3, 13 – 17.

   

 Da kom Jesus fra Galilea til Jordan til Johannes for å bli døpt av ham. Men Johannes ville holde ham fra det, og sa: Jeg trenger å bli døpt av deg, og du kommer til meg? Men Jesus svarte og sa til ham: La det nå skje! For således bør det oss å fullbyrde all rettferdighet. Da lot han det skje. Og da Jesus var døpt, steg han straks opp av vannet, og se, himmelen åpnet seg for ham, og han så Guds Ånd fare ned som en due og komme over ham. Og se, der kom en røst fra himlene som sa: Denne er min sønn, den elskelige, i hvem jeg har velbehag.          

 Les mer her.

Haugianismens tid

1796 – 1850

Fra Heggtveits kirkehistorie – Del 21.

 

Hans bror Torkel Olsen oppgis født på Gabestad i Trygstad 1776. Han fikk en særlig og god oppdragelse. Det ser ut for at deres foreldre var hederlige, aktverdige folk med religiøs interesse. Et brev som er bevart fra år 1800 bærer vitnesbyrd om, at de var svært påvirket og stod Guds Rike nær.

Les mer her


H. G. Heggtveit.

Den norske kirke i det nittende århundrede

 

Omtale av en del kvinner som vitnet om Jesus. Nedskrevet av Matheus Holte.

 

Slik lyder tittelen på hvert av de tre bind som H. G. Heggtveit har skrevet, til sammen 1500 sider og ble trykt i Oslo (Christiania) i tiden 1905 – 1920.

Heggtveit forteller at tre navn ble benyttet for å betegne den store skare av menn og kvinner som ble grepet av den åndsmakt og det vitnesbyrd som Hans Nielsen Hauge og hans mange medarbeidere representerte: «Hauges Venner» - «Haugianere» - «Den Haugianske Bevegelse».

  Les mer her

Om den bortkomne sønns eldre bror

Fra boken BETRAKTNINGER

av P. Amlie

 

Rosenius sammenligner den eldre bror med fariseerne og de skriftlærde, og i utleggelsen om dette søker han å godtgjøre at alle som holder seg til og lar seg lede av det gamle lærebegrep, er fariseere og gjerningshellige, og hvor Skriften ikke står ham bi, der tar han som vanlig sin tilflukt til slutninger og spissfindigheter.

Les mer her


Vår livsreise på det stormfulle hav

Evangeliet på 4. søndag etter hellige tre kongers dag.

Mat. 8, 23 – 27.

 

Og han gikk i båten, og hans disipler fulgte ham. Og se, det ble en stor storm på sjøen, så båten ble skjult av bølgene; men han sov. Da gikk hans disipler til ham, vekket ham og sa: Herre, frels oss, vi går under! Og han sa til dem: Hvorfor er I redde, I lite troende? Da sto han opp og truet vindene og sjøen, og det ble ganske blikkstille. Men menneskene undret seg og sa: Hva er dette for en, som både vindene og sjøen er lydige?                                                   Les mer her


Om å møte seg selv i døren!

 

Våre politikere, biskoper, Professorer og en del kristenleder har i de siste 40 - 50 år beflittet seg på å avskaffe sann kristendom i Norge, dvs. bibelsk kristendom. En drøy påstand sier du kanskje? Men jeg mener at den er sann!             

 Les mer her

Brev til Tollef Aaraas, 13.05.1918

Hjerteelskende meddelaktige i vår Herres Jesu Kristi Nåde, Tollef Aaraas!

 

Det har i den senere tid kommet meg i tanker at jeg ville skrive til deg, så grunnen til min skrivelse er at jeg er kommet i betenkning om å gå til kirke, som du før vet har vi fått en landsmåls prest. Jeg har hørt ham 3 ganger og det blir verre, ser det ut til, for hver gang jeg hører ham. Jeg synes der er verken andakt eller åndelighet i hans preken for min del, og så har jeg overveiet for min del hva jeg går for, det vil helst bli en gammel skikk og sedvane jeg går for, men så kommer det, før har vi gått og nå sitter vi hjemme, du skal være til eksempel for andre også.

Likeledes er det med oppbyggelsene, skal vi gå så kommer vi verre igjen etter vi går.

Nå vil jeg spørre deg om du kunne gi meg en veiledning, enten av Guds Ord eller din egen erfaring i denne henseende.

Hva mitt åndelige liv angår, må jeg sie: Ransak meg Gud og prøv mitt hjerte og se om der er en vei i meg som før smerte og led meg på en evig vei.

Til sist er du og kone hilste på det hjerteligste!

                                                                          Petra Helle, Sjurs kone.

 

Kjære gamle venn og broder, T. Aaraas!

 

Med samme leilighet vil jeg og sende noen ord til deg og takke deg for din skrivelse til meg av 27. feb. 1918. Har dere noen bøker igjen kan du sende til meg 10 stykker.

Hva tror nå du om den store ulykkelige krig, mon det ikke kan passe hva der står i Jeremias 25, 30 fl., likedan i Åpenbaringens 6. Kp.. Det skulle være ønskelig å se hva du mener. Jeg tror tiden er nå.

Så må jeg si at jeg får være rørig, rask, med helsen hver dag, og det må vi si er en usigelig stor nåde fra vår Herre, som vi får nyte hver dag av Hans store barmhjertighet.

Jeg har sett at vi er like gamle jeg og du, jeg er født 26.01.1843 og det er mange nådedager i alle disse år, gid vi ikke måtte komme til skamme på hin dag -.

Så tror jeg å slutte for denne gang fordi jeg er alltid kort i mine tanker i å utvikle (meddele) meg. Ja, dette vet du nok før også, men du har alltid kommet meg i møte øyeblikkelig med brev, dette vil jeg takke mye for.

Deres svar forventes.

Så til slutt en Hjertelig hilsen fra meg til dere med familie.

Helle, 13de Mai 1918.

                                        Sjur Helle.

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

E-post til redaktør kan sendes til: post(a)haugianeren.net