Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Description: logo

NR. 1

Januar/Februar 2020

77. ÅRG.

Epistelen for søndag mellom

Nyttår og Hellig tre kongers dag.

Fra Hans N. Hauges Postille

Rom. 3, 19 – 22.

 

            Men vi vet at hva som helst loven sier, sier den til dem som er under loven, for at hver munn skal tilstoppes og hele verden skal være skyldig for Guds dom. Derfor kan intet kjød bli rettferdiggjort for hans åsyn ved lovens gjerninger: for ved loven kommer syndens erkjennelse. Men nå er Guds rettferdighet, som er vitnet om ved loven og profetene, åpenbaret uten loven, nemlig Guds rettferdighet ved Jesu Kristi tro, til alle og over alle som tror.

Les mer her.

Gjenfødelsen

Av Matheus Holte.

Siste del.

 

For å unngå begrepsforvirring bør vi merke oss følgende sannhet: De bibelske uttrykk, bot, bedring og omvendelse betyr ett og det samme oi den svenske oversettelse, Stockholm 1873 står ordet "bedring" både i Mat. 3, 2; Mat. 4, 17 og Luk. 24, 47. I den norske oversettelse, trykt i København 1777 står ordet "bedring" på de tre nevnte plasser. I den norske oversettelse av 1930 står ordet «omvendelse» på de tre nevnte steder.

 Les mer her


Haugianismens Tid,

1796 – 1850

Fra heggtveits Kirkehistorie.

Del 32.

I visse henseender enda mer begavet enn Væraas var en annen Numedøl, Tollef Olsen Bache. Han ble født øverst i dalen, i annekset Opdal, våren 1770 og var eldste sønn av gårdbruker Ole Bache og hustru Anne. De oppdro ham til nøysomhet og flid samt formante ham til å føre et sædeligt (rent - moralsk) liv.

Les mer her


Luthers brev til

Fredrik Myconius i Gotha

Wittenberg, 9. Jan. 1541

Fra Latin (C. J. H.)

 

(Luther forteller om, hvorledes han ber til Gud om sin syke venns helbredelse, og oppfordrer ham til selv å be om det samme. Han meddeler forskjellige etterretninger fra forhandlingsmøte (med de keiserlige representanter) i Worms.

Dette brev fikk etter Myconius’ egne senere uttalelser en sterk virkning på denne i rettning av en bedring i hans helbred. Og Luther fikk sitt ønske om, at Myconius måtte overleve ham, oppfylt, i det Myconius døde 7. April 1546, omtrent to måneder senere enn Luther.)

Les mer her

Noen ord om vår tids modernister og rasjonalister

Fra «Kristelig ukeblad», innsatt i «Den kristelige lægmand», feb. 1918.

Av Tollef Aaraas.

 

På den samme tid tok Jesus til orde og sa: Jeg priser deg, Fader, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for de vise og forstandige, og åpenbart det for de umyndige! Ja, Fader, for således var det velbehagelig for deg. Mat. 11, 25 – 26.

 Les mer her


Noen beretninger om

Elling Eielsen

Fra Den kristelige Lægmand, feb. 1918.

På sine reiser i 1830-årene som Guds Ords forkynner kom Elling Eielsen også til gården Nordre Ramberg i Hitterdal, Telemark. Mannen der var kristeligsinnet og het Bjørn Hansen. Mens de stod på tunet, pekte Elling nordover til de høytliggende Tveitagårdene, som lå omtrent en norsk mil borte, og spurte mannen om det hadde vært noen og forkynt Guds Ord der.

Les mer her


Du skal helligholde hviledagen!

2 Mos. 20, 8; 5 Mos. 5, 12.

Fra Kristelige Betraktninger

Martin Luther

 

Å helligholde hviledagen vil si det samme som å holde den hellig. Hva er da det, å holde den hellig? Ikke annet enn: å tale hellige ord, gjøre hellige gjerninger og føre et hellig levnet. For dagen trenger i og for seg ikke til noen helligelse, siden den er kalt hellig i seg selv.

Les mer her

              Brev til Tollef  Aaraas 27.03.1918

Sagastrand, Fitjar 27.03.1918.

 Til Tollef og Thora Aaraas.

 

Elskede og ofte ihukomede venner, Guds Nåde og fred være eder hjertelig tilønsket i vår Herre Jesu Navn. Amen!

Jeg skulle for lenge siden ha skrevet til eder, og besvart eders kjære brever som jeg vil takke så mye for, vi så da at din kjære Tora var ikke helt rask og helsig, men håper nå må være atter kommet til krefter. Årsaken til min lange utsettelse med å skrive, grunner seg vesentlig på at begge mine sønner, både Edvard og Thorvald i vinter har vært borte på vinterfisket, og da har hele forretningen lagt på meg, og da jeg også selv er svaklig og ikke tåler storlig anstrengelse, hadde jeg nok ikke kunnet greie meg om ikke Hanna hadde vært meg behjelpelig. Imidlertid har det gått dag for dag, og da må vi takke Gud. Nå er de atter gjennkomne, (de velsignede guttene), og da er vi atter hjulpne. De har begge hatt en bra fortjeneste.

Det har gledet oss å lese og betrakte dine levende innlegg i «Legmanden» (Den kristelige Legmand), som vi kjennes være så gode og stemmende med våre erfaringer at vi bør love vår Gud for sin nåde, at vi da i alle fall av og til får høre den rette basun! Elling Eielsens bok fra Amerika, har vi fått og har vi begge lest den fra ende til ende med stor innlevelse! Ja, vi må i sannhet si at det var godt og velsignet gjort av Mørstad! – Dessverre erfarer vi av boken hvor den Nye Modernismen i det forskjellige Synodene har tatt overhånd, og bedøvet motstanden av den gamle Hauges Venner, akkurat som på Hauges tid av prestene her i landet. Ja, Herre Gud Du må hjelpe oss å våke, og be at vi må få holde fast ved den tro og bekjennelse som du ved Den Hellige Ånd har fra først opplyst oss om, og som vi finner stemmende med de Hellige nå hensovede fedre, så ingen fremmed ild må få bedøve eller bedåre våre hjerter! Men få stå fast i Herrens krige, og ikke fra Målet å vike!

Du må hilse din sønn Halvor og si at vi har fått hans brev til Legmanden, det var sant og rart. Likeså må vi si det at vi syntes Ole Løkke sitt stykke var en hel og full sannhet. Akk ja, hvor lenge mon det vil vare før vår Herre Gud vil gjøre verden tom! Alle Hans venner som er i adspredelsen lider og strider, hver på sin kant og del av landet. Aldri har en tid som denne eksistert i verden, verken åndelig eller legemlig, og mon det nå ikke er den store trengsel, som fedrene omtaler! Ja, jeg frykter, at det snart vil skje, at vi får Ham i Skyen at se!

Vær så alle og du med din elskede Tora, Hjertelig hilset fra Hanna og meg, Hans Dalhe.

Skriv om ikke så lenge!

PS: Hilsen til Engelsens sønner med fl. Samt Sandnesmoen.

Vennene her ber oss å hilse så mye til eder. Kommer du til Skien må du hilse søstrene med flere der!  

 

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

E-post til redaktør kan sendes til: post(a)haugianeren.net