Beskrivelse: logo

NR. 1/2 

Januar/Februar 2002

59. ÅRG.

For Jesu Kristi navns skyld

VINGÅRDSSØNDAG, MATT. 19,27-30

Da svarte Peter og sa til ham: Se, vi har forlatt alle ting og fulgt deg; hva skal da vi få? Men Jesus  sa til dem: Sannelig sier eg eder: I som har etterfulgt meg, I skal i gjenfødes, når Menneskesønnen skal sitte på tolv troner  og dømme Israels tolv stammer. Og hver den som har forlett hus eller brødre eller søstre eller far eller mor eller hustru eller barn eller akrer for mitt navns skyld, skal få hundre fold igjen og arve det evige liv. Men mange som er første, skal bli de siste, og de siste skal bli de første.

Les mer her

Den som elsker far og mor

mer enn meg, er meg ikkje verd

Matt. 10,37

DRANKERENS SØNN

Eg husker en liten gutt som ble et Guds barn. Hans far var en vantro dranker og forbød sønnen å be hjemme i huset. En eller annen hadde tatt gutten med i søndagsskolen, hvor han hadde funnet Kristus og fott et nytt hjerte. Da faren fant ham knelende i bønn, ble han meget vred, jaget ham opp og ville vite hva han gjorde. Gutten svarte at han bad til Gud om at Han ville gjøre ham til et nytt menneske.

 

Om å motstå alkoholens forbannelse

Historien om ein ung sjømann

 

Guds rikes hemmelighet

Martin Luther

Kristus sier, Luk 8,10: ”Eder er gitt å vite Guds rikes hemmeligheter.”

Hemmelighet kalles en forborgen ting, som man ikkje kjenner, og Guds rikes hemmeligheter er de skjulte og forborgne ting i guds rike, slik som kristus med all Hans nåde, som Han har vist oss og som Paulus kaller Ham.

Les mer her

Den femte betrakting over

Jesu Kristi Blod

Flere forbilder på Kristi blod

Av Johan J. Segius

”For kjøttets sjel er i blodet, og eg har gitt dere det på alteret til å gjøre soning for deres sjeler.

For blodet er det som gjør soning, fordi sjelen er i det.”

3. Mos. 17,11.

N.P Wetterlund

Levnetsbeskrivelse del 4

Lørdagen var een adskilt dag for forbedrelse. Da mmåtte det være stille i huset. Gjester som kom, fikk vite at sognepresten ikkje kunne samtale med dem før etter søndagens preken. Hva forberedelsen kostet ham, har han antydet i ”Et brev til en predikant, som har det svært”. Under det konsentreerte tankearbeidet gikk han for det meste drem og tilbake i rommet.

 

Den evige bestemmelse til å være

Guds bilde

Fra boken Menneskets Adel, av Erich Sauer

Den menneskelige gudbiledlighet er en frukt av den guddommelige kjærlighet

Les mer her

 

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

Kort om Hans Nielsen Hauge kan du lese her.

Her kan du lese andre utgaver av Haugianeren på nett. E-post til redaktør kan sendes til: post@haugianeren.net