Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Description: logo

NR. 2

MARS / APRIL 2023

80. ÅRG.

Evangeliet på tredje påskedag

Fra Hans N. Hauges Postille

Luk. 24, 36 – 48.

 

  Mens de talte om dette, sto Jesus selv midt iblant dem og sa til dem: Fred være med eder! Men de ble forferdet og fryktet, og mente at de så en ånd. Og han sa til dem: Hvorfor er I så forferdet, og hvorfor stiger sådanne tanker opp i eders hjerter? Se mine hender og mine føtter at det er meg selv! Føl på meg og se! En ånd har ikke kjød og ben, som I ser at jeg har. Og da han sa dette, viste han dem hendene og føttene. Men da de ennå ikke trodde for glede, og undret seg, sa han til dem: Har I her noe å ete? Men de ga ham et stykke av en stekt fisk og av en honningkake, og han tok det og åt det for deres øyne. Men han sa til dem: Dette er mine ord som jeg talte til eder mens jeg ennå var hos eder, at alt det bør fyllbyrdes som er skrevet i Mose lov og profetene og salmene om meg. Da opplot han deres forstand, så de kunne forstå Skriftene. Og han sa til dem: Så står skrevet at Kristus burde lide og oppstå fra de døde på den tredje dag, og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse predikes for alle folk – dette skal begynne fra Jerusalem av. Men I er vitne om dette.

Les mer her.

Brev fra venn til venn. Nr. 4

Askø den 4/8 – 38.

Til L.H.H.

Elskelige Broder i Herren! Guds Nåde og Fred er deg med ditt ganske hus, hjertelig tilønsket i Jesu navn. Amen.

                                                       Les mer her


Haugianismens tid,

1796 – 1850

Fra Heggtveits Kirkehistorie, del 51.

 

I førstningen bodde han på sistnevnte sted, da var han utsatt for mye spott, men den forstummet snart. En mann i byen spurte: «Er de en av de hellige?» Grendahl svarte: «Ikke så meget, som jeg ønsket og gjerne ville. For der står skrevet: Uten hellighet skal ingen se Herren!»

Les mer her


Den hellige Clemens brev til Korintierne

Del 1.

1.Kapittel:    Mine brødre, vi må trofast holde av Jesus Kristus, som av Gud, som av en Dommer over levende og døde. Vi må ikke akte vår Salighet for en ringe og ussel ting, for i det vi holder lite av Vår Herre, så håper vi også å få lite av Vår Herre.

Les mer her

GJENFØDELSEN

Fra N. P. Wetterlunds bok Andens Lag.

Oversatt og kommentert av Matheus Holte.

Som Boten hører med til Skriftens lære om Rettferdiggjørelsen, slik og med Gjenfødelsen. Og fordi Gjenfødelsen er absolutt nødvendig for å komme i et rett forhold til Gud og bli salig, så taler Bibelen klart om den:

«Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at noen blir født på ny, kan han ikke se Guds rike», Joh. 3. 3. «Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at noen blir født av vann og ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike», v.5.

Les mer her


Kristi store barmhjertighet

Epistelen på 3. s. etter påske

1 Pet. 1, 3 - 9.

 

Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Far, som etter sin store barmhjertighet har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en uforkrenkelig og ubesmittet og uvisnelig arv, som er oppbevart i himlene til eder, I som ved Guds makt blir bevart ved troen til saliggjørelse som er rede til å åpenbares i den siste tid.

 Les mer her

Salige er de døde som dør i Herren

Minneord om Gerd Mary Eie

Gerd Mary døde 7/12 og ble forfremmet til den Himmelske salighet, dette levende håp har vi for henne. Hun var et levende omsorgs menneske, først og fremst for sine to døtre og sine søsken og barnebarn, men også for Det Haugianske Vennesamfunn. Var det noen som var syke eller det hadde vært dødsfall i familien, var Gerd i telefonen med et trøstens ord og oppmuntring. Hun og ektemannen Per hadde i flere år boklageret for DHV og gjorde et stort arbeid med dette. Men, så fikk Gerd en alvorlig øyesykdom som hun visste ville føre til blindhet, dermed måtte andre overta boklageret. Men legemlig blindhet førte til åndelig skarpsyn og klarsyn. Vi hadde mange vennemøter på Jessheim sykehjem. Hennes gode humør og optimisme smittet over på oss alle, hennes gode meninger var virkelig noe å lytte til. Hun har stridt den gode strid og fullført løpet. Vi lyser fred over Gerd Mary sitt minne.

Det Haugianske Vennesamfunn.

Trygve Einar Gjerde


Om Guds forunderlige skaperverk

                       Forfattet av Arthur G. Fjellheim.

 

Tone: Er du på vei til Himmelen ---

1.      Som liljer og syriner, som granatepletre,

Som søte klementiner, og dugg fra Hermon’s bre.

En frukt så drue-søt, av kjærlighetens glød.

En lukt en strøm av liv og fred, fra Edens balsam-bed.

 

2.      O-kjærlig turteldue, du tornebusk i Brann.

O-hellig alterlue, O-rene livsens vann.

Når kan jeg skue deg, mitt hjerte fryder seg.

Ved konge-bord og nardusduft, i sjelens ørneflukt.

 

3.      Som liljen gror blant torner, forblir da Sarons prakt.

Som yndige anemoner, vil bøyes i nattevakt.

Se til din Sulamitt, gjør henne ren og hvit.

Før henne inn i Ditt tempel skrin, ved salighets yndige trinn.

 

4.      Hør Kongens vennlige stemme, kjenn liflige salvers lukt.

Sin brud Han aldri vil glemme, men leder henne så smukt.

Til fårene kjente spor, ved hyrdens bolig og kor.

O-elskede -elskede hvilende myrra-kule, i gull med sølvprikkers snø.

 

5.  Sort er jeg likevel yndig, skjønn, drag meg kun etter deg.

Så vil jeg ile ydmyk i bønn, som solen den brenner meg.

Se på meg enn en gang, se perlerader og sang.

O-grønneste leie og brudeseng, i Ordets blomstereng.

 

 

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

E-post til redaktør kan sendes til: post(a)haugianeren.net